Tiêu chuẩn ngành: Quy trình thử nghiệm xác định Môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo vòng Benkelman

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
456
lượt xem
81
download

Tiêu chuẩn ngành: Quy trình thử nghiệm xác định Môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo vòng Benkelman

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình kỹ thuật này quy định một phương pháp thử nghiệm xác định độ võng đàn hồi của kết cấu áo đường mềm bằng cân đo võng Benkeman. Quy trình kỹ thuật này thay thế cho Phụ lục 5 của 22 TCN 211-1993 Phương pháp thử nghiệm và đánh giá cường độ áo đường theo võng đàn hồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành: Quy trình thử nghiệm xác định Môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo vòng Benkelman

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiêu chuẩn ngành: Quy trình thử nghiệm xác định Môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo vòng Benkelman
 2. 22 TCN 251-98
 3. 22 TCN 251-98
 4. 22 TCN 251-98
 5. 22 TCN 251-98
 6. 22 TCN 251-98
 7. 22 TCN 251-98
 8. 22 TCN 251-98
 9. 22 TCN 251-98
 10. 22 TCN 251-98
 11. 22 TCN 251-98
 12. 22 TCN 251-98
 13. 22 TCN 251-98
 14. 22 TCN 251-98
 15. 22 TCN 251-98
Đồng bộ tài khoản