Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tiêu chuẩn ngành: Quy trình thử nghiệm xác định Môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo vòng Benkelman

Chia sẻ: | Ngày: pdf 22 p | 74

0
292
views

Quy trình kỹ thuật này quy định một phương pháp thử nghiệm xác định độ võng đàn hồi của kết cấu áo đường mềm bằng cân đo võng Benkeman. Quy trình kỹ thuật này thay thế cho Phụ lục 5 của 22 TCN 211-1993 Phương pháp thử nghiệm và đánh giá cường độ áo đường theo võng đàn hồi

Tiêu chuẩn ngành: Quy trình thử nghiệm xác định Môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo vòng Benkelman
Nội dung Text

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiêu chuẩn ngành: Quy trình thử nghiệm xác định Môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo vòng Benkelman
 2. 22 TCN 251-98
 3. 22 TCN 251-98
 4. 22 TCN 251-98
 5. 22 TCN 251-98
 6. 22 TCN 251-98
 7. 22 TCN 251-98
 8. 22 TCN 251-98
 9. 22 TCN 251-98
 10. 22 TCN 251-98
 11. 22 TCN 251-98
 12. 22 TCN 251-98
 13. 22 TCN 251-98
 14. 22 TCN 251-98
 15. 22 TCN 251-98
Đồng bộ tài khoản