Tiểu luận: Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng trung ương

Chia sẻ: Nguyen Huong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
426
lượt xem
116
download

Tiểu luận: Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHTW được giao trọng trách độc quyền phát hành tiền theo các qui định trong luật hoặc được chính phủ phê duyệt (về mệnh giá, loại tiền, mức phát hành...) nhằm đảm bảo thống nhất và an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ của quốc gia.  Đồng tiền do NHTW phát hành là đồng tiền lưu thông hợp pháp duy nhất, nó mang tính chất cưỡng chế lưu hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng trung ương

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG Thực hiện: Nguyễn Thị Lan Hương
 2. NỘI DUNG CHÍNH I. SỰ RA ĐỜI CỦA NHTW II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NHTW III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NHTW
 3. I.SỰ RA ĐỜI CỦA NHTW Ngân hàng Ngân hàng Trung ương Phát hành Cho đến đầu thế kỷ XX, các ngân hàng phát hành vẫn thuộc sở hữu tư nhân.
 4.  Từ sau CTTG2, do a/h từ bài học KN sau cuộc Đại suy thoái năm 1929-1933, Các nước ý thức được sự cần thiết của vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước và ảnh hưởng của khối lượng tiền cung ứng đối với các biến số kinh tế vĩ mô Các NHTW hình thành : Có thể bằng cách quốc hữu hóa các ngân hàng phát hành hiện có hoặc thành lập mới thuộc quyền sở hữu nhà nước.
 5. NHTW ra đời Do khả năng lưu thông hạn chế của giấy bạc do các NHTM phát hành Dẫn đến Khủng hoảng kinh tế Sự sụp đổ của hệ thống NHTM Nhà nước tăng cường can thiệp vào nền KT  Hình thành NHTW
 6. II.MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NHTW  NHTW độc lập Chính phủ, trực thuộc Quốc hội.  NHTW trực thuộc Chính phủ
 7.  NHTW độc lập chính phủ • VD: NH Dự trữ liên bang Mỹ, NHTW Thụy Sỹ, Đức, Nhật.. • Do Quốc hội kiểm soát QUỐC HỘI NHTW CHÍNH PHỦ
 8.  NHTW độc lập chính phủ • Theo MH này, NHTW có toàn quyền quyết định việc XD và TH chs tiền tệ mà ko bị ả/h hay chi phối của các áp lực NSNN hay chính trị nào. • Điểm bất lợi của MH này là khó có sự kết hợp hài hòa giữa chs tiền tệ do NHTW thực hiện và chính sách tài khóa do CP chi phối để quản lý vĩ mô một cách hiệu quả
 9.  NHTW độc lập chính phủ • VD: Hệ thống Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) gồm 12 NH Dự trữ LB, trong đó lớn nhất là New York sau đó là Chicago, San Fransico. CQ lãnh đạo cao nhất là Hội đồng thống đốc gồm 7 thành viên do Tổng thống đề cử và Thượng nghị viện bổ nhiệm.
 10.  NHTW trực thuộc Chính phủ • VD: Anh, Pháp, các nước Đông Á (Hàn quốc, Đài loan, Singapore, Indonesia, Việt nam ...) hoặc các nước thuộc khối XHCN trước đây. • NHNN Việt Nam hoạt động dưới sự điều hành của thống đốc NHNN. Thống đốc NHNN là thành viên của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng CP và QH về lĩnh vực của mình
 11.  NHTW trực thuộc Chính phủ CHÍNH PHỦ Theo MH này, chính phủ có thể dễ dàng phối hợp chính sách tiền tệ của Hội đồng chs tiền tệ: NHTW đồng bộ với các Thống đốc và các thành viên khác chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm đảm bảo mức độ và liều lượng tác động hiệu quả của tổng thể các chính sách đối với các NHTW mục tiêu vĩ mô trong thời kỳ.
 12.  NHTW trực thuộc Chính phủ • CP nắm lấy NHTW và thông qua NHTW để t/đ đến chs tiền tệ • H/chế: NHTW sẽ mất đi sự chủ động trong việc TH chs tiền tệ. (Sự phụ thuộc vào CP có thể làm cho NHTW xa rời mục tiêu dài hạn của mình là ổn định giá trị tiền tệ, góp phần tăng trưởng kinh t ế)
 13. Không có mô hình nào có thể coi là thích hợp cho mọi quốc gia. Việc lựa chọn mô hình NHTW phải tùy thuộc Chế độ chính trị, yêu cầu pt KT, đặc điểm lịch sử và sự pt của hệ thống ngân hàng của từng nước.
 14. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NHTW 1. Phát hành lưu thông tiền tệ 2. Là ngân hàng của các ngân hàng 3. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 4. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
 15. 1. Hoạt động phát hành và quản lý lưu thông tiền tệ a) Hoạt động phát hành tiền tệ  NHTW được giao trọng trách độc quyền phát hành tiền theo các qui định trong luật hoặc được chính phủ phê duyệt (về mệnh giá, loại tiền, mức phát hành...) nhằm đảm bảo thống nhất và an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ của quốc gia.  Đồng tiền do NHTW phát hành là đồng tiền lưu thông hợp pháp duy nhất, nó mang tính chất cưỡng chế lưu hành.
 16. Việc phát hành tiền tệ dựa trên nguyên tắc nào?? Trước đây: Nguyên tắc phát hành tiền phải có vàng đảm bảo hoặc bảo đảm bằng giá trị hàng hóa dịch vụ Hiện nay,chế độ phát hành tiền được thông qua cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng và h/đ trên thị trường mở cửa NHTW Và dựa trên Cs nghiên cứu về nhu cầu tiền.
 17. 1. Hoạt động phát hành và quản lý lưu thông tiền tệ b) Quản lý lưu thông tiền tệ - NHTW quản lý lượng tiền phát hành tung vào nền KT sao cho đảm bảo MQH giữa mức cung và cầu tiền tệ từ đó đảm bảo mục tiêu pt KT.
 18. 2. Ngân hàng của các ngân hàng Tổ chức hệ thống thanh toán giữa các NHTM. Cho vay đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng
 19. 2. Ngân hàng của các ngân hàng Tổ chức hệ thống thanh toán giữa các NHTM. NHTW mở tài khoản tiền gửi và bảo quản dự trữ tiền tệ cho các NH và các tổ chức tín dụng. Các NHTM và các tổ chức tín dụng đều có trách nhiệm phải mở tài khoản tiền gửi và gửi tiền vào NHTW
 20.  Tiền gửi thanh toán: Đây là khoản tiền gửi của các ngân hàng tại NHTW nhằm - Bảo đảm nhu cầu chi trả trong thanh toán giữa các ngân hàng và cho khách hàng. - Đáp ứng các nhu cầu giao dịch với NHTW ( VD khoản chi trả liên quan đến khoản vay từ NHTW..)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản