TIỂU LUẬN " Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải "

Chia sẻ: halbin

Phần 1. Đặt vấn đề Với sự phát triển của con người hiện nay, đặc biệt là nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao theo sự gia tăng dân số, bên cạnh đó nguồn nước sạch có thể sử dụng đã ít nay lại càng khan hiếm. Việc tiết kiệm nước trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt,... không đủ để khắc phục tình trạng thiếu nước đang ngày càng lan rộng,... Chất lượng nước đã bị xuống cấp bởi các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người gây ô nhiễm nguồn nước và...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TIỂU LUẬN " Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải "

Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải
Mục Lục
Phần 1. Đặt vấn đề ......................................................................................................................... 3
Phần 2. Nội dung............................................................................................................................ 4
Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải ................................................................. 4
I.
Khái Niệm ............................................................................................................................ 4
1.
Lí do tái sử dụng nước thải ................................................................................................... 4
2.
Các loại nước thải tái sử dụng .............................................................................................. 4
3.
Ưu nhược điểm của cấp nước tuần hoàn tái sử dụng nước thải ........................................... 5
4.
Chất lượng nước thải tái sử dụng ......................................................................................... 5
5.
 Độ mặn (đặc biệt quan trọng ở những vùng đất khô cằn) .................................................... 6
 Kim loại nặng và các chất hữu cơ có hại .............................................................................. 6
 Vi khuẩn gây bệnh ................................................................................................................ 6
Khả năng cấp nước tuần hoàn tái sử dụng nước thải ..................................................... 7
II.
Tái sử dụng cho thủy lợi ....................................................................................................... 7
1.
1.1 Tưới tiêu nông nghiệp .......................................................................................................... 7
1.2. Cảnh quan đô thị ................................................................................................................... 8
Tái sử dụng nước công nghiệp ............................................................................................. 9
2.
Tái sử dụng chất thải bùn ................................................................................................... 12
3.
Tái sử dụng gián tiếp .......................................................................................................... 12
4.
III. Khả năng áp dụng cấp nước tuần hoàn, tái xử dụng nước thải các nhà máy xí nghiệp
trên Tp. Đà Nẵng ......................................................................................................................... 12
Ứng dụng công nghệ khử mặn trong nước rửa ở các nhà máy thuỷ sản. ........................... 12
1.
Kết Luận ....................................................................................................................................... 16
Tài Liệu Tham Khảo ................................................................................................................... 17
NHóm 1 – Lớp 09QLMT
GVHD: Phan Thị Kim Thủy Page 1
Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải

Danh Mục Bảng:
Bảng 1: Ưu điểm, nhược điểm và rủi ro tiềm tàng của việc Cấp nước tuần hoàn tái sử
dụng nước thải
Bảng 2: Các chỉ số hoá - lý, ý nghĩa của nó và mức độ xử lý nước thải
Bảng 3: Một số ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, biện pháp xử lý và thành phần
của nước thải
Bảng 4: Các loại và các ví dụ của việc tái sử dụng nước công nghiệp
NHóm 1 – Lớp 09QLMT
GVHD: Phan Thị Kim Thủy Page 2
Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải


Phần 1. Đặt vấn đề
Với sự phát triển của con người hiện nay, đặc biệt là nhu cầu sử dụng nước ngày
càng tăng cao theo sự gia tăng dân số, bên cạnh đó nguồn nước sạch có thể sử dụng đã ít
nay lại càng khan hiếm. Việc tiết kiệm nước trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt,...
không đủ để khắc phục tình trạng thiếu nước đang ngày càng lan rộng,...
Chất lượng nước đã bị xuống cấp bởi các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con
người gây ô nhiễm nguồn nước và hoạt động sản xuất công nghiệp là một trong những
nguyên nhân chính. Ở một số nơi, nước sử dụng dduwwocj lấy trực tiếp từ nguồn nước bị
ô nhiễm do thiếu cơ sở hạ tầng và các dịch vụ vệ sinh môi trường. Hiện tại nguồn nước
ngầm cũng đã hợp suy thoái chất lượng nước do muối, thuốc trừ sâu, asen tự nhiên, và các
chất gây ô nhiễm khác gây ra. Trong khu vực đô thị, nhu cầu về nước ngày càng tăng đều
đặn, do tăng dân số, phát triển công nghiệp, mở rộng nông nghiệp ven đô tưới tiêu. Tăng
dân số ở khu vực thành thị là quan tâm đặc biệt cho các nước đang phát triển. Nhiều nước
trên thế giới trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với những thay đổi trong điều kiện
khí hậu, chẳng hạn như lượng mưa thay đổi, chu kỳ lũ và hạn hán xảy ra thất th ường làm
ảnh hưởng đến chu kỳ nước.
Đối mặt với những vấn đề trên vấn đề cần thiết đặt ra là nâng cao hiệu quả sử dụng
nước nhằm hướng tới việc phát triển kinh tế bền vững. Do đó việc “ Cấp nước tuần hoàn
và tái sử dụng nước thải” là một trong những biện pháp góp phần bảo vệ chất lượng
nguồn nước bên cạnh đó cũng góp phần giảm chi phí xử lí nước thải, góp phần nâng cao
chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn.
NHóm 1 – Lớp 09QLMT
GVHD: Phan Thị Kim Thủy Page 3
Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải

Phần 2. Nội dung

I. Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải

1. Khái Niệm
Cấp nước tuần hoàn: là sự tồn tại và vận động của một lượng nước nhất định trong
một chu trình hoạt động (sinh hoạt, sản xuất…..)
Tái sử dụng nước: Có thể xem như đồng nghĩa với thu hồi nước thải và tái chế
nước thải. Trong chu trình nước tự nhiên Trái Đất đã cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng
nước thải hàng triệu năm. Khoảng 100 năm gần đây do nhu cầu con người tang cao nên
hoạt động xả thải các chất ô nhiễm ra môi trường khá lớn dẫn đến chu trình vòng tuần
hoàn nước tự nhiên không kịp khả năng làm sạch nguồn nước nên cần có sự can thiệp của
con người.

2. Lí do tái sử dụng nước thải
Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường sẽ trở thành một trong những thách thức
trong tương lai trong một thế giới mà tốc độ gia tăng dân số và công nghiệp hoá đang
bùng nổ. ý thức về sự khan hiếm nguồn nước đang dần được nâng cao, các mâu thuẫn về
nguồn nước và những ảnh hưởng tiêu cực của nước bị ô nhiễm đối với sức khoẻ con
người và môi trường đã làm nảy sinh nhu cầu phát triển các chiến lược về quản lý tài
nguyên nước. Bên cạnh việc phát triển các chiến lược quản lý mới về cung cấp nước sạch,
việc xử lý và tái sử dụng nước thải cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng để giải quyết các
vấn đề cấp bách đang xảy ra. Thiếu nước thường là động lực chính thúc đẩy con người
biết bảo vệ và duy trì nguồn nước.
Việc duy trì, bảo vệ nguồn nước được thể hiện qua việc định giá nước, công nghệ xử
lý nước thải và tái sử dụng nước thải.

3. Các loại nước thải tái sử dụng
Có hai phương thức tái sử dụng nước thải đã được phát triển và áp dụng trên toàn thế
giới là:
(1) sử dụng làm nước uống
- sử dụng trực tiếp nước tái chế để bổ sung thêm nguồn nước uống với công
nghệ xử lý cao
- gián tiếp sử dụng sau khi thải nước qua môi trường thiên nhiên
(2) không sử dụng làm nước uống
- tưới cho nông nghiệp
- sử dụng trong công viên nước, các khu rừng công cộng
- phục vụ nuôi trồng thuỷ sản
- nạp cho tầng ngậm nước (tái sử dụng gián tiếp)
- sử dụng trong công nghiệp và khu đô thị mới
NHóm 1 – Lớp 09QLMT
GVHD: Phan Thị Kim Thủy Page 4
Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải

4. Ưu nhược điểm của cấp nước tuần hoàn tái sử dụng nước thải

Bảng 1: Ưu điểm, nhược điểm và rủi ro tiềm tàng của việc Cấp nước tuần hoàn tái sử
dụng nước thải
Ưu điểm Nhược điểm Rủi ro

- Nâng cao hiệu quả kinh tế trong Nước thải thường Có thể ảnh hưởng
đầu tư tưới tiêu và sử dụng nước phải được sản xuất tới nước ngầm do
thải liên tục trong năm, nồng độ metan, nitrat
việc tưới bằng nước và chất hữu cơ cao
- Bảo tồn nguồn nước sạch
thải bị hạn chế về
- Nạp cho tầng nước ngầm thông mùa vụ.
qua lượng nước thấm (xử lý tự
nhiên)

Sử dụng chất dinh dưỡng của nước Một vài chất có trong Có hại cho sức khoẻ
thải (như nitơ và phốtphát) nước thải với nồng độ con người bằng cách
 giảm sử dụng phân bón tổng mà có thể có hại cho làm phát tán vi trùng
cây trồng hoặc có thể gây bệnh
hợp
dẫn tới huỷ hoại môi
 cải thiện đặc tính của đất (độ trường
màu mỡ; năng suất cao)

Giảm chi phí xử lý: giảm chi phí xử Có hại cho đất do
lý đất do sử dụng nước thải qua xử nồng độ kim loại
lý (không cần thiết xử lý cấp thứ ba, nặng và bị axit hoá
phụ thuộc nhiều vào nguồn nước
thải)

ảnh hưởng có lợi từ một chu trình
nước tự nhiên quy mô nhỏ

Giảm tác động đến môi trường (làm
giàu dinh dưỡng và giảm thiểu yêu
cầu thải)

5. Chất lượng nước thải tái sử dụng
Các dự án tái sử dụng nước thải bền vững thường quan tâm đến chất lượng nước thải
và ảnh hưởng của nó đối với môi trường. Các hộ gia đình chính là đối tượng bị ô nhiễm
cao do họ thản nhiên thải ra "một hỗn hợp các chất hoá học vào môi trường, cùng với các
chất rắn có thể bị vi khuẩn làm cho thối rữa hoặc không bị thối rữa" mà không hề băn
khoăn bởi họ nghĩ rằng các chất thải này sẽ được xử lý để đạt đến chất lượng mong muốn.
NHóm 1 – Lớp 09QLMT
GVHD: Phan Thị Kim Thủy Page 5
Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải

Trong khi đó, nước thải của ngành thương mại và công nghiệp qua hệ thống cống lại được
kiểm tra một cách chặt chẽ thông qua chương trình giám sát và được cấp giấy phép của
Chính phủ.
Như đã đề cập ở trên thông qua xác định rõ các ưu điểm, ngành nông nghiệp có thể
được hiểu như một hệ thống xử lý thông qua đất và được xem như một phần của chu trình
tái sinh chất dinh dưỡng. Đất là một lò phản ứng sinh học và có khả năng làm giảm ô
nhiễm đáng kể. Tuy nhiên, yêu cầu chất lượng của nước thải đã qua xử lý sử dụng cho
trồng trọt vẫn phải được tuân thủ tuyệt đối (
Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá nước thải đã qua xử lý như sau:

 Độ mặn (đặc biệt quan trọng ở những vùng đất khô cằn)


 Kim loại nặng và các chất hữu cơ có hại


 Vi khuẩn gây bệnh

Bảng 2: Các chỉ số hoá - lý, ý nghĩa của nó và mức độ xử lý nước thải
Chỉ số ý nghĩa Mức độ xử lý
Tổng lượng chất phù sa lơ TSS có thể bồi lắng. Lượng bồi lắng quá
< 1 – 30 mg/l
lửng (TSS) cũng ảnh hưởng đến hệ thống thuỷ lợi
Đo lượng carbon hữu cơ
Sự phân huỷ sinh học có thể gây ra thiếu
Chỉ thị hữu cơ (TOC
oxi. Chất hữu cơ phân huỷ quá mức 1 -20 mg/l
Chất hữu cơ phân huỷ (COD,
cũng ảnh hưởng xấu tới chất lượng tưới, 10 -30 mg/l
BOD)
vì vậy cần giảm lượng chất hữu cơ phân
huỷ
Khi thải vào môi trường nước, các chất
dinh dưỡng làm giàu dinh dưỡng cho
Chất dinh dưỡng chất lượng nước. Trong công tác tưới, N: 10 -30 mg/l
các chất này là nguồn dinh dưỡng. Tuy P: 0.1 – 30 mg/l
N,P,K
nhiên, lượng Nitơ quá nhiều có thể dẫn
tới ô nhiễm nguồn nước ngầm.
Chất hữu cơ khó phân huỷ (ví
dụ như phenol, thuốc trừ sâu, Một số độc tính đối với môi trường, tích
hydrocarbon được khử trùng tụ trong đất
bằng clo)


NHóm 1 – Lớp 09QLMT
GVHD: Phan Thị Kim Thủy Page 6
Cấp nước tuần hoàn và tái sử dụng nước thải


ảnh hưởng tới tính tan của kim loại, tính
Nồng độ pH kiềm, cấu trúc của đất và sự tăng trưởng
của cây trồng
Kim loại nặng (Cd, Zn, Ni,...) Tích tụ trong đất, gây độc cho cây trồng
Vi khuẩn dạng trực
khuẩn ruột:
4
Các virut đường ruột, vi khuẩn và vi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản