Tiểu luận: Đề tài Ô nhiễm môi trường

Chia sẻ: maithuyhanh

Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các cơ thể sống khác.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản