Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006 - 20tr

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
616
lượt xem
182
download

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006 - 20tr

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006. Thành phần khối lượng khảo sát địa chất,trong các giai đoạn lập dự án, và thiết kế công trình thủy lợi.Căn cứ nghị định 86/2001/NĐ-CP ngày 18thanhs 07 năm 2003 của chính phủ qui định chức năng ,nhiệm vụ ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006 - 20tr

  1. LUẬN VĂN Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006
Đồng bộ tài khoản