Tiêu chuẩn ngành: Sơn tín hiệu giao thông sơn vạch đường hệ nước

Chia sẻ: augi19

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử đối với vật liệu sơn vach đường hệ nước sản xuất trong nước hoặc nhập ngoại dùng trên mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng bằng phương pháp phun bằng chỗi quét hoặc rulo mà tất cả các loại sơn này đều có khả năng lưu trữ hạt thủy tinh

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành: Sơn tín hiệu giao thông sơn vạch đường hệ nước

 

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiêu chuẩn ngành: Sơn tín hiệu giao thông sơn vạch đường hệ nước 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản