Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3180:2007

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
9
lượt xem
1
download

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3180:2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3180:2007 về Nhiên liệu điêzen – Phương pháp tính toán chỉ số xêtan bằng phương trình bốn biến số quy định phương pháp xác định chỉ số xêtan tính toán bằng phương trình bốn biến số cung cấp phương thức để đánh giá trị số xêtan [TCVN 7630 (ASTM D 613)] của nhiên liệu chưng cất từ các giá trị khối lượng riêng và nhiệt độ chưng cất đo được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3180:2007

Đồng bộ tài khoản