Tiểu luận đề tài 'CNH-HĐH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA'.

Chia sẻ: sunderland24

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ III, ĐẢNG TA LUÔN COI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ (CNH-HĐH) LÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ, ĐẢNG TA ĐÃ XÁC ĐỊNH THỰC CHẤT CỦA CNH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ “QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CÁCH MẠNG KỸ THUẬT, THỰC HIỆN PHÂN CÔNG MỚI VỀ LAO ĐỘNG XÃ HỘI LÀ QUÁ TRÌNH TÍCH LUỸ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỂ KHÔNG NGỪNG THỰC HIỆN TÁI SẢN XUẤT MỞ RỘNG“.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản