Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

TIỂU LUẬN ĐÊ TÀI : GIÁO DỤC SO SÁNH VIỆT NAM – MALAYSIA

Chia sẻ: | Ngày: pdf 25 p | 35

0
82
views

Giáo dục so sánh là một lĩnh vực nghiên cứu, tập hợp của nhiều môn học khác nhau. Nó thẩm định, đánh giá nền giáo dục của các nước đã phát triển cũng như đang phát triển. Nó đánh giá vai trò của nền giáo dục ấy với sự phát triển của cả cá nhân và đất nước. Nó cũng nghiên cứu các hệ thống giáo dục và thẩm định các giá trị xã hội ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục đ

TIỂU LUẬN ĐÊ TÀI : GIÁO DỤC SO SÁNH VIỆT NAM – MALAYSIA
Nội dung Text

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản