TIỂU LUẬN "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC"

Chia sẻ: trungvandhqn

Trong nền kinh tế tri thức của thế kỷ XXI, vấn đề Học phải là học cách học (Phương pháp) và vấn đề Dạy phải là dạy cách học cho người học. Đặc biệt, ở trường đại học khi người học là “một thành viên” của xã hội – Sinh viên, Học viên . Bài viết này nhằm hướng đến đối tượng là những học viên ở các lớp cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản