Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tiêu chuẩn ngành: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 29 trang

0
497
lượt xem
129
download

Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuât về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp rải nóng. Quy trình này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa nâng cấp mặt đường ô rô, đường phố, bến bãi, quảng trường và thay thế tiêu chuẩn ngành 22 TCN-22-90

Tiêu chuẩn ngành: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
Nội dung Text

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiêu chuẩn ngành: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
 2. 22 TCN 249-98
 3. 22 TCN 249-98
 4. 22 TCN 249-98
 5. 22 TCN 249-98
 6. 22 TCN 249-98
 7. 22 TCN 249-98
 8. 22 TCN 249-98
 9. 22 TCN 249-98
 10. 22 TCN 249-98
 11. 22 TCN 249-98
 12. 22 TCN 249-98
 13. 22 TCN 249-98
 14. 22 TCN 249-98
 15. 22 TCN 249-98

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản