Tiểu luận đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường đất và các quy định pháp luật để bảo vệ môi trường đất

Chia sẻ: luonganhchien

Đất có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình tự nhiên như: - Môi trường cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, đảm bảo an ninh sinh thái và an ninh lương thực; - Nơi chứa đựng và phân huỷ chất thải; - Nơi cư trú của động vật đất; - Lọc và cung cấp nước,...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường đất và các quy định pháp luật để bảo vệ môi trường đất

ĐẶT VẤN ĐỀ
Ðất là một dạng tài nguyên vật liệu của con người. Ðất có hai nghĩa: đất
đai là nơi ở, xây dựng cơ sở hạ tầng của con người và thổ nhưỡng là mặt bằng
để sản xuất nông lâm nghiệp.
Đất có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình tự nhiên như:
- Môi trường cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, đảm bảo an ninh sinh thái
và an ninh lương thực;
- Nơi chứa đựng và phân huỷ chất thải;
- Nơi cư trú của động vật đất;
- Lọc và cung cấp nước,...
- Địa bàn cho các công trình xây dựng
Đất là tài nguyên vô giá nó gắn chặt với đời sống con người, đất làm nhà
ở, đất để sinh sống, đất để canh tác, đất để sản xuất mọi hoạt động của con
người đều phần nào liên quan tới đất. Hiện nay vấn đề đất đai lại nóng hơn bao
giờ hêt, không chỉ đất ở, đất sản xuất nông nghiệp mà đất rừng cũng được mọi
người vô cùng quan tâm.
Với vai trò vô cùng quan như vậy thì cũng cần phải có nhiều những điều
luật quy định về cách thức sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này. Hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này thì khá là phong phú và đa
dạng.
Chính vì vậy mà em đã chọn làm bài tiêu luận về pháp luật môi trường có
nội dung là “Đánh giá hiện trạng môi trường đất và các quy định pháp luật để
bảo vệ môi trường đất”
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 1
I. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN ĐẤT CỦA VIỆT NAM


Diện tích Việt Nam là 33.168.855 ha, đứng thứ 59 trong hơn 200 nước
trên thế giới. Theo Lê Văn Khoa, đất bằng ở Việt Nam có khoảng >7 triệu ha,
đất dốc >25 triệu ha. >50% diện tích đất đồng bằng và gần 70% diện tích đất
đồi núi là đất có vấn đề, đất xấu và có độ phì nhiêu thấp, trong đó đất bạc màu
gần 3 triệu ha, đất trơ sỏi đá 5,76 triệu ha, đất mặn 0,91 triệu ha, đất dốc trên
25o gần 12,4 triệu ha. Bình quân đất tự nhiên theo đầu người là 0,4 ha. Theo
mục đích sử dụng năm 2000, đất nông nghiệp 9,35 triệu ha, lâm nghiệp 11,58
triệu ha, đất chưa sử dụng 10 triệu ha (30,45%), chuyên dùng 1,5 triệu ha. Đất
tiềm năng nông nghiệp hiện còn khoảng 4 triệu ha. Bình quân đất tự nhiên ở
Việt Nam là 0,6 ha/người. Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người thấp và
giảm rất nhanh theo thời gian, năm 1940 có 0,2 ha, năm 1995 là 0,095 ha. Đây là
một hạn chế rất lớn cho phát triển. Đầu tư và hiệu quả khai thác tài nguyên đất
ở Việt Nam chưa cao, thể hiện ở tỷ lệ đất thuỷ lợi hoá thấp, hiệu quả dùng đất
thấp, chỉ đạt 1,6vụ/năm, năng suất cây trồng thấp, riêng năng suất lúa, cà phê và
ngô đã đạt mức trung bình thế giới.
Suy thoái tài nguyên đất Việt Nam bao gồm nhiều vấn đề và do nhiều quá trình
tự nhiên xã hội khác nhau đồng thời tác động. Những quá trình thoái hoá đất
nghiêm trọng ở Việt Nam là:
- Xói mòn rửa trôi bạc màu do mất rừng, mưa lớn, canh tác không hợp lý, chăn
thả quá mức. Theo Trần Văn ý – Nguyễn Quang Mỹ (1999) >60% lãnh thổ Việt
Nam chịu ảnh hưởng của xói mòn tiềm năng ở mức >50tấn/ha/năm;
- Chua hoá, mặn hoá, phèn hoá, hoang mạc hoá, cát bay, đá lộ đầu, mất cân bằng
dinh dưỡng,... Tỷ lệ bón phân N : P2O5 : K2O trung bình trên thế giới là 100 : 33
: 17, còn ở Việt Nam là 100 : 29 : 7, thiếu lân và kali nghiêm trọng. Việt Nam
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 2
phấn đấu đến 2010 đất nông nghiệp sẽ đạt 10 triệu ha, trong đó có 4,2 - 4,3
triệu ha lúa, 2,8 - 3 triệu ha cây lâu năm, 0,7 triệu ha mặt nước nuôi trồng thuỷ
sản, đảm bảo cung ứng 48 - 55 triệu tấn lương thực (cả màu); Đất lâm nghiệp
đạt 18,6 triệu ha (50% độ che phủ), trong đó có 6 triệu ha rừng phòng hộ, 3 triệu
ha rừng đặc dụng, 9,7 triệu ha rừng sản xuất; Cảnh quan tự nhiên (chủ yếu là
sông, suối, núi đá,...) còn 1,7 triệu ha.
II. NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI TÀI NGUYÊN ĐẤT
2.1. Quá trình rửa trôi và xói mòn đất:
Đây là quá trình phổ biến vì 3/4 diện tích đất tự nhiên là đồi núi, có độ
dốc cao, lượng mưa lớn lại tập trung 4 - 5 tháng trong mùa mưa, chiếm tới
80% tổng lượng mưa năm. Ngoài ra, quá trình xói mòn, rửa trôi gia tăng do
hoạt động của con người mà đặc trưng là: mất rừng, đốt nương làm rẫy và canh
tác không hợp lý trên đất dốc.

2.2. Quá trình hoang mạc hoá:

Theo định nghĩa của FAO thì hoang mạc hoá là quá trình tự nhiên và xã
hội phá vỡ cân bằng sinh thái của đất, thảm thực vật, không khí và nước ở các
vùng khô hạn và bán ẩm ướt... Quá trình này xãy ra liên tục, qua nhiều giai
đoạn, dẫn đến giảm sút hoặc huỷ hoại hoàn toàn khả năng dinh dưỡng của
đất trồng, giảm thiểu các điều kiện sinh sống và làm gia tăng sinh cảnh
hoang tàn”. Chỉ tiêu quan trọng nhất để xác định độ hoang mạc hoá là tỷ lệ
lượng mưa hàng năm so với lượng bốc thoát hơi nước tiềm năng trong giới
hạn từ 0,05 - 0,65 (Công ước chống sa mạc hoá). Hiện nay hiện tượng hoang
mạc hoá thể hiện rõ nhất trên đất trống đồi núi trọc, không còn lớp phủ thực
vật, địa hình dốc, chia cắt mạnh, nơi có lượng mưa thấp (700 - 1500mm/
năm), lượng bốc hơi tiềm năng đạt 1000 - 1800mm/năm (Ninh Thuận,


Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 3
Bình Thuận, Cheo Reo, Sông Mã, Yên Châu). Ở Việt Nam, do hậu quả của
việc phá rừng, đốt rừng bừa bãi, sử dụng đất không bền vững qua nhiều thế hệ
(du canh, du cư, độc canh, quãng canh…) nên đất bị thoái hoá nghiêm
trọng, nhiều nơi mất khả năng sản xuất và khả năng hoang mạc hoá ngày càng
phát triển.

2.3. Quá trình xâm ngập mặn

Qúa trình suy thoái đất do hiện tượng xâm ngập mặn diễn ra chủ yếu ở
những tỉnh ven biển có đường bờ biển kéo dài và có độc cao so với mực nước
biển thấp. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở những tỉnh ĐBSCL.

Diện tích đất phèn ở ĐBSCL lên tới 1,6 triệu hecta ( chiếm 41% tổng diện
tích vùng). Phần lớn diện tích đất phèn tập trung ở ĐTM, TGLX, Bắc bán đảo
Cà Mau và một số điểm nằm rải rác khắp các tỉnh. Có hai nhóm đất phèn chính:
Đất phèn tiềm tàng là loại đất có chứa pyrite ở dạng khử và đất phèn hoạt động
là loại đất có tầng pyrite đã bị oxy hóa tạo tầng jarosite có khả năng gây axit
hóa.

Do độ axit không quá thấp (pH 5 - 6), trên đất phèn tiềm tàng còn có khả
năng phát triển cây trồng, nguồn nước trong vùng chưa bị axit hóa, thủy sinh còn
có điều kiện phát triển. Tuy nhiên, đất phèn hoạt động có độ axit cao (pH thấp
hơn 5) không phù hợp cho cây trồng, đồng thời còn gây axit hóa nước sông rạch
do mưa chảy tràn dẫn tới tác động tiêu cực đến cấp nước, cây trồng và cây thủy
sinh.

Quá trình phèn hóa môi trường đất diễn ra trong mùa khô do xảy ra hiện
tượng phèn hóa tầng phèn tiềm tàng (pyrite) thành phèn hoạt động (Jarosite) làm
xuất hiện nhiều Al3+, Fe2+, S042- và pH thấp. Nhiễm phèn do nước phèn từ
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 4
các vùng khác đưa đến và do đắp bờ, làm vuông tôm tạo nên quá trình ôxy hóa
phèn từ bờ bao ra kinh rạch đầm ruộng.
2.4. Hiện tượng sạt lở đất

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng suy thoái đất. Năm nào
nước ta cũng có hiện tượng sạt lở đất xảy ra, chủ yếu xảy ra ở nhửng tỉnh
miền núi ở những vùng đồi núi có độ dốc lớn nhưng độ che phủ lại thấp, kết
cấu đất kém bền vững.

III. Hệ thống văn bản pháp quy
Hệ thống văn bản pháp quy bao gồm:
- Luật
- Nghị định
- Quyết định
- Thông tư
3.1 Luật
Gồm có 5 văn bản:


TT Tên văn bản Ngày có hiệu
Ngày ban hành
lực
Luật đất đai số 12/2003/QH11
1 10/12/2003 1/7/2004
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 12/7/2001
2 1/1/2002
của luật đất đai số 25/2001/QH10
Luật sửa đổi bổ sung một số điêu của 13/1/2000
3 1/1/2001
luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 5
sô 17/1999/QH10
4
Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất 1/7/1994
5 5/7/1994

3.2. Nghị định
Bao gồm 11 văn bản:
hiệu
Ngày có
Tên văn bản Ngày ban hành
lực
Nghị định 197/2004/NĐ-CP của chính
phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư 3/12/2004
1 23/12/2004
khi nhà nước thu hồi đất.
Nghị định 188/2004/NĐ-CP của chính
phủ về phương pháp xác định giá đất và 16/11/2004
2 9/12/2004
khung giá các loại đất.
Nghị định 182/2004/NĐ-CP của chính
phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh 29/10/2004
3 16/11/2004
vực đất đai
Nghị định 164/2004/NĐ-CP của chính
phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng 14/9/2004
4 6/10/2004
đất để đảm bảo thi hành án
Nghị định 129/2003/NĐ-CP của chính
phủ vê việc quy định chi tiết thi hành
nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 3/11/2003
5 21/11/2003
17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm
thuế sử dụng đất nông nghiệp
Nghị định 79/2001/NĐ-CP của chính 1/11/2001
6 16/10/2001


Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 6
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của nghị định 17/1999/NĐ-CP ngày
29/3/1999 về thủ tục chuyển đổi,
chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại,
thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Nghị định 68/2001/NĐ-CP của Chính
phủ về quy hoạch, kế toán sử dụng đất 01/10/2001
7 01/10/2001
đai
Nghị định 66/2001/NĐ-CP của Chính
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP 28/09/2001
8 01/10/2001
ngày 11/2/2000 về thi hành luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 38/2000/NĐ-CP của Chính
9 23/08/2000 23/08/2000
phủ về thu tiền sử dụng đất
Nghị định 19/2000/NĐ-CP của Chính
phủ về việc quy định chi tiết thi hành
Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 08/06/2000
10 01/01/2000
của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng
đất

Nghị định 04/2000/NĐ-CP của Chính
phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung
11 11/02/2000 26/02/2000
một số điều của Luật Đất đai
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 7
3.3. Quyết định
Bao gồm 15 văn bản:


hiệu
Ngày có
TT Tên văn bản Ngày ban hành
lực
Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, 19/01/2007
1 16/02/2007
xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Quyết định 1013/QĐ-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra
tình hình sử dụng đất của các quy 02/08/2006
2 02/08/2006
hoạch và dự án đầu tư


Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT của
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc
ban hành Quy định về Giấy chứng
3 15/08/2006
nhận quyền sử dụng đất

21/07/2006
Chỉ thị 05/2006/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc khắc phục
4 22/02/2006 22/02/2006
yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh
tổ chức thi hành Luật Đất đai
Quyết định 216/2005/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành
Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để 31/08/2005
5 27/09/2005
giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc
cho thuê đất

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 8
Quyết định 146/2005/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về chính sách thu hồi
đất sản xuất của các nông trường, lâm 15/06/2005
6 07/07/2005
trường để giao cho hộ đồng bào dân
tộc thiểu số nghèo
Quyết định 24/2004/QĐ-BTNMT của
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc
7 01/11/2004 01/12/2004
ban hành Quy định về Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất
Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT của
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc
ban hành Kế hoạch về triển khai thi 01/11/2004
8 01/12/2004
hành Luật Đất đai

Quyết định 24/2004/QĐ-BTNMT của
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc
ban hành Quy định về Giấy chứng 01/11/2004
9 01/12/2004
nhận quyền sử dụng đất

Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT của
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc
ban hành Kế hoạch về triển khai thi 01/11/2004
10 01/12/2004
hành Luật Đất đai

Quyết định 264/2003/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về một số giải pháp
11 16/12/2003 06/01/2004
quản lý, sử dụng đất trong các nông,
lâm trường quốc doanh

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 9
Quyết định 14/2003/QĐ-BTNMT của
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc
ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật
đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, 20/11/2003
12 17/12/2003
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất

Quyết định 273/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc kiểm tra việc
đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng 12/04/2002
13 17/04/2002
đất đai

Quyết định 1371/TCT/QĐ/NV7 của
Tổng cục Thuế về việc ban hành quy
14 21/08/2001 05/09/2001
trình nghiệp vụ quản lý, thu thuế sử
dụng đất nông nghiệp
Quyết định 90/2000/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự
15 27/01/2000 11/02/2000
án điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng
năm 2000

3.4 Thông tư
Bao gồm 19 văn bản:


hiệu
Ngày có
TT Tên văn bản Ngày ban hành
lực
Thông tư 70/2006/TT-BTC của Bộ Tài 02/08/2006
1 20/08/2006
chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 10
sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC
ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện Nghị định số
198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của
Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Thông tư 70/2006/TT-BTC của Bộ Tài
chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC
2 02/08/2006 20/08/2006
ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện..

Thông tư 05/2006/TT-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc
hướng dẫn thực hiện một số điều của
nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày
3 24/05/2006 20/06/2006
29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất
đai

Thông tư 29/2006/TT-BTC của Bộ Tài
chính về việc hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày
24/01/2006 về xác định giá trị quyền
4 04/04/2006 05/05/2006
sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản
của tổ chức được Nhà nước giao đất
không thu tiền sử dụng đất

Thông tư 29/2006/TT-BTC của Bộ Tài 04/04/2006
5 05/05/2006

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 11
chính về việc hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày
24/01/2006 về xác định giá trị quyền
sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản
của tổ chức được Nhà nước giao đất
không thu tiền sử dụng đất
Thông tư 23/2006/TT-BTC của Bộ Tài
chính về việc hướng dẫn xác định tiền
sử dụng đất, tiền nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất đã trả có
6 24/03/2006 25/04/2006
nguồn gốc ngân sách nhà nước theo
quy định của Chính phủ hướng dẫn thi
hành Luật Đất đai

Thông tư 120/2005/TT-BTC của Bộ
Tài chính về việc hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 30/12/2005
7 15/02/2006
ngày 14/11/ 2005 của Chính phủ về thu
tiền thuê đất, thuê mặt nước
Thông tư 01/2005/TT-BTNMT của Bộ
Tài nguyên va Môi trường về việc
hướng dẫn thực hiện một số điều của
8 13/04/2005
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày
29/10/2004 của Chính phủ về thi hành
Luật Đất đai
Thông tư 30/2004/TT-BTNMT của Bộ 01/11/2004
9 01/12/2004
Tài nguyên và Môi trường về việc
hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 12
định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Thông tư 09/2002/TT-BTC của Bộ Tài
chính về hướng dẫn việc miễn, giảm
thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 23/01/2002
10 07/02/2002
2002 theo Quyết định số 199/2002/QĐ-
TTg
Thông tư hướng dẫn trình tự lập, xét
duyệt hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối
11 14/12/2001 29/12/2001
với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong
nước
Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của
Tổng cục Địa chính về việc hướng
dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa 30/11/2001
12 30/11/2001
chính và cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất
Thông tư 1842/2001/TT-TCĐC của
Tổng cục Địa chính hướng dẫn thi
hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP
13 01/11/2001 16/11/2001
ngày 1/10/2001 của Chính phủ về quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

Thông tư 35/2001/TT-BTC của Bộ Tài
chính về hướng dẫn việc nộp tiền
thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá 25/05/2001
14 09/06/2001
trị quyền sử dụng đất của các tổ chức,
hộ gia đình, các nhân trong nước
Thông tư 35/2001/TT-BTC của Bộ Tài 25/05/2001
15 09/06/2001
chính về hướng dẫn việc nộp tiền


Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 13
thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá
trị quyền sử dụng đất của các tổ chức,
hộ gia đình, các nhân trong nước
Thông tư 115/2000/TT-BTC của Bộ
Tài chính về việc hướng dẫn thi hành
Nghị định
16 38/2000/NĐ-CP ngày 11/12/2000 07/09/2000
23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền
sử dụng đất
Thông tư 105/2000/TT-BTC của Bộ
Tài chính về hướng dẫn việc miễn
nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, 23/10/2000
17 23/10/2000
thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước

Thông tư 104/2000/TT-BTC của Bộ
Tài chính về việc hướng dẫn thi hành
Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày
8/6/2000 của Chính phủ quy định chi
18 23/10/2000 01/01/2000
tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền
sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thuế chuyển
quyền sử dụng đất
Thông tư 1248/2000/TT-TCĐC của 21/08/2000
19 05/09/2000
Tổng cục Địa chính về việc sửa đổi,
bổ sung điểm 6 Mục I Thông tư số
1417/1999/TT-TCĐC ngày 18/9/1999
của Tổng cục Địa chính hướng dẫn thi
hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP
ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 14
tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho
thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử
dụng đất và thế chấp, góp...

Nguồn: http://202.134.18.26/luatdatdai/default.aspx?
tabid=285&RedirectFromQS=True&DocType=22


IV. Xử lý vi phạm pháp luật trong đất đai


Để xử lý những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai thì cần căn cứ
vào Nghị định 182/2004/NĐ-CP của chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh
vực đất đai được ban hành 29/10/2004 và có hiệu lực từ ngày 16/11/2004. Cùng
với thông tư Thông tư 05/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 182/2004/NĐ-CP
ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
đất đai
Sau đây xin được trích môt số nội dung cơ bản của Nghị định 182/2004/NĐ-CP
của chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 15
ChÝnh phñ Céng hßa x· héi chñ nghÜ vi Ö nam
a t
§ éc l Ëp - Tù do - H nh
¹

phóc
Sè : 182/2004/N§- CP   
 
Hµ   Néi,  ngµy  29   th¸ng  10   n¨m 
2004

NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®aiChÝnh phñ

C¨n cø  LuË t Tæ  chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  
2001;

C¨n cø LuË t §Ê t ® ai ngµy 26 th¸ng  11 n¨m  2003;

C¨n  cø  Ph¸p  l nh  X ö  l  vi ph ¹  hµnh chÝnh  ngµy 02 
Ö ý m
th¸ng  7 n¨m  2002; 

Theo  ® Ò nghÞ  cña B é tr ëng B é Tµ i nguyªn  vµ  M «i tr ­
êng,Ch¬ ng I
N h÷ ng quy ® Þnh chung

§i u 1 . Ph ¹
Ò m vi ® i u chØ nh
Ò
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 16
1 . NghÞ  ® Þnh nµy quy  ® Þnh vÒ  xö  ph ¹t hµnh chÝnh  ® èi 
v íi  nh÷ ng hµnh vi vi ph ¹  hµnh chÝnh trong  l nh vù c ® Êt
m Ü  
® ai.

V i ph ¹  hµnh chÝnh trong  l nh  vù c  ® Êt ® ai
m Ü    quy  ® Þnh 
trong  NghÞ  ® Þnh nµy l  hµnh vi cè   ý  hoÆ c v«   ý  cña  c¸ 
µ
 
nh© n, tæ chøc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt 
®ai mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p  
luËt ph¶i bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh.  

2. Hµnh vi vi ph¹m vÒ ®o ®¹c vµ b¶n ®å bÞ xö lý theo 
quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
trong lÜnh vùc ®o ®¹c vµ b¶n ®å.  

§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông

1.   §èi   tîng   ¸p   dông   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   bao   gåm   c¸ 
nh©n, c¬  quan, tæ chøc (sau  ®©y gäi chung lµ  c¸ nh©n, 
tæ chøc)  cña ViÖt Nam, tæ chøc,  c¸ nh©n  níc ngoµi  cã 
hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   sö   dông   ®Êt   ®ai,   thùc 
hiÖn   c¸c   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   vÒ   ®Êt   ®ai   trªn   l∙nh   thæ 
ViÖt Nam.  Trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ  mµ  Céng hoµ  x∙ héi 
chñ   nghÜa   ViÖt   Nam   ký   kÕt   hoÆc   gia   nhËp   cã   quy   ®Þnh 
kh¸c th× ¸p dông §iÒu íc quèc tÕ ®ã.

2. Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  ®Êt ®ai cña  
c¸n bé, c«ng chøc trong khi thi hµnh c«ng vô  sÏ  bÞ  xö  
lý  kû  luËt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  c¸n bé, c«ng  
chøc vµ  NghÞ   ®Þnh vÒ  thi hµnh LuËt §Êt  ®ai; trêng hîp 

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 17
hµnh vi cã  dÊu hi u  cÊu th µ nh  té i  ph ¹  sÏ  bÞ  truy  cøu  
Ö m
tr¸ch  nhi m  h× nh sù  theo quy ® Þnh cña ph¸p l Ë t.
Ö u

§iÒu 3. Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh 

1. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong sö  dông  ®Êt 
bao gåm:

a) Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých;

b) LÊn, chiÕm ®Êt;

c) Huû ho¹i ®Êt;

d) G©y c¶n trë cho viÖc sö dông ®Êt cña ngêi kh¸c;

®) ChuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, cho thuª, cho thuª l¹i, 
thõa kÕ, tÆng cho quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc thÕ  chÊp, b¶o 
l∙nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng thùc hiÖn 
®óng thñ  tôc hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ 
®Êt ®ai;

e) Tù chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, tÆng cho ®èi víi ®Êt 
kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; 

g) Cè   ý   ®¨ng ký  kh«ng  ®óng lo¹i  ®Êt, kh«ng  ®¨ng ký 
khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt;

h) ChËm thùc hiÖn båi thêng;
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 18
i) ChËm nép t iÒn sö dông ®Êt, t iÒn thuª ®Êt mµ kh«ng
®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª
®Êt cho phÐp;

k) Cè ý g©y c¶n trë cho viÖc Nhµ níc giao ®Êt, cho
t huª ®Êt, thu håi ®Êt;

l) Kh«ng thùc hiÖn ®óng thêi h¹n tr¶ l¹ i ®Êt theo
quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm
quyÒn;

m) Tù t iÖn di chuyÓn, lµm sai lÖch mèc chØ gi í i quy
ho¹ch sö dông ®Êt; mèc chØ gi í i hµnh lang an toµn cña
c«ng tr×nh;

n) Lµm sai lÖch c¸c giÊy tê, chøng tõ trong viÖc sö
dông ®Êt.2. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng
dÞch vô vÒ ®Êt ®ai bao gåm:

a) Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh t rong hµnh nghÒ t vÊn
vÒ gi¸ ®Êt mµ kh«ng ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn
cho phÐp;

b ) Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh t rong hµnh nghÒ t vÊn
vÒ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt mµ kh«ng ®ñ ®iÒu
k iÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng hµnh nghÒ;
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 19
c) Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong hµnh nghÒ dÞch
vô vÒ th«ng tin ®Êt ®ai, dÞch vô ®o ®¹c vµ b¶n ®å ®Þa
chÝnh.

§i Ò 4. G ¶i t hÝch t õ ng÷
u i

Trong NghÞ ®Þnh nµy, c¸c tõ ng÷ dí i ® ® hiÓu nh
©y îc
sau:

1. Sö dông  ®Êt kh«ng  ®óng môc  ®Ých l µ hµnh vi sö
dông ®Êt kh«ng ®óng ví i môc ®Ých sö dông, lo¹ i ®Êt ghi
t rong giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc quyÕt ®Þnh
g iao ®Êt, quyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt, quyÕt ®Þnh cho phÐp
chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt hoÆc giÊy tê kh¸c vÒ quyÒn
sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹ i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50
cña LuËt §Êt ®ai.

2. LÊn ®Êt lµ viÖc ngêi ®ang sö dông ®Êt tù chuyÓn
dÞch mèc gií i thöa ®Êt ®Ómë réng diÖn tÝch ®Êt.

3. ChiÕm  ®Êt  lµ viÖc sö dông ®Êt mµ kh«ng ® c¬
îc
quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp hoÆc chñ sö dông
®Êt cho phÐp sö dông hoÆc viÖc sö dông ®Êt do ® Nhµ
îc
níc t¹m giao hoÆc m ®Êt nhng hÕt thêi h¹n t¹m giao,
în
m ®Êt mµ kh«ng tr¶ l¹ i ®Êt.
în

4.  G©y c¶n trë cho viÖc sö dông ®Êt cña ngêi kh¸c lµ
hµnh vi ® vËt l iÖu x©y dùng, chÊt th¶i hay c¸c vËt
a
kh¸c lªn thöa ®Êt cña ngêi kh¸c hoÆc ®µo bíi mµ hµnh vi

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 20
nµy g©y c¶n trë, lµm gi¶m kh¶ n¨ng sö dông ®Êt cña ngêi
kh¸c hoÆc g©y thiÖt h¹i cho viÖc sö dông ®Êt cña ngêi
kh¸c.

5.  ChËm thùc hiÖn båi thêng l µ hµnh vi cña tæ chøc,
c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn ®óng thêi h¹n båi th êng cho ng-
êi cã ®Êt bÞ thu håi theo quy ®Þnh t¹ i NghÞ ®Þnh vÒ båi
th êng hç tr î t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc thu håi ®Êt.

§i Ò 5. Thêi hi Ö xö ph¹ t vi ph¹ m hµnh chÝnh
u u

1. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh
vùc ®Êt ®ai lµ hai (02) n¨m kÓ tõ ngµy vi ph¹m hµnh
chÝnh ® thùc hiÖn.
îc

2. §èi ví i c¸ nh©n ®· bÞ khëi tè, truy tè hoÆc ®· cã
quyÕt ®Þnh ® ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù,
a
nhng sau ®ã cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh
chØ vô ¸n mµ hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh
chÝnh, th× thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ba
(03) th¸ng kÓ tõ ngµy ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nhËn
® quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m.
îc

3. Tr êng hîp hÕt thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh
chÝnh mµ hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cha bÞ xö ph¹t th×
ngêi cã thÈm quyÒn kh«ng thùc hiÖn xö ph¹t vi ph¹m hµnh
chÝnh mµ ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh
t ¹ i kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy.


Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 21
4. Trong thêi h¹n ® quy ®Þnh t¹ i kho¶n 1 vµ kho¶n
îc
2 § iÒu nµy mµ ngêi cã hµnh vi vi ph¹m l¹ i cã hµnh vi vi
ph¹m hµnh chÝnh míi quy ®Þnh t¹ i NghÞ ®Þnh nµy hoÆc cè
t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t th× thêi hiÖu xö
ph¹t ® tÝnh l¹ i
îc kÓ tõ thêi ®iÓm cã hµnh vi vi ph¹m
hµnh chÝnh míi hoÆc tõ thêi ®iÓm chÊm døt hµnh vi trèn
t r¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t.

§i Ò 6.
u H nh t høc xö ph¹ t , bi Ö ph¸p kh¾ phôc hËu
× n c
qu¶

1. C¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh bao gåm:
a) C¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn.

2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung lµ tÞch thu tang vËt,
ph¬ng tiÖn ® sö dông ®Óvi ph¹m hµnh chÝnh.
îc

3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ® ¸p dông trong xö
îc
ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai lµ buéc kh«i phôc
l ¹ i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr íc khi vi ph¹m.

§iÒu 7. Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong
lÜnh vùc ®Êt ®ai

1. Mäi vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i ® ph¸t hiÖn, ®
îc ×nh
chØ, xö lý kÞp thêi g¾n ví i tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn
cÊp c¬ së, ví i c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra ®Êt ®ai.
ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i ®îc t iÕn hµnh

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 22
nhanh chãng, c«ng minh, tr iÖt ®Ó; mäi hËu qu¶ do vi
ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i ® kh¾c phôc theo quy ®Þnh
îc
cña NghÞ ®Þnh nµy vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã l i ªn
quan.

2. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh khi cã vi
ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy.

3. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i do ngêi cã
thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹ i c¸c §iÒu 25, 26 vµ 27 cña NghÞ
®Þnh nµy thùc hiÖn.

4. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ xö ph¹t
hµnh chÝnh mét lÇn.

NhiÒu ngêi cïng thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m hµnh
chÝnh th× tõng ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t.

Mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh
th× bÞ xö ph¹t vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m.

5. Kh«ng xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c tr êng
h îp thuéc t×nh thÕ cÊp thiÕt, phßng vÖ chÝnh ®¸ng, sù
k iÖn bÊt ngê hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi ®ang m¾c
bÖnh t©m thÇn hoÆc c¸c bÖnh kh¸c lµm mÊt kh¶ n¨ng nhËn
thøc hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh.

6. H×nh thøc xö ph¹t chÝnh ® ¸p dông ®éc lËp; h×nh
îc
thøc xö ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ chØ
® ¸p dông kÌm theo h×nh thøc xö ph¹t chÝnh ®èi ví i
îc

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 23
nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cã quy ®Þnh h×nh thøc
xö ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ® quy
îc
®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy trõ tr êng hîp quy ®Þnh t¹ i
kho¶n 3 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy.

7. H×nh thøc, møc ®é xö ph¹t ® x¸c ®Þnh c¨n cø vµo
îc
tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m
hµnh chÝnh, nh©n th©n cña ngêi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh
chÝnh, t×nh t iÕt gi¶m nhÑ, t×nh t iÕt t¨ng nÆng.

T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng ® ¸p dông
îc
theo quy ®Þnh t¹ i §iÒu 7 vµ §iÒu 8 cña Ph¸p lÖnh Xö lý
v i ph¹m hµnh chÝnh.

8. Møc ph¹t cô thÓ ®èi ví i mét hµnh vi vi ph¹m lµ
møc trung b×nh cña møc xö ph¹t quy ®Þnh ®èi ví i hµnh vi
®ã; nÕu vi ph¹m cã t×nh t iÕt gi¶m nhÑ th× møc t iÒn ph¹t
cã thÓ gi¶m xuèng møc thÊp h¬n, nhng kh«ng ® gi¶m qu¸
îc
møc tèi thiÓu cña møc xö ph¹t; nÕu hµnh vi vi ph¹m cã
t×nh t iÕt t¨ng nÆng th× møc t iÒn ph¹t cã thÓ t¨ng lªn
cao h¬n, nhng kh«ng ® vî t qu¸ møc tèi ®a cña møc xö
îc
ph¹t.

§i Ò 8. X¸c ®
u Þnh m ® hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹ m
øc é
hµnh chÝnh

1. Møc ®é hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc
x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c quy ® gi¸ trÞ quyÒn sö dông
æi
®èi ví i diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m thµnh t iÒn theo gi¸

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 24
®Êt do ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung
¬ng n¬i cã ®Êt ®ã quy ®Þnh vµ chia thµnh 4 møc sau ®©y:

a) Møc mét (1): Tr êng hîp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®èi
ví i diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m quy thµnh tiÒn dí i hai
t r iÖu (2.000.000) ®ång ®èi ví i ®Êt n«ng nghiÖp, dí i mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång ®èi ví i ®Êt phi n«ng nghiÖp;

b) Møc hai (2): Tr êng hîp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®èi
ví i diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m quy thµnh tiÒn tõ hai
t r iÖu (2.000.000) ®ång ®Õn dí i n¨m tr iÖu (5.000.000)
®ång ®èi ví i ®Êt n«ng nghiÖp, tõ m tr iÖu (10.000.000)
êi
®ång ®Õn dí i hai m l¨m tr iÖu (25.000.000) ®ång ®èi
¬i
v í i ®Êt phi n«ng nghiÖp;

c) Møc ba (3): Tr êng hîp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®èi
ví i diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m quy thµnh tiÒn tõ n¨m
t r iÖu (5.000.000) ®ång ®Õn dí i m tr iÖu (10.000.000)
êi
®ång ®èi ví i ®Êt n«ng nghiÖp, tõ hai m l¨m tr iÖu
¬i
(25.000.000) ®ång ®Õn dí i n¨m m tr iÖu (50.000.000)
¬i
®ång ®èi ví i ®Êt phi n«ng nghiÖp;

d) Møc bèn (4): Tr êng hîp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®èi
ví i diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m quy thµnh tiÒn tõ mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång trë lªn ®èi ví i ®Êt n«ng
nghiÖp, tõ n¨m m tr iÖu (50.000.000) ®ång trë lªn ®èi
¬i
v í i ®Êt phi n«ng nghiÖp.Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 25
2. §èi ví i diÖn tÝch ®Êt bÞ vi ph¹m lµ ®Êt cha sö
dông th× ¸p dông gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp thÊp nhÊt cña
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng t¹ i thêi ®iÓm xö
ph¹t.


Ch¬ng I I
Hµnh vi vi ph¹ m hµnh chÝnh,
h×nh t høc, m xö ph¹ t
øc


M1
ôc
Hµnh vi vi ph¹ m hµnh chÝnh t rong sö dông ®Êt
vµ h×nh t høc, m xö ph¹ t
øc

§i Ò 9. Sö dông ® kh«ng ®
u Êt óng m ®
ôc Ých

1. Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých mµ kh«ng thuéc
t r êng hîp quy ®Þnh t¹ i c¸c kho¶n 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu nµy
th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh sau:

a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t t iÒn tõ mét tr¨m ngh×n
(100.000) ®ång ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång nÕu
hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t t iÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn
n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc hai (2);
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 26
c) Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn
hai tr iÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t t iÒn tõ hai tr iÖu (2.000.000) ®ång ®Õn mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc bèn (4).

2. ChuyÓn ®Êt chuyªn trång lóa níc cã hÖ thèng t í i
t iªu chñ ®éng, cã n¨ng suÊt cao sang trång c©y l©u n¨m,
®µo ao, hå, ®Ç lÊy níc
m, m vµo ruéng lóa ®Ó nu«i
Æn
t rång thuû s¶n mµ kh«ng ® ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm
îc
quyÒn cho phÐp th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh sau:

a) Ph¹t t iÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn
n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn ba
t r iÖu (3.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc hai (2);

c) Ph¹t t iÒn tõ ba tr iÖu (3.000.000) ®ång ®Õn n¨m
t r iÖu (5.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc ba (3);

d) Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr iÖu (5.000.000) ®ång ®Õn hai
m tr iÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc bèn (4).

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 27
3. ChuyÓn ®Êt cã rõng ® dông, ®Êt cã rõng phßng hé
Æc
sang sö dông vµo môc ®Ých kh¸c mµ kh«ng ® ñy ban nh©n
îc
d©n cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp th× h×nh thøc vµ møc xö
ph¹t nh sau:

a) Ph¹t t iÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn
n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn ba
t r iÖu (3.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc hai (2);

c) Ph¹t t iÒn tõ ba tr iÖu (3.000.000) ®ång ®Õn mêi
l ¨m tr iÖu (15.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t t iÒn tõ m l¨m tr iÖu (15.000.000) ®ång ®Õn
êi
ba m tr iÖu (30.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc bèn (4).

4. ChuyÓn tõ ®Êt phi n«ng nghiÖp ® Nhµ níc giao
îc
kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt sang ®Êt phi n«ng nghiÖp
theo quy ®Þnh ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt hoÆc chuyÓn tõ
®Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i ®Êt ë sang ®Êt ë mµ
kh«ng ® ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp
îc
th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh sau:
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 28
a) Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn
hai tr iÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t t iÒn tõ hai tr iÖu (2.000.000) ®ång ®Õn mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc hai (2);

c) Ph¹t t iÒn tõ m tr iÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai
êi
m tr iÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t t iÒn tõ hai m tr iÖu (20.000.000) ®ång ®Õn
¬i
ba m tr iÖu (30.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc bèn (4).

5. Sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh, ®Çu t bÊt
®éng s¶n thuéc khu vùc ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, khu
c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ tr¸ i ví i quy ho¹ch sö dông
®Êt chi t iÕt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt ®· ® c«ng
îc
bè th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh sau:

a) Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn
hai tr iÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi vi
ph¹m thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t t iÒn tõ hai tr iÖu (2.000.000) ®ång ®Õn mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc hai (2);

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 29
c) Ph¹t t iÒn tõ m tr iÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai
êi
m tr iÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc ba (3);

d) Ph¹t t iÒn tõ hai m tr iÖu (20.000.000) ®ång ®Õn
¬i
ba m tr iÖu (30.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc bèn (4).

6. Buéc kh«i phôc l¹ i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr íc khi vi
ph¹m ®èi ví i c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹ i c¸c kho¶n 1, 2,
3, 4 vµ 5 §iÒu nµy.

§i Ò 10. LÊn, chi Õ ®
u m Êt

1. LÊn, chiÕm ®Êt mµ kh«ng thuéc c¸c tr êng hîp quy
®Þnh t¹ i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy th× h×nh thøc vµ
møc xö ph¹t nh sau:

a) Ph¹t t iÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn
n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn
hai tr iÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc hai (2);

c) Ph¹t t iÒn tõ hai tr iÖu (2.000.000) ®ång ®Õn mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc ba (3);


Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 30
d) Ph¹t t iÒn tõ m tr iÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai
êi
m tr iÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc bèn (4).

2. LÊn, chiÕm ®Êt thuéc hµnh lang b¶o vÖ an toµn
c«ng tr×nh, ®Êt thuéc khu vùc ®« thÞ, ®Êt cã di tÝch
l Þch sö - v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh ®· ® xÕp h¹ng
îc
hoÆc ® ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc
îc
Trung ¬ng quyÕt ®Þnh b¶o vÖ th× h×nh thøc vµ møc xö
ph¹t theo quy ®Þnh t¹ i nghÞ ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m
hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chuyªn ngµnh l i ªn quan ®Õn
hµnh lang b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh, ®« thÞ, di tÝch
l Þch sö - v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh; tr êng hîp ph¸p
l uËt vÒ chuyªn ngµnh l i ªn quan cha quy ®Þnh th× h×nh
thøc vµ møc xö ph¹t nh sau:

a) Ph¹t t iÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn
n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn ba
t r iÖu (3.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc hai (2);

c) Ph¹t t iÒn tõ ba tr iÖu (3.000.000) ®ång ®Õn mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc ba (3);Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 31
d) Ph¹t t iÒn tõ m tr iÖu (10.000.000) ®ång ®Õn ba
êi
m tr iÖu (30.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc bèn (4).

3. LÊn, chiÕm ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng
th× h×nh thøc xö ph¹t, møc ph¹t thùc hiÖn theo quy
®Þnh t¹ i nghÞ ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong
lÜnh vùc quèc phßng.

4. Buéc kh«i phôc l¹ i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr íc khi vi
ph¹m ®èi ví i hµnh vi quy ®Þnh t¹ i kho¶n 1 vµ kho¶n 2
§ iÒu nµy.

§i Ò 11. H
u uû ho¹ i ®Êt

1. Lµm suy gi¶m chÊt l îng ®Êt hoÆc lµm biÕn d¹ng ®Þa
h×nh g©y hËu qu¶ lµm cho ®Êt gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng sö
dông theo môc ®Ých sö dông ®· ® x¸c ®Þnh th× h×nh
îc
thøc vµ møc xö ph¹t nh sau:

a) Ph¹t t iÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn
n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc mét (1);

b) Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn
hai tr iÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc hai (2);
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 32
c) Ph¹t t iÒn tõ hai tr iÖu (2.000.000) ®ång ®Õn mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc ba (3);

d) Ph¹t t iÒn tõ m tr iÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai
êi
m tr iÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc bèn (4).

2. G©y « nhiÔm ®Êt mµ g©y hËu qu¶ lµm cho ®Êt mÊt
kh¶ n¨ng sö dông theo môc ®Ých ®· ® x¸c ®Þnh th× h×nh
îc
thøc vµ møc xö ph¹t nh sau:
a) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn
hai tr iÖu (2.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
thuéc møc mét (1);
b) Ph¹t tiÒn tõ hai tr iÖu (2.000.000) ®ång ®Õn mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc
møc hai (2);
c) Ph¹t tiÒn tõ m tr iÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai
êi
m tr iÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc ba (3);
d) Ph¹t tiÒn tõ hai m tr iÖu (20.000.000) ®ång ®Õn
¬i
ba m tr iÖu (30.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi
¬i
thuéc møc bèn (4).

3. TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ® sö dông ®Ó thùc
îc
h iÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc buéc cã biÖn ph¸p
kh¾c phôc ho¹t ®éng g©y « nhiÔm, buéc kh«i phôc l¹ i ®Þa

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 33
h×nh cña ®Êt tr íc khi vi ph¹m ®èi ví i hµnh vi quy ®Þnh
t ¹ i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.

§i Ò 12. G y c¶n t rë cho vi Ö sö dông ®
u © c Êt cña ngêi
kh¸c

1. Ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ® n¨m
Õn
t r¨m ngh×n (500.000) ®ång ®èi víi hµnh vi tù ý
® vËt l iÖu x©y dùng, chÊt th¶i hay c¸c vËt kh¸c lªn thöa
Ó
®Êt cña ngêi kh¸c g©y c¶n trë cho viÖc sö dông ®Êt cña
ngêi kh¸c.

2. Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn ba
t r iÖu (3.000.000) ®ång ®èi ví i hµnh vi tù ý ® vËt l iÖu
a
x©y dùng, chÊt th¶i hay c¸c vËt kh¸c lªn thöa ®Êt cña
ngêi kh¸c lµm gi¶m kh¶ n¨ng sö dông ®Êt cña ngêi kh¸c
hoÆc lµm thiÖt h¹i cho viÖc sö dông ®Êt cña ngêi kh¸c.

3. Ph¹t t iÒn tõ mét tr iÖu (1.000.000) ®ång ®Õn n¨m
t r iÖu (5.000.000) ®ång ®èi ví i hµnh vi tù ý ®µo bíi g©y
c¶n trë hoÆc lµm thiÖt h¹i cho viÖc sö dông ®Êt cña ng-
êi kh¸c.

4. TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ® sö dông ®Ó thùc
îc
h iÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, buéc kh«i phôc l¹ i
t×nh tr¹ng cña ®Êt tr íc khi vi ph¹m ®èi ví i hµnh vi quy
®Þnh t¹ i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy.
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 34
§ i Ò 13. ChuyÓ ® i , chuyÓ nhî ng, cho t huª, cho t huª
u næ n
l ¹ i , t hõa kÕ t Æ cho quyÒ sö dông ® hoÆ t hÕ chÊp,
, ng n Êt c
b¶o l · nh, gãp vèn b»ng quyÒ sö dông ®
n Êt m kh«ng t hùc
µ
hi Ö ®
n óng t hñ t ôc hµnh chÝnh t heo quy ®Þnh cña ph¸p l uËt
vÒ ® ®
Êt ai

Ph¹t t iÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m
t r¨m ngh×n (500.000) ®ång ®èi ví i hµnh vi chuyÓn ®æi,
chuyÓn nhîng , cho thuª , cho thuª l ¹ i , thõa kÕ, tÆng cho
quyÒn sö dông ®Êt hoÆc thÕ chÊp, b¶o l · nh , gãp vèn b»ng
quyÒn sö dông ®Êt mµ kh«ng thùc hiÖn ®óng thñ tôc hµnh
chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.

§ iÒu 14. Tù chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, tÆng cho ®èi
v í i ®Êt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt

1 . Ph¹t t iÒn tõ n¨m t r iÖu (5.000.000) ®ång ®Õn mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång ®èi ví i hµnh vi tù chuyÓn ®æi,
chuyÓn nhîng , tÆng cho ®èi ví i ®Êt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn
chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹ i §iÒu 106 cña LuËt
§Êt ®ai.

2 . Ph¹t t iÒn tõ mêi t r iÖu (10.000.000) ®ång ®Õn hai
m t r iÖu (20.000.000) ®ång ®èi ví i
¬i hµnh vi sö dông ®Êt
l Ên , chiÕm mµ ®em chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng , tÆng cho.

3. Buéc kh«i phôc l ¹ i t×nh t r ¹ng cña ®Êt t r íc khi vi
ph¹m, buéc t r¶ l ¹ i phÇn ®Êt lÊn , chiÕm.


Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 35
§ i Ò 15. Cè ý ®
u ¨ng ký kh«ng ®óng l o¹ i ® , kh«ng ®
Êt ¨ng
ký khi chuyÓ m ®
n ôc Ých sö dông ®Êt

Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t t iÒn tõ mét t r¨m ngh×n
( 100.000) ®ång ®Õn hai t r¨m ngh×n (200.000) ®ång ®èi
ví i hµnh vi cè ý ®¨ng ký kh«ng ®óng lo ¹ i ®Êt, kh«ng
®¨ng ký khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt.§ iÒu 16. ChËm thùc hiÖn båi thêng

Ph¹t t iÒn ë møc 0,04% sè t iÒn ph¶i båi th êng cho mçi
ngµy chËm thùc hiÖn båi th êng kÓ tõ ngµy c¬ quan nhµ n-
íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ph¶i thùc hiÖn båi th êng ®èi
ví i hµnh vi chËm thùc hiÖn båi th êng.


§iÒu 17. ChËm nép tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt mµ
kh«ng ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt, cho
thuª ®Êt cho phÐp

Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t t iÒn ë møc 0,02% sè t iÒn
ph¶i nép cho mçi ngµy chËm nép kÓ tõ ngµy c¬ quan nhµ
níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ph¶i nép t iÒn sö dông ®Êt,
t iÒn thuª ®Êt ®èi ví i hµnh vi chËm thùc hiÖn nép t iÒn
sö dông ®Êt, t iÒn thuª ®Êt.

§iÒu 18. Cè ý g©y c¶n trë cho viÖc giao ®Êt, cho thuª
®Êt, thu håi ®Êt


Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 36
1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t t iÒn tõ mét tr¨m ngh×n
(100.000) ®ång ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®èi
v í i hµnh vi kh«ng cã m t¹ i
Æt ®Þa ®iÓm ®Ó bµn giao ®Êt
theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn mµ kh«ng
cã lý do chÝnh ®¸ng.

2. Ph¹t t iÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn
n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®èi ví i hµnh vi ng¨n c¶n
c¸n bé, c«ng chøc cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn
t iÕn hµnh x¸c ®Þnh mèc gií i , bµn giao ®Êt, cho thuª
®Êt, thu håi ®Êt trªn thùc ®Þa.

§i Ò 19.
u Kh«ng t hùc hi Ö ®
n óng t hêi h¹ n t r¶ l ¹ i ®Êt
t heo quyÕ ®
t Þnh t hu håi ® cña c¬ quan nhµ ní c cã t hÈm
Êt
quyÒn

Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn ba
t r iÖu (3.000.000) ®ång ®èi ví i hµnh vi cè ý t rèn tr¸nh,
ch©y × kh«ng tr¶ l¹ i ®Êt ®óng thêi h¹n tr¶ l¹ i ®Êt theo
quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm
quyÒn mµ ph¬ng ¸n båi th êng ®· ® thùc hiÖn theo quy
îc
®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 20. Tù tiÖn di chuyÓn, lµm sai lÖch, h háng mèc
chØ gií i quy ho¹ch sö dông ®Êt, mèc chØ gií i hµnh lang
an toµn cña c«ng tr×nh

1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n
(100.000) ®ång ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®èi víi
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 37
hµnh vi tù tiÖn di chuyÓn, lµm sai lÖch mèc chØ gií i quy
ho¹ch sö dông ®Êt, mèc chØ gií i hµnh lang an toµn cña
c«ng tr×nh.

2. Ph¹t t iÒn tõ mét tr iÖu (1.000.000) ®ång ®Õn n¨m
t r iÖu (5.000.000) ®ång ®èi ví i hµnh vi cè ý lµm h háng
mèc chØ gií i quy ho¹ch sö dông ®Êt, mèc chØ gií i hµnh
l ang an toµn cña c«ng tr×nh.

3. TÞch thu tang vËt ph¬ng tiÖn ® sö dông ®Ó thùc
îc
h iÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi ví i hµnh vi quy
®Þnh t¹ i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.

§i Ò 21.
u Lµm sai lÖch c¸c gi Êy t ê, chøng t õ t rong
vi Ö sö dông ®
c Êt

1. Ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn
mét tr iÖu (1.000.000) ®ång ®èi ví i hµnh vi tÈy xo¸, söa
ch÷a giÊy tê, chøng tõ trong viÖc sö dông ®Êt kh«ng
thuéc c¸c tr êng hîp quy ®Þnh t¹ i kho¶n 2 §iÒu nµy.

2. Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn
hai tr iÖu (2.000.000) ®ång ®èi ví i hµnh vi tÈy xo¸, söa
ch÷a giÊy tê, chøng tõ trong viÖc sö dông ®Êt lµm cho
v iÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; chuyÓn ®æi,
chuyÓn nhîng, cho thuª, thõa kÕ, tÆng cho, thÕ chÊp,
b¶o l ·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt bÞ sai lÖch mµ
cha ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.


Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 38
Môc 2
Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng dÞch vô
vÒ ®Êt ®ai vµ h×nh thøc, møc xö ph¹t,
biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶

§iÒu 22. Hµnh nghÒ  t  vÊn vÒ  gi¸  ®Êt mµ  kh«ng  ®îc c¬ 
quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp 

1. Ph ¹t  c¶nh   c¸o  hoÆ c ph ¹t   ti n  tõ   m ét tr¨m  ngh× n 
Ò
(100 .000)   ® ång  ® Õ n  hai  tr¨m   ngh× n  (200 .000)   ® ång  ® èi 
v íi  hµnh vi hµnh nghÒ  t vÊn vÒ  gi   ® Êt µ
¸  m  kh«ng  ®î  c¬  
c
quan nhµ ní  cã  th Èm  quyÒ n cho phÐ p.
c

2. Ph ¹t  ti n  tõ  mê i tri u  (10 .
Ò Ö 000 .000)  ® ång  ® Õ n hai 
 
m¬ i triÖu   (20.000.000)   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh 
t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ  g©y thiÖt h¹i cho Nhµ  n íc hoÆc 
cho ngêi kh¸c.

3. Ph¹t  c¶nh  c¸o hoÆc  ph¹t  tiÒn tõ   mét tr¨m  ngh×n  
(100.000)   ®ång   ®Õn   hai   tr¨m   ngh×n   (200.000)   ®ång   ®èi 
víi hµnh vi hµnh nghÒ  t vÊn vÒ  gi¸  ®Êt  ®îc c¬  quan nhµ 
níc   cã   thÈm   quyÒn   cho   phÐp   nhng   kh«ng   thùc   hiÖn   ®óng 
nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸  ®Êt theo quy  ®Þnh 
cña ph¸p luËt.

4. Ph¹t tiÒn tõ  n¨m  triÖu (5.000.000)  ®ång  ®Õn mêi 
triÖu   (10.000.000)   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n 3 §iÒu nµy mµ  g©y thiÖt h¹i cho Nhµ  níc hoÆc cho 
ngêi kh¸c.
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 39
§ i Ò 23. H
u µnh nghÒ t vÊn vÒ l Ëp quy ho¹ ch, kÕ ho¹ ch
sö dông ® m kh«ng ® ® Ò ki Ö ®
Êt µ ñiu n ¨ng ký ho¹ t ®éng hµnh
nghÒ

Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t t iÒn tõ hai t r¨m ngh×n
( 200.000) ®ång ®Õn n¨m t r¨m ngh×n (500.000) ®ång ®èi
ví i hµnh vi hµnh nghÒ t vÊn vÒ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch
sö dông ®Êt mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng
hµnh nghÒ t vÊn vÒ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt
t heo quy ®Þnh cña ph¸p luËt .

§iÒu 24. Hµnh nghÒ dÞch vô vÒ th«ng tin ®Êt ®ai mµ
kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng, hµnh nghÒ dÞch vô
vÒ ®o ®¹c vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh mµ kh«ng ® c¬ quan nhµ
îc
níc cã thÈm quyÒn cho phÐp

1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t t iÒn tõ mét t r¨m ngh×n
( 100.000) ®ång ®Õn hai t r¨m ngh×n (200.000) ®ång ®èi
ví i hµnh vi hµnh nghÒ dÞch vô vÒ th«ng t in ®Êt ®ai mµ
kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng hoÆc hµnh nghÒ
dÞch vô vÒ ®o ®¹c vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh mµ kh«ng ®îc c¬
quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp.

2. Ph¹t t iÒn tõ n¨m t r iÖu (5.000.000) ®ång ®Õn mêi
t r iÖu (10.000.000) ®ång ®èi ví i hµnh vi quy ®Þnh t¹ i
kho¶n 1 § iÒu nµy mµ g©y th iÖt h¹ i cho Nhµ níc hoÆc cho
ngêi kh¸c.Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 40
Ch¬ng I I I
ThÈm quyÒ xö ph¹ t vi ph¹ m hµnh chÝnh
n

§i Ò 25. ThÈm quyÒ cña Chñ t Þch ñy ban nh© d© c¸c
u n n n
cÊp t r ong vi Ö xö ph¹ t vi ph¹ m hµnh chÝnh
c

1 . Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x· , phêng, thÞ t rÊn cã
quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t t iÒn ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång;

c) TÞch thu tang vËt , ph¬ng t iÖn ®îc sö dông ®Ó vi
ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn n¨m t r¨m ngh×n (500.000)
®ång;

d) Buéc kh«i phôc l ¹ i t×nh t r ¹ng cña ®Êt t r íc khi vi
ph¹m.

2. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x· ,
t hµnh phè thuéc tØnh cã quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t t iÒn ®Õn hai m tr iÖu (20.000.000) ®ång;
¬i

c) TÞch thu tang vËt , ph¬ng t iÖn ®îc sö dông ®Ó vi
ph¹m hµnh chÝnh;

d) Buéc kh«i phôc l ¹ i t×nh t r ¹ng cña ®Êt t r íc khi vi
ph¹m.

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 41
3. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc
thuéc Trung ¬ng cã quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t t iÒn ®Õn ba m tr iÖu (30.000.000) ®ång;
¬i

c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng t iÖn ® sö dông ®Ó vi
îc
ph¹m hµnh chÝnh;

d) Buéc kh«i phôc l¹ i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr íc khi vi
ph¹m.

§i Ò 26. ThÈm quyÒ cña Thanh t ra chuyªn ngµnh vÒ ®
u n Êt
® t r ong vi Ö xö ph¹ t vi ph¹ m hµnh chÝnh
ai c

1. Thanh tra viªn ®Êt ®ai ®ang thi hµnh c«ng vô cã
quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång;

c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng t iÖn ® sö dông ®Ó vi
îc
ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn hai tr iÖu (2.000.000)
®ång.

2. Ch¸nh Thanh tra Së Tµi nguyªn vµ M«i tr êng cã
quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 42
b) Ph¹t tiÒn ®Õn hai m tr iÖu (20.000.000) ®ång;
¬i

c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng t iÖn ® sö dông ®Ó vi
îc
ph¹m hµnh chÝnh;

d) Buéc kh«i phôc l¹ i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr íc khi vi
ph¹m.

3. Ch¸nh Thanh tra Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr êng cã
quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn ba m tr iÖu (30.000.000) ®ång;
¬i

c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng t iÖn ® sö dông ®Ó vi
îc
ph¹m hµnh chÝnh;

d) Buéc kh«i phôc l¹ i t×nh tr¹ng cña ®Êt tr íc khi vi
ph¹m.

§i Ò 27.
u ñy quyÒ xö ph¹ t
n vi ph¹ m hµnh chÝnh vµ
nguyªn t ¾ x¸c ®
c Þnh t hÈm quyÒ xö ph¹ t
n vi ph¹ m hµnh
chÝnh

ViÖc uû quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ nguyªn
t¾c x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc
thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹ i §iÒu 41 vµ §iÒu 42 cña Ph¸p
lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt
cã l i ªn quan.

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 43
§ i Ò 28. Tr ¸ch nhi Ö cña ngêi cã t hÈm quyÒ xö ph¹ t
u m n
vi ph¹ m hµnh chÝnh ®èi ví i t r êng hî p ph¶i t hu håi ® ,
Êt
ph¶i t ¹ m ® nh chØ hoÆ ® nh chØ ho¹ t ®
× c× éng dÞch vô vÒ ®Êt
®ai

1. Khi xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh mµ vi ph¹m hµnh
chÝnh ®ã thuéc tr êng hîp ph¶i thu håi ®Êt quy ®Þnh t¹ i
§ iÒu 38 cña LuËt §Êt ®ai th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh
sau ®©y:

a ) Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t quy ®Þnh t¹ i c¸c §iÒu
25, 26 vµ 27 cña NghÞ ®Þnh nµy mµ cã thÈm quyÒn thu håi
®Êt quy ®Þnh t ¹ i § iÒu 44 cña LuËt §Êt ®ai th× thùc hiÖn
®ång thêi viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ viÖc thu
håi ®Êt.

b) Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t quy ®Þnh t¹ i c¸c §iÒu
25, 26 vµ 27 cña NghÞ ®Þnh nµy nhng kh«ng cã thÈm quyÒn
t hu håi ®Êt th× thùc hiÖn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ
cã tr¸ch nhiÖm göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ ñy ban nh©n d©n cÊp
cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt. ñy ban nh©n
d©n cÊp cã thÈm quyÒn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc thu
håi ®Êt ®èi ví i t r êng hîp ®ñ c¨n cø; tr êng hîp kh«ng ®ñ
c ¨n cø theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai th× ph¶i
t h«ng b¸o cho ngêi ®Ò nghÞ, ngêi bÞ xö ph¹t , ñy ban
nh©n d©n x· , phêng, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt biÕt râ lý do.
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 44
c) Tr êng hîp hÕt thêi hiÖu xö ph¹t quy ®Þnh t¹ i §iÒu
5 cña NghÞ ®Þnh nµy, ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t cã
t r¸ch nhiÖm lËp biªn b¶n vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh vµ ra
quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt trong tr êng hîp thuéc thÈm quyÒn
hoÆc ®Ò nghÞ ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn thu håi
®Êt trong tr êng hîp kh«ng thuéc thÈm quyÒn.

2. Khi xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh mµ vi ph¹m hµnh
chÝnh ®ã thuéc tr êng hîp quy ®Þnh t¹ i c¸c §iÒu 22 vµ 24
cña NghÞ ®Þnh nµy th× ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi
ph¹m hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho c¬ quan
nhµ níc cã thÈm quyÒn ®· cho phÐp hµnh nghÒ ®Ó tiÕp tôc
xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. Khi xem xÐt vô vi ph¹m ®Ó quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh
chÝnh, nÕu xÐt thÊy hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi
ph¹m, th× ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh
ph¶i chuyÓn ngay hå s¬ cho c¬ quan t iÕn hµnh tè tông
h×nh sù cã thÈm quyÒn mµ kh«ng ® gi÷ l¹ i
îc ®Ó xö ph¹t
hµnh chÝnh.

Tr êng hîp ®· ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t, nÕu sau ®ã ph¸t
h iÖn hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi ph¹m mµ cha hÕt
thêi hiÖu truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× ngêi ®· ra
quyÕt ®Þnh xö ph¹t ph¶i huû quyÕt ®Þnh ®ã vµ trong thêi
h¹n ba (03) ngµy, kÓ tõ ngµy huû quyÕt ®Þnh xö ph¹t,
ph¶i chuyÓn hå s¬ vô vi ph¹m cho c¬ quan tiÕn hµnh tè
tông h×nh sù cã thÈm quyÒn.

Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 45
Ch¬ng I V
Thñ t ôc xö ph¹ t vi ph¹ m hµnh chÝnh
vµ t hi hµnh quyÕ ®
t Þnh xö ph¹ t

§i Ò 29.
u Thñ t ôc xö ph¹ t vi ph¹ m hµnh chÝnh t rong
lÜnh vùc ® ®
Êt ai

Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh t rong lÜnh vùc
®Êt ®ai thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹ i c¸c ®iÒu cña Ph¸p
l Önh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ NghÞ ®Þnh sè 134/2003/
N§- CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc
quy ®Þnh chi t iÕt th i hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö
l ý vi ph¹m hµnh chÝnh.

§iÒu 30. Thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh trong
lÜnh vùc ®Êt ®ai

1. Ngêi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc
®Êt ®ai ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t t rong thêi
h ¹n mêi (10) ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh xö
ph¹t .

2. Qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹ i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ ng-
êi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng tù nguyÖn chÊp
hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× bÞ c ìng chÕ th i hµnh b»ng
c ¸c biÖn ph¸p sau ®©y:
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 46
a) KhÊu trõ mét phÇn t iÒn l ¬ng hoÆc mét phÇn thu
nhËp, khÊu trõ t iÒn göi ë ng©n hµng;

b) Kª biªn tµi s¶n cã gi¸ trÞ t ¬ng øng ®Ó b¸n ®Êu
g i¸;

c) C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ kh¸c ®Ó thi hµnh quyÕt
®Þnh xö ph¹t.

3. C¸ nh©n bÞ ph¹t t iÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000)
®ång trë lªn cã thÓ ® ho·n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö
îc
ph¹t theo quy ®Þnh t¹ i §iÒu 65 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi
ph¹m hµnh chÝnh.

4. ThÈm quyÒn, thñ tôc vµ viÖc tæ chøc cìng chÕ thi
hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thùc hiÖn
theo quy ®Þnh t¹ i §iÒu 66 vµ §iÒu 67 cña Ph¸p lÖnh Xö
l ý vi ph¹m hµnh chÝnh.

§i Ò 31. Khi Õ n¹ i , t è c¸o, khëi ki Ö
u u n

1. Ng bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc
êi
®Êt ®ai hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä cã quyÒn
khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.

2. Mäi c«ng d©n cã quyÒn tè c¸o vÒ hµnh vi tr¸ i ph¸p
l uËt trong xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 47
3. ThÈm quyÒn, thñ tôc, thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu
n¹i , tè c¸o ® thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
îc
vÒ khiÕu n¹i , tè c¸o.

4. ViÖc khëi kiÖn ®èi ví i quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m
hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai ® thùc hiÖn theo
îc
quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n
hµnh chÝnh.


Ch¬ng V
® Ò kho¶n t hi hµnh
iu

§i Ò 32. H Ö l ùc t hi hµnh
u iu

NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ
tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 04/CP ngµy 10
th¸ng 01 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh
chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai.

B·i bá c¸c quy ®Þnh tr íc ® tr¸ i
©y ví i quy ®Þnh cña
NghÞ ®Þnh nµy.

§iÒu 33. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh

C¸c Bé tr ëng, Thñ tr ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng
c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c
cÊp chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy./ .


Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 48
TM ChÝnh phñ
.
Thñ t í ng


Phan V¨n Kh¶i
®· ký
N¬i nhËn :
- Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng,
- Thñ t íng, c¸c Phã Thñ t íng CP,
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé,
c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
- H§ND, UBND c¸c tØnh,
thµnh phè trùc thuéc TW,
- V¨n phßng Quèc héi,
- Héi ®ång D©n téc vµ c¸c UB cña Quèc héi,
- V¨n phßng Chñ tÞch níc,
- V¨n phßng TW vµ c¸c Ban cña §¶ng,
- Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao,
- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,
- C¬ quan TW cña c¸c ®oµn thÓ,
- Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia,
- C«ng b¸o,
- VPCP : BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC,
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 49
Ng ph¸t ng«n cña Thñ t íng ChÝnh phñ,
êi
c¸c Vô, Côc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc,
- Lu : NN (5b), VT.
Tiểu luận Pháp luật Lâm nghiệp và môi trường 50
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản