Tiêu chuẩn ngành: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

Chia sẻ: augi19

Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuât về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp rải nóng. Quy trình này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa nâng cấp mặt đường ô rô, đường phố, bến bãi, quảng trường và thay thế tiêu chuẩn ngành 22 TCN-22-90

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

 

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiêu chuẩn ngành: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
 2. 22 TCN 249-98
 3. 22 TCN 249-98
 4. 22 TCN 249-98
 5. 22 TCN 249-98
 6. 22 TCN 249-98
 7. 22 TCN 249-98
 8. 22 TCN 249-98
 9. 22 TCN 249-98
 10. 22 TCN 249-98
 11. 22 TCN 249-98
 12. 22 TCN 249-98
 13. 22 TCN 249-98
 14. 22 TCN 249-98
 15. 22 TCN 249-98
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản