Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 183,184,185:2006

Chia sẻ: | Ngày: pdf 25 p | 82

0
165
views

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 183,184,185:2006. tiêu chuẩn ngành về Đá và xây dựng công trình thủy lợi. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về công tác lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý và thạch học

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 183,184,185:2006
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản