Tiểu luận giao tiếp trong kinh doanh: Nghiên cứu môi trường văn hóa Trung Quốc

Chia sẻ: kimloan_mku

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận giao tiếp trong kinh doanh: nghiên cứu môi trường văn hóa trung quốc', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận giao tiếp trong kinh doanh: Nghiên cứu môi trường văn hóa Trung Quốc

GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh



Tiểu luận giao tiếp trong
kinh doanh

Nghiên cứu môi
trường văn hóa
Trung Quốc
..........., tháng ... năm ........

Trang 1
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh DoanhMỤC LỤC

MỤC LỤC ............................................................................................................................. 1
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 2
PHẦN NỘI DUNG ................................................................................................................ 3
CHƯƠNG 1 ........................................................................................................................... 3
1.1 Địa lý ................................ ................................ ................................ .......................... 3
1.2 Chính trị: ................................ ................................ ................................ ...................... 4
3.Kinh tế: ........................................................................................................................... 5
CHƯƠNG 2 ....................................................................................................................... 5
2.4 Nét Văn hóa trong rượu của người Trung Qu ốc ......................................................... 10
2.5 Thư pháp Trung Hoa ................................................................ ................................ .. 12
2.6 Một số lễ hội ở Trung Quốc:....................................................................................... 14
CHƯƠNG 3 ......................................................................................................................... 16
VĂN HÓA KINH DOANH TRONG ĐÀM PHÁN CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC ............ 16
3.1.5 Phong cách kinh doanh,giao tiếp của người TQ ....................................................... 17
3.3 Văn hoá kinh doanh của người Trung Quốc................................................................ 19
PHẦN KẾT LUẬN .............................................................................................................. 27

PHẦN MỞ ĐẦU

Quốc gia có số dân đông nhất thế giới và nước có diện tích thứ 3 thế giới với số dân
đông nhất thế giới,Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ngày nay nổi lên như một cường
quốc kinh tế thế giới. Nhưng Trung Qu ốc cũng đ ược biết đến như một quốc gia của những
nghi thức và lễ giáo với việc coi trọng các giá trị dân tộc về lễ hội, văn hóa, ẩm thực và các
giá trị truyền thống tôn giáo ,là một cái nôi văn hóa của nhân loại. Những cá tính đặc trưng
riêng biệt của người Trung Hoa được hình thành trên một ý thức đầy tự hào về lịch sử và văn
hóa lâu đ ời của họ.

Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày nay, nói đến một nền kinh tế vượt qua thời kỳ
khủng hoảng một cách nhanh chóng, phát triển vượt bậc và nền kinh tế đ ược xếp vào hàng
thứ hai thế giới, vượt qua cả nền kinh tế của Nhật Bản thì hầu hết chúng ta không ai không
nghĩ ngay đến.

Trung Quốc – một đất nước và vùng lãnh thổ rộng lớn. Ngày nay Trung Quốc đang
tiến những b ước d ài, đồng thời cũng để lộ ra không ít vấn đề. Tất cả mọi vấn đề đều hướng về
văn hoá, song tất cả mọi vấn đề về văn hoá đều hướng vào tôn giáo.Tôn giáo quyết định văn
hoá mà văn hoá thì quyết định tính cách dân tộc, tính cách dân tộc lại quyết định số phận dân
tộc.

Bởi thế, tìm hiểu và am hiểu văn hóa Trung Quốc cũng là am hiểu giá trị co n người
Trung Qu ốc, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp có thể dễ d àng tiếp cận, thâm nhập và hiểu rõ
Trang 2
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
nhu cầu, thị hiếu của người dân Trung Hoa, đồng thời tạo cơ hội hợp tác kinh doanh với họ
ngày càng hiệu quả hơn, tạo mối quan hệ giao lưu hợp tác trong hòa b ình và hữu nghị.

Chính vì thế sự hiểu biết cơ b ản về văn hóa, giá trị đạo đức kinh doanh của người
Trung Qu ốc là hết sức cần thiết đối với mọi tổ chức muốn tham gia làm ăn trong tiến trình
phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trung quốc ngày nay. Đó cũng là lý do mà nhóm
chúng em đ ã chọn đề tài nghiên cứu về môi trường văn hoá Trung Quốc .
PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT VỀ ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC

1.1 Địa lý

- Tên nước: nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ( The People's Republic of China)

- Ngày quốc khánh: 01-10-1949

- Thủ đô: Bắc Kinh

- Vị trí địa lý : Trung Quốc nằm ở phần nửa phía bắc của Đông bán cầu, phía đông nam của
đại lục Á - Âu, phía đông và giữa châu Á, phía Tây của Thái Bình Dương; có biên giới chung
với Nga, Mông Cổ (phía bắc), với Kazakstan, Kirghistan, Taghikistan (phía tây), với
Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nê Pan, Bu Tan (phía tây nam), với Myanma, Lào, Việt Nam
(phía nam), với Triều Tiên (phía đông).

- Diện tích : 9,6 triệu km2

- Khí hậu : Trung Qu ốc thuộc khu vực gió mùa, khí hậu đa dạng từ ấm đến khô. Nhiệt độ
trung bình toàn quốc tháng 1 là -4,7 0 C, tháng 7 là
26 0 C. Ba khu vực đ ược coi là nóng nhất là Nam
Kinh, Vũ Hán, Trùng Khánh.

- Địa hình: Trung Quốc là một đất nước có nhiều
nú i, d iện tích vùng núi chiếm khoảng 2/3 tổng diện
tích cả nước. Vù ng nú i bao gồm nương rẫy, đồi núi
và cao nguyên. Trong các loại đ ịa hình trong toàn


Trang 3
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
quốc, nương rẫy chiếm khoảng 33 %, cao nguyên chiếm khoảng 26 %, vù ng lòng chảo chiếm
khoảng 1 9%, đồng b ằng chiếm khoảng 1 2% và đồi nú i chiếm khoảng 10%.

- Dân số : hơn 1,3 tỷ người (tính đến 1/2006). Cấu trúc độ tuổi theo dân số: 0-14 tuổi:
20.4% 15-64 tuổi: 71.7% Từ 65 tuổi trở lên: 7.9%

- Dân Tộc : Trung Quốc là một quốc gia có nhiều dân tộc. Dân tộc Hán là chủ yếu, ngo ài ra
đồ đất nước Trung
còn có 55 dân tộc ít người (chiếm 6% dân số cả nước và phân bổ trên 50-60% diện tích toàn
uốc
quốc).

- Tôn giáo: Có 4 tôn giáo chính là Phật giáo, Đạo giáo, Đạo Hồi, Thiên chúa giáo.

- Ngôn ngữ : Tiếng Hán là tiếng phổ thông, lấy âm Bắc Kinh làm tiêu chu ẩn.

1.2 Chính trị:

- Hành chính : 31 tỉnh, thành phố gồm 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc
trung ương. 4 cấp hành chính gồm tỉnh, địa khu, huyện, xã.

- Thể chế nhà nước : Theo hiến pháp Trung Quốc, nước CHND Trung Hoa là một
nước Xã hội chủ nghĩa của nền chuyên chính nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đ ạo, lấy
liên minh công nông làm nền tảng. Chế độ Xã hội chủ nghĩa là chế độ cơ bản của Trung
Quốc. Chuyên chính nhân dân là thể chế của nhà nước. Cơ cấu Nhà nước bao gồm Đại hội
Đại biểu nhân dân to àn quốc (Quốc Hội), Chủ tịch nước, Quốc Vụ viện, Hội nghị Chính trị
Hiệp thương toàn quốc (gọi tắt là Chính Hiệp, tương tự Mặt trận tổ quốc của ta), Uỷ ban Quân
sự Trung ương, Đại hội Đại biểu Nhân dân và Chính phủ các cấp ở địa phương, Toà án Nhân
dân và Viện Kiểm sát Nhân dân.

- Đảng cầm quyền: Đảng Cộng sản Trung Qu ốc thành lập ngày 1-7 -1921, hiện có 70,8
triệu Đảng viên. Bộ Chính trị có 25 người, trong đó có 9 Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị, Ban
Bí thư Trung ương Đảng có 8 người.

Ngoài Đảng Cộng sản Trung Qu ốc, còn có 8 Đảng phái khác, đều thừa nhận sự lãnh
đạo của ĐCS trong khuôn khổ "hợp tác đa Đảng dưới sự lãnh đạo của ĐCS", bao gồm: Hội
Cách mạng dân chủ, Liên minh dân chủ, Hội Kiến quốc dân chủ, Hội Xúc tiến dân chủ, Đảng
Dân chủ nông công, Đảng Chí công, Cửu tam học xã và Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan.

- Lãnh đ ạo chủ chốt :

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước
CHND Trung Hoa, Chủ tịch Uỷ ban Quân sự Trung ương ĐCS Trung Qu ốc, Chủ tịch Uỷ ban
Quân sự Trung ương Nhà nước Trung Quốc: Hồ Cẩm ĐàoTrang 4
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Thủ ướng Quốc Vụ viện CHND Trung Hoa: Ôn Gia Bảo Chủ tịch Quốc Hội (Uỷ viên
trưởng Uỷ ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa):
Ngô Bang Qu ốc Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân to àn quốc nước CHND
Trung Hoa: Giả Khánh Lâm Bộ trưởng Ngoại giao nước CHND Trung Hoa: Dương Khiết Trì
(từ 5/2007)

3.Kinh tế:

Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ (CNY)
-

Tỷ lệ tăng trưởng GDP: 8.4%
-

GDP theo đ ầu người: kho ảng 6100 (USD)
-

GDP theo cấu trúc ngành: Nông nghiệp: 10.6% Công nghiệp: 49.2% Dịch vụ: 40.2%
-

Lực lượng lao động: 807.3 (triệu người)
-

Lực lượng lao động theo lĩnh vực nghề nghiệp: Nông nghiệp: 43% Công nghiệp: 25% Dịch
-
vụ: 32%

Tỷ lệ thất nghiệp: 4.2%
-

Lạm phát: tăng 7.1%(tháng 7/2009)
-

Sản phẩm nông nghiệp: Gạo, lúa mỳ, khoai tây, ngũ cốc, lạc, chè, kê, lúa mạch, táo, bông, hạt
-
có d ầu, thịt lợn, cá

Công nghiệp: Khai thác và chế biến quặng sắt, sắt, thép, nhôm, kim loại khác, than đá, máy
-
móc xây d ựng, dệt và thêu, dầu lửa, xi măng, hóa chất, phân bón, sản phẩm tiêu dùng (bao
gồm các sản phẩm giầy dép, đồ chơi) điện, chế biến thực phẩm, thiết bị vận chuyển

Mặt hàng xu ất khẩu: Máy móc, sản phẩm điện, thêu, d ệt, thép, điện thoại di động
-

Đối tác xuất khẩu : Hoa Kỳ, Hong Kong, Nhật, Hàn Qu ốc, Đức
-

Mặt hàng nhập khẩu: Nhiên liệu từ khoáng và d ầu, thiết bị y tế và quang học, quặng kim loại,
-
nhựa, hóa chất hữu cơ

Đối tác nhập khẩu: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Đức
-
CHƯƠNG 2

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐCTrang 5
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Các giá trị truyền thống của Trung Quốc đa phần bắt nguồn từ các tư tưởng chính thống
của Nho giáo/chủ nghĩa bảo thủ, những tư tưởng này đ ã từng là nội dung giảng dạy chính
trong trường học và được đưa vào một phần trong các kỳ thi tuyển quan chức cho chế độ
phong kiến. Tuy nhiên, thu ật ngữ Nho giáo hơi có vấn đề ở chỗ hệ tư tưởng đ ã từng đạt đến
đỉnh cao vào thời Trung Quốc phong kiến nhà Thanh, thực ra là kết quả của nhiều khuynh
hướng tư tưởng khác nhau, trong đó có Pháp gia, mà dưới nhiều khía cạnh bắt nguồn từ tư
tưởng chính thống ban đầu của Nho gia;

Thực tế là khi chế độ phong kiến Trung Quốc đạt tới đỉnh cao thì những vấn đề như ý
thức quyền lợi cá nhân, góp ý với chính quyền, và đòi hỏi những thay đổi cho cuộc sống c àng
bị những triết gia "chính thống" tìm cách ngăn cản, cho rằng Nho giáo là đồng nghĩa với sự
quy phục và ổn định chính trị. Hiện nay, có những nhà Nho đương đ ại lại phản đối kiểu diễn
giải đó và cho rằng những lý tưởng dân chủ và quyền con người ho àn toàn phù hợp với những
"giá trị châu Á" Nho giáo cổ truyền.

Những nhà lãnh đ ạo đã cố gắng thay đổi xã hội Trung Hoa sau khi Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa được thành lập vào năm 1949 đ ều là những người được đào tạo dưới xã hội cũ
cùng với những dấu ấn giá trị của nó. Mặc dù đều là những người có ý thức cách mạng, họ
không có ý định biến đổi hoàn toàn nền văn hóa Trung Hoa.

Là những nhà quản lý thực dụng, lãnh đạo của CHNDTH tìm cách thay đổi một số
khía cạnh truyền thống như vấn đề sở hữu đất canh tác và vấn đề giáo dục, tuy vậy vẫn giữ
những giá trị cũ như cơ cấu gia đ ình. Thực ra, nhiều người cho rằng thời kỳ cộng sản sau năm
1949 thực ra chỉ là sự nối tiếp lịch sử Trung Quốc truyền thống, chứ không phải là những gì
thực sự cách mạng– qu ần chúng vẫn chấp nhận quan điểm phục tùng giai cấp lãnh đ ạo như
xưa mà không hề phản đối. Chính quyền mới được coi như nắm giữ Thiên mệnh, giành quyền
từ chế độ cũ và thiết lập triều đại mới. Cũng giống như thời phong kiến, người cai trị (Mao
Trạch Đông) đ ược tôn sùng và coi như không bao giờ mắc lỗi. Do vậy, thay đổi trong xã hội
Trung Quốc không phải là toàn diện và nhất quán theo như phát ngôn chính thức.

Trong thời kỳ Cách mạng văn hóa do Hồng vệ binh tiến hành, nhiều khía cạnh của văn
hóa truyền thống Trung Quốc như nghệ thuật, văn học, ngôn ngữ, bị chế độ coi là "tàn dư của
chế độ phong kiến", là độc hại và đi lùi so với thời đại nên đã b ị xóa bỏ khá nhiều. CHNDTH
đã cải cách nhiều loại hình nghệ thuật, theo kiểu như "biến đổi" Kinh kịch để phù hợp với các
khẩu hiệu tuyên truyền hiện thực xã hội chủ nghĩa.

Theo thời gian, phần lớn văn hóa truyền thống Trung Quốc được người dân và chế độ
chấp nhận là một phần của của xã hội Trung Quốc; thực tế là chính sách quốc gia của Trung
Quốc thường tán dương đây là những thành tựu quan trọng của nền văn minh Trung Quốc, và
Trang 6
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
nhấn mạnh chúng là những yếu tố quan trọng trong việc hình thành một bản sắc quốc gia
Trung Qu ốc. Trong những năm gần đây, CHND Trung Hoa cũng thường xuyên củng cố tinh
thần quốc gia mà nhiều người cho là chiến thuật để duy trì sự lãnh đạo hợp pháp của họ.

2.1 Trang phục truyền thống

Áo xường xám - biểu tượng của nét đẹp Trung Hoa

Chiếc áo xường xám cổ với kiểu cổ cao tròn, ống
tay hẹp, mặt phải áo vê chỉ chặt, 4 mặt vạt áo đều xẻ, có
khuy chặn, thắt đai lưng, b ề mặt chất liệu dùng nhiều loại
d a. Năm Trung Nguyên 1644 của triều đình Mãn tộc, do
sự cọ xát, giao lưu văn hóa giữa nông nghiệp cày cấy và
tự do săn bắn ban đầu nên áo dài cũng có 1 chút thay đổi.
Cách tân từ cổ tròn thành cổ cao hơn 1 thước, 4 vạt xẻ tà
thành hai mặt xẻ tà hoặc không xẻ, ống tay hẹp đổi thành
tay loe, đầu ống tay áo thêu thêm hoa ngũ sắc hay chỉ
Hình 2.1: Áo Xường xám
Truyền thống
nhiều màu.

Từ những năm đầu
thế kỉ XX, do sự kết hợp giữa chiếc áo triều Mãn với chiếc áo
trẻ sơ sinh Tây phương nên mới có kiểu áo: mặt phải may sát
chỉ, cổ dựng, túi tròn, hai bên vạt áo xẻ, dùng khổ đơn, ôm sát
thân, tay áo có thể liền hoặc rời thân

Chiếc áo xường xám ngày nay đã thoát ra khỏi bóng dáng Hình 2.2 : Áo x
của chiếc áo thời Mãn. Giá trị của chúng không chỉ ở bản thân kiểu dáng trang phục mà còn
dung hòa tương trợ giữa quan điểm mĩ học hiện hành phương Tây, và lối thiết kế dân tộc
truyền thống Trung Hoa. Nó thể hiện sự thống nhất hoàn mĩ giữa tính dân tộc và thế giới. Hơn
nữa còn ý nghĩa nhất định đối với việc khai thác và tìm hiểu văn hoá truyền thống dân tộc cổ
kim này.

2.2 Nghệ thuật kinh kịch

Kinh kịch hay còn gọi là “Kinh hí” phát triển mạnh dưới
thời vua Càn Long đời nhà Thanh. Kinh kịch là một loại hình nghệ
thuật diễn tuồng trên sân khấu xuất hiện từ rất sớm trong đời sống
tinh thần của người Trung Hoa và từ thời nhà Đường trở về trước
thường đ ược gọi là “Hí kịch”.
Hình 2.3: Dụng cụ
nghệ thuật kinh kịch
Trang 7
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Trong các tiết mục Kinh kịch thường có các màn biểu diễn xiếc, múa hát và đặc biệt là
có những màn biểu diễn võ thu ật cực kỳ công phu. Ngày nay, tuy giới trẻ Trung Quốc không
còn dành nhiều sự quan tâm cho Kinh kịch nữa tuy nhiên Kinh kịch vẫn còn ảnh hưởng rất
nhiều trong đời sống tinh thần của người Trung Hoa và những buổi biểu diễn văn hóa của
Trung Quốc không khi nào thiếu những tác phẩm Kinh kịch.

2.3 Văn hóa ẩm thực Trung Hoa

Văn hóa ẩm thực Trung Hoa đặc sắc và đ ộc đáo bởi sự toàn vẹn trong suy nghĩ, sự kết
hợp tinh tế giữa hương, sắc, vị và cả trong cách b ày biện.

Trung Hoa cũng như đa phần các nước phương Đông khác, là một đất nước thiên về
nông nghiệp nên hai thành phần chính trong ẩm thực Trung Hoa là "Chủ thực" (gạo, mì hay
màn thầu) và "Cải thực" ( là các món cung c ấp các chất dinh d ưỡng khác như rau, thịt, cá,
ho ặc những món bổ sung).

Người Trung Quốc rất coi trọng sự toàn vẹn,
nên ngay cả trong các món ăn cũng phải thể hiện sự
đầy đủ, nếu thiếu sẽ là điều chẳng lành, vì sự việc
không được “đầu xuôi đuôi lọt”. Các món ăn từ cá
thường đ ược chế biến nguyên con, gà được chặt
Hình 2.4 : Ẩm thực Trung Quốc
miếng rồi xếp đầy đủ lên đ ĩa…

Sự tinh tế trong các món ăn chính là sự hội tụ đầy đủ từ hương, sắc, vị đến cách bày
biện, trang trí. Món ăn ngon phải đảm bảo có màu sắc đẹp mắt, có hương thơm ngào ngạt làm
say lòng thực khách, có vị ngon của đồ ăn đ ược chế biến từ nguyên liệu tươi, và cách trình
bày thật thu hút và ấn tượng. Các món ăn không chỉ ngon, đẹp mắt mà còn bổ dưỡng bởi sự
kết hợp tài tình giữa các thực phẩm và các vị thuốc như hải sâm, thuốc bắc…

Có đến mười mấy cách chế biến như hâm, nấu, ninh, xào, hấp, rang, luộc, om,
nhúng,...mỗi một cách chế biến đem lại những d ư vị và cảm nhận khác nhau trong lòng thực
khách. Để có được các món ăn hấp dẫn đó không chỉ có khâu chọn thực phẩm, cách chế biến
mà quan trọng hơn nữa chính là việc nắm vững đ ược độ lửa, điều chỉnh lửa to, nhỏ sao cho
phù hợp, và thời gian nấu là dài hay ngắn.

Cũng giống như Việt Nam, người Trung thường dùng đ ũa để gắp thức ăn. Điều này
thể hiện sự điềm đạm, lịch sự và khoan thai khi ăn. Đối với họ thì dao và dĩa đ ược xem là vũ
khí gây thương tích.

Trang 8
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
 8 phong cách ẩ m thực Trung Hoa

8 p hong cách ẩm thực truyền thống của Trung Hoa là: Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang
Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồ Nam, và An Huy. Người Trung Quốc đã hình
tượng hóa các trường phái ẩm thực của mình một cách nghệ thuật, ví trường phái ẩm thực
Giang Tô và Chiết Giang như một người đẹp phương Nam; ẩm thực Sơn Đông và An Huy
giống một chàng trai khoẻ mạnh, kiệm lời; ẩm thực Quảng Đông và Phúc Kiến là một thanh
niên lãng mạn; ẩm thực Tứ Xuyên và Hồ Nam lại là nhà bác học, nhà bách khoa thư.

Ẩm thực Sơn Đông: bao gồm hai loại món ăn của Tế
Nam và Dao Đông. Các món ăn mang vị nồng đậm, nặng
mùi hành tỏi, nhất là những món hải sản, có sở trường làm
món canh và nội tạng động vật. Món ăn nổi tiếng của Sơn
Đông là ố c kho, cá chép chua ngọt. Hình 2.5:Món ăn Sơn
Đông
Ẩm thực Tứ Xuyên: b ao gồm hai trường phái Thành Đô và Trùng Khánh. Các món ăn
Tứ Xuyên nhiều mùi vị và có độ nồng đậm, cay. Nổi tiếng với món Vây cá kho khô, cua xào
thơm cay.

Ẩm thực Giang Tô: bao gồm món ăn của Dương Châu, Tô Châu và Nam Kinh. Giang
Tô nổi tiếng về các món hầm, ninh, tần, đặc biệt các món canh bảo đảm nguyên chất, nguyên
vị. Món ăn có tiếng như: món thịt và thịt cua hấp.

Ẩm thực Chiết Giang: Bao gồm các món ăn của Hàng Châu, Ninh Ba, Thiệu Hưng.
Chủ yếu là của Hàng Châu. Món ăn Chiết Giang thường tươi mềm, thanh đạm, không ngấy.
Nổi tiếng với món tôm nõn Long Tỉnh, cá chép
Tây Hồ.
Trang 9
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Ẩm thực Quảng Đông: hình thành từ 3 Hình 2.6: Món ăn Tứ xuyên
truyền thống nấu bếp là Qu ảng Châu, Triều
Châu, và Đông Giang, phong phú về thành phần, cách chế biến tinh tế và phức tạp. Quảng
Châu nổi tiếng hơn cả về các món chiên, rán, hầm với khẩu vị thơm giòn và tươi. Nổi tiếng
với món Tam xà long hổ phượng, lợn quay.

Ẩm thực Phúc Kiến: gồm các món ăn Phúc Châu, Tuyền Châu và Hạ Môn, chủ yếu là
món Phúc Châu. Các món ăn Phúc Kiến với nguyên liệu chủ yếu là hải sản, chú trọng vị ngọt,
chua, mặn thơm, màu đẹp vị tươi. Nổi tiếng với món Kim phúc thọ, cá kho khô...
Hình 2.8: Món ăn Quảng Đông
ăn Phúc Kiến


Ẩm thực An Huy: gồm các món ăn
của miền Nam An Huy, khu vực dọc sông
Trường Giang và Hoài Hà. An Huy có sở Hình 2.9: Món ăn Hồ Nam
trường về các món ninh, hầm. Người An Huy đặc biệt chú trọng về mặt dùng lửa, nổi tiếng
với món vịt hồ lô.
2.4 Nét Văn hóa trong rượu của người Trung Quốc

2 .4.1 Giới thiệu chung về rượu Trung quốc:

Từ thời thượng cổ, người Trung Hoa đ ã có nhiều loại rượu nổi tiếng như Thiệu Hưng
Trạng Nguyên Hồng, Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng, Trúc Diệp Thanh, Mai Quế Lộ, Bách Thảo
Mỹ Tửu, Hầu Nhi Tửu, Bồ Đào Tửu, Cao Lương, Ngũ Tiên, Phục Đức Gia Tửu, Mao Đài,
Thấu Bình Hương ..Trang 10
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Rượu Trung Quốc xuất hiện cách nay khoảng 7.000 năm, từ thời Thần Nông, ông vua
huyền sử dạy dân nghề nông và trồng thảo dược, vì việc trồng ngũ cốc dần dần đưa đến việc
nấu rượu. Theo một thuyết khác, kỹ thuật nấu rượu bắt đầu từ đời Hạ (2100 TCN — kho ảng
1600 TCN). Các tửu khí (vật dùng đ ựng và uống rượu) mà các nhà khảo cổ khai quật đ ược
cho thấy từ xa xưa, rượu sớm được dùng trong cúng tế.

Người Trung Quốc phân biệt hai loại rượu: Bạch tửu và Hoàng tửu. Bạch tửu (rượu
trắng) chế tạo bằng cách chưng cất, độ cồn trên 30%, thường đ ược hâm nóng trước khi uống
nên còn gọi là thiêu tửu. Bạch tửu không tốt cho sức khỏe bằng ho àng tửu. Hoàng tửu (rượu
vàng) chế tạo bằng cách lên men, có độ cồn d ưới 20%, có thể chưng cất thành b ạch tửu. Các
tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Sơn Đông, Thiệu Hưng rất nổi tiếng về hoàng tửu.

Ngũ cốc làm rượu không giống nhau: miền Nam dùng gạo nếp; miền Bắc d ùng lúa mì,
đại mạch, cao lương hoặc hỗn hợp ngũ cốc. Ngo ài ra, còn dùng nho, lê, cam, trái vải, sơn tra,
mía v.v... Nước rất quan trọng vì nó góp phần vào sự lên men. Men rượu gọi là khúc bính hay
tửu dược. Hương vị riêng của rượu còn tùy thuộc độ axit của nước. Người ta dùng thêm một
số thảo d ược để tạo màu và hương vị đặc trưng. Lo ại rượu thảo dược có thể dùng làm gia vị
nấu ăn.

Nổi tiếng nhất Trung Quốc là rượu Mao Đài (tỉnh Quý Châu), được tôn là quốc tửu.
Ngoài ra, còn có thể kể đến rượu Phần và rượu Trúc Diệp Thanh (tỉnh Sơn Tây); rượu Ngũ
Lương Dịch, rượu Kiếm Nam Xuân, rượu Đại Khúc, rượu Đặc Khúc, rượu Lô Châu Lão Diếu
(tỉnh Tứ Xuyên); rượu Cổ Tỉnh (tỉnh An Huy); rượu Dương Hà Đại Khúc (tỉnh Giang Tô);
rượu Đồng (tỉnh Quý Châu); rượu Mỹ Vị Tư (tỉnh Sơn Đông); rượu nho đỏ Bắc Kinh, rượu
nho trắng Sa Thành (tỉnh Hà Bắc); rượu nho trắng Dân Quyền (tỉnh Hà Nam); rượu nếp Thiệu
Hưng (tỉnh Chiết Giang) v.v... Người Trung Quốc còn chế loại rượu thuốc hay rượu bổ như
rượu nhân sâm, rượu cao hổ cốt, rượu lộc nhung, rượu rắn, rượu tráng d ương bổ thận v.v...
Các thầy thuốc thường pha dược liệu vào rượu vì rượu dẫn thuốc rất tốt.

2.4.2 Người Trung Quốc nói về rượu

Rượu có thể ích lợi cho người mà cũng có thể gây hại cho người. (Tửu năng ích nhân
diệc năng tổn nhân).

Trà khiến người ta sảng khoái, rượu khiến người ta mờ mịt. (Trà lịnh nhân thanh, tửu
lịnh nhân hôn).

Tào Tháo (155—220) nói: «Để giải ưu sầu chỉ có Đỗ Khang.» (Hà d ĩ giải ưu, duy hữu
Đỗ Khang). Tào Tháo ám chỉ rượu là Đỗ Khang (Đỗ Khang thường được xem là ông tổ nghề
rượu).

Trang 11
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Dùng rượu để tiêu sầu gọi là «phá thành sầu». Nhưng chắc gì rượu làm tan lòng sầu?
Lý Bạch (701 —762) than: «Rút đao chém nước, nước vẫn trôi; lấy rượu tưới sầu, sầu càng
sầu.» (Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu; tương tửu kiêu sầu, sầu cánh sầu). (Dị bản: Trừu
đao đoạn thủy, thủy cánh lưu; cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu = Rút đao chém nước, nước vẫn
trôi; nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu).

2.4.3 Thưởng rượu

Người Trung Quốc thích uống rượu vào các d ịp quan trọng: ngày Tết Nguyên đán,
ngày Tết Trùng dương, ngày thôi nôi và đầy tháng của trẻ, cưới hỏi, thi đậu, thăng quan tiến
chức, mừng thọ, sinh nhật, chia tay đưa tiễn... Ở miền Nam , khi sinh con gái, cha mẹ cô bé
nấu rượu, cho vào bình, chôn xuống đất. Lúc con gái lấy chồng, bình rượu được đào lên làm
quà mừng cô dâu.

Khi mời rượu, chủ nhân phải rót đầy tràn ly vì rót vơi sẽ bị cho là không tôn trọng
khách. Phải mời bậc trưởng thượng uống trước. Người mời rượu nên đ ứng dậy, hai tay nâng
ly. Khi cụng ly, người nhỏ tuổi (hay người có địa vị thấp hơn) phải để ly thấp hơn miệng ly
người kia một chút.

Khi nâng ly thì mời mọc đẩy đ ưa, chúc tụng qua lại, nào là «Chúc ngài phúc như
Đông hải, thọ tỷ Nam sơn», hay «tửu phùng tri k ỷ thiên bôi thiểu» (uống rượu gặp tri kỷ,
ngàn ly cũng là ít),...

Lúc uống thì phải làm một hơi cạn ly. Không uống được thì phải nhờ người khác
uống thay để giữ thể diện. Tửu lượng kém thì nên nói trước để mọi người thông cảm, bằng
không, đến lượt uống mà từ chối thì sẽ bị trách là xem thường mọi người.

2.5 Thư pháp Trung Hoa

Là phép viết chữ của người Trung Hoa được nâng lên thành một nghệ thuật và có ảnh
hưởng sâu sắc đến các nước lân cận như Nhật Bản, Hàn Qu ốc, Việt Nam (xem bài Thư pháp
Á Đông).

Theo truyền thuyết, vua Phục Hi nhân việc nghĩ ra bát quái mà sáng tạo "long thư",
vua Thần Nông xem lúa mà chế ra "tuệ thư", Hoàng Đế nhìn mây mà đ ặt ra "vân thư", vua
Nghiêu đ ược rùa thần mà làm ra "qui thư", Đại Vũ đúc chín đỉnh mà tạo ra "chung đỉnh văn" .
Thế nhưng đó chỉ là huyền thoại và không còn d ấu tích gì để lại.

Hệ văn tự sớm nhất được phát hiện cho đến nay là chữ giáp cốt (giáp cốt văn

甲骨文)[1] mà niên đ ại được xác định khoảng 1200 tcn. Giáp cốt 甲骨 là nói gọn của quyTrang 12
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
giáp 龜甲 (mai rùa và yếm rùa) và thú cốt 獸骨 (xương thú). Chữ này do người đời nhà Ân

(1766 - 1123 TCN) khắc để dùng vào việc bói toán.

Kim văn 金文, tức là kiểu chữ được khắc trên đỉnh vạc và các tế khí 祭器 (dụng cụ

cúng tế) bằng đồng, là hệ văn tự đ ược tìm thấy với niên đ ại trước đời Tần. Sau đời Tần, chữ
viết được tìm thấy là chữ khắc trên bia đá, nên gọi là "bi văn".

Khi đ ã chế ra bút lông, giấy và mực, chữ Hán bắt đầu được viết thành nét to nét nhỏ.
Từ đ ời Hán, chữ Hán đã ổ n định về kiểu chữ và lo ại nét. Cùng một chữ nhưng chữ Hán có 5

kiểu viết (gọi là thư thể 書体) chính: Triện thư 篆書 (gồm đại triện 大篆 và tiểu triện 小篆),

lệ thư 隸書, khải thư 楷書, hành thư 行書, và thảo thư 草書.
Hình 2.10: Thư Pháp Trung quốc


Các kiểu viết chữ minh 明: đ ại triện, tiểu triện, lệ, khải, hành, thảo (thư pháp Triệu Mạnh Phủ

đời Nguyên)

Chữ triện. Khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông đã sai thừa tướng Lý Tư


thống nhất văn tự, tức là thống nhất các chữ viết giữa các nước trước đó từ đại triện thành chữ
tiểu triện.

Chữ lệ là thư thể thông dụng trong công văn, kiểu chữ này rất phổ biến giữa thế kỷ 3 và 2


TCN.


Chữ khải (khải thư hay chính thư 正書) là cải biên từ chữ lệ và b ắt đầu phổ biến vào thế


kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ
thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

Chữ hành (hành thư) là dạng viết nhanh của chữ khải, đ ược dùng trong các giấy tờ thân


mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 2. Khi được viết nhanh,
chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải

(行楷). Cũng tương tự như vậy, chữ hành sẽ biến thành hành thảo (行草). Tác phẩm thư phápTrang 13
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
rất nổi tiếng Lan Đình Tập Tự (蘭亭集序) của Vương Hi Chi (王羲之) đời Tấn được viết với

chữ hành.

Chữ thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán


khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể
viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như

cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780)


Vào khoảng giữa thế kỷ 2 và 4, nghệ thuật viết chữ được mệnh danh là thư pháp đã trở thành
một bộ môn nghệ thuật tao nhã cao siêu của tao nhân mặc khách; một người điêu luyện về thư
pháp thường được đánh giá là người trí thức có học vấn cao. Trong thời này, Vương Hi Chi

(303-361), một đại quan và một đại thư gia, đã được người đời tôn là «Thảo thánh» (草聖).
Hình 2.11: Cuồng thảo của Hoài Tố đời Đường

2.6 Một số lễ hội ở Trung Quốc:

2.6.1 Đón Xuân

Ngày mồng một Tết là ngày đ ầu tiên của năm âm lịch. Còn đêm giao thừa là d ịp để:

·Những thành viên trong gia đ ình quây quần bên nhau, cùng trò chuyện.

·Thưởng thức những món ăn đặc biệt hơn ngày thư ờng.

· Trẻ em mặc quần áo mới, nhận lì xì "hong pao" từ người lớn.

· Du lịch.

· Xem triển lãm hoa.

Vào ngày giao thừa, tất cả thành viên trong gia đ ình quây quần b ên nhau, chu ẩn bị
những món ăn. Những người đi làm ở xa cũng cố gắng thu xếp để về sum họp b ên gia đình.
Bữa tối gồm có bánh bao, gà và cá - tất cả đều
mang ý nghĩa may mắn. Sau bữa tối, mọi


Trang 14
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
người đi xem hội hoa xuân. Về nhà, chúng tôi tiếp tục trò chuyện, dùng bánh mứt và u ống trà.
Không ai đi ngủ trước nửa đ êm. Học sinh đ ược nghĩ Tết 9 ngày.

2.6.1 Lễ hội đèn lồng

Ngày 15/1 âm lịch hàng năm, ngày rằm tháng giêng và cũng là ngày Lễ hội đèn lồng ở
Trung Qu ốc đ ược diễn ra . Đây được coi là sự kiện vui nhất và sôi nổi nhất dịp đầu năm của
người Trung Quốc. Từ mấy ngày trước hội, tại nhiều tỉnh thành, người dân đ ã tưng bừng
lồng
chuẩn bị cho lễ hội.

Tại Thâm Quyến, phía nam tỉnh Quảng đông, Trung quốc, người dân đã chu ẩn bị sẵn
sàng cho ngày lễ sôi nổi nhất đầu năm.

Các màn biểu diễn dân gian là không thể thiếu trong dịp này như cuộc trình diễn ở Hoa
Liên đã diễn ra trong nhiều năm và thu hút khá nhiều người tới xem.

Và Lễ hội đ èn lồng thì tất nhiên là không thể thiếu đ èn lồng. Năm nay, hàng nghìn chiếc
đèn lồng sẽ đ ược thắp sáng trong Lễ hội, tạo thành một "bữa tiệc nghệ thuật" ho ành tráng cho
người dân địa phương và du khách. Và một triển lãm kéo dài 4 ngày với các tiết mục như thả
đèn lồng trên sông, đèn lồng trên băng và có nhiều hình dáng đèn lồng độc đáo khác cũng
được trưng bày.

Người Trung Quốc xưa tin rằng đèn lồng xua đuổi ma quỷ và mang lại bình yên cũng
như hạnh phúc cho người dân nên họ thắp rất nhiều lồng đèn để chào đ ón năm mới. Dần dần
nghi lễ này phát triển thành một hội chợ lớn, là nơi trưng bày các kiểu đèn lồng trang trí và
ngày càng được chế tạo công phu hơn.
Trang 15
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
CHƯƠNG 3

VĂN HÓA KINH DOANH TRONG ĐÀM PHÁN CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC

3.1 Văn hóa trong giao tiếp của ng ười Trung Quốc

3.1.1 Chào hỏi

Không nên b ắt tay chặt, mà lỏng tay hoặc nhẹ nhàng. Chào hỏi người có chức quyền
cao nhất trước chứ không chào hỏi phụ nữ trước. Khi giới thiệu người khác với ai đó thì
không bao giờ được phép dùng ngón tay trỏ chỉ về người đó, rất không lịch sự, tốt nhất là
dùng cả bàn tay đ ã đ ược ngả lòng ra rồi chỉ về phía người đó.

3.1.2 Làm quen

Khi gặp gỡ làm quen có thể hỏi những chuyện liên quan đến cá nhân như có vợ chồng
chưa, mấy con, thậm chí cả về mức lương. Nếu được hỏi như vậy thì b ạn không nên lảng
tránh trả lời. Chủ đề trao đổi khi gặp gỡ làm quen nên là thể thao, tốt nhất là bóng đá, tuyệt
đối không nên đề cập tới các chủ đề về chính trị, không nên có lời phê phán.

3.1.3 Trao danh thiếp

Bạn nhớ luôn mang danh thiếp theo, trao và nhận bằng cả hai tay, nhớ đọc danh thiếp
nhận đ ược rồi mới cất đi.

Sự trao đổi danh thiếp theo thông tục của người Trung Quốc là một mặt của danh thiếp
sẽ đ ược in bằng tiếng Hoa và mặt còn lại là tiếng Anh. Bạn nên đưa danh thiếp bằng cả hai
tay và lật mặt danh thiếp ghi bằng tiếng Hoa để lên trên. Khi nhận danh thiếp của bạn đồng
nghiệp nên xem nó cẩn thận trước khi đặt lên bàn, đừng bao giờ để danh thiếp ở túi sau bởi
điều này xem như là sự thiếu tôn trọng đối với họ.

3.1.4 Phép xã giao kinh doanh ở Trung Quốc:

- Giữ cho mắt bạn luôn tiếp xúc với mắt đối tác, sự né tránh nhìn vào mắt đối phương thì
được nghĩ như là sự không thành thật.

- Ghi đ ịa chỉ của đối tác Trung Quốc của bạn với một chức vị đi kèm tên họ. Nếu người đó
không có tước vị, bạn nên dùng "Ông" ho ặc "Bà" đi kèm với tên họ.

- Khi gặp mặt đối tác Trung Quốc, ta nên để cho họ thực hiện nghi lễ chào hỏi ban đầu trước
xem hình thức đó như thế nào. Thông thường và phổ biến nhất là cái bắt tay chào hỏi.


Trang 16
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
- Bạn cũng đừng cho rằng một cái gật đầu là dấu hiệu của sự bằng lòng hay đồng ý, không gì
ngoài sự biểu hiện là người đó đang chăm chú lắng nghe bạn nói.

- Đừng nên đ ể lộ những b ày tỏ quá mức cảm xúc của bản thân mình trong giao dịch kinh
doanh, hãy kiềm chế và tỏ ra như không có gì đối với những cảm xúc nhất thời của mình.

- Đừng từ chối ngay lập tức những đề nghị của đối tác, vì họ coi đó như là sự thiếu lịch sự.
Thay vì nói "Không", hãy trả lời "có thể" hoặc "tôi sẽ suy nghĩ thêm về điều này".

3.1.5 Phong cách kinh doanh,giao tiếp của người TQ

Người Trung Quốc có câu: “Nếu bạn không biết cười thì đ ừng bao giờ kinh doanh”.
Nếu bạn nhìn vào mắt ai đó từ cách 10 bước, hãy biểu hiện sự thân thiện bằng cách gật đầu
ho ặc mỉm cười. Còn nếu cách 5 b ước thì bạn hãy nói: “Chào anh!” hoặc “Dạo này bên anh
còn nhập hàng từ Nga nữa không?” tùy thu ộc vào bối cảnh và đối tượng bạn gặp. Đừng bao
giờ cố tình làm như bạn không thấy người khác.

Nếu bạn muốn làm ăn với các đối tác người Hoa, bạn phải thực sự tôn trọng những
phép tắc kinh doanh của họ . Người Trung Quốc rất coi trọng sự đúng hẹn. Họ sẽ không bao
giờ đợi nếu bạn không đúng giờ.

Hiếm người Trung Quốc nào đặt quan hệ làm ăn với người m à họ không biết rõ ràng.
Do đó, hãy giới thiệu thật kỹ bản thân để tạo niềm tin khi bước đầu bắt tay vào kinh doanh.
Thêm vào đó, bạn cũng cần nắm rõ thứ bậc trong tổ chức công ty. Người Trung Quốc nhìn
nhận mỗi cá nhân là một thành phần trong hệ thống bậc thang của tổ chức. Bạn đừng vào
phòng họp trước người có chức danh cao hơn b ạn.

Đối với người Trung Quốc, né tránh giao tiếp bằng mắt cũng bị coi là không đáng tin
cậy.

Bạn cũng không nên từ chối trực tiếp, sẽ bị coi là ứng xử thiếu lịch sự. Thay vì trả lời
“Không” một cách dứt khoát, bạn nên nhẹ nhàng và tế nhị hơn để giữ thể diện cho đối tác.
“Có thể” hay “Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó” là cách từ chối thường thấy của người Hoa.

"Ở Trung Quốc, có rất nhiều quy tắc mà mọi người ngầm hiểu khi làm ăn, như việc
phải thiết lập đ ược mối quan hệ với các cơ quan đ ể giành hợp đồng", Xianfang Ren, nhà
phân tích của hãng IHS Global Insight có trụ sở tại Bắc Kinh, tiết lộ.

Tại Trung Quốc, uống rượu là một cách để tạo mối quan hệ và doanh nhân phương
Tây sẽ trở nên khác thường nếu họ từ chối uống với các vị chủ nhà. Các lãnh đ ạo doanh
nghiệp tại Trung Quốc cho biết, các bước thông thường để có được mối quan hệ cá nhân
với các quan chức là hát karaoke. "Ở đây hoạt động kinh doanh được dựa trên niềm tin. Và

Trang 17
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
một buổi tối cùng uống rượu và hát karaoke là một bước để vượt ra khỏi mối quan hệ làm ăn
thông thường và thể hiện con người mình với đối tác"", Paula Beroza, người sáng lập hãng
đầu tư Sierra Asia Partners, nhận định.

Tracey Wilen Daugenti, một nữ doanh nhân Mỹ, trong cu ốn sách China for
Businesswomen, cho biết, bà đã đ ược các đối tác Trung Quốc mời đ i bàn việc kinh doanh tại
tiệm massage. "Bạn sẽ tới một tiệm nào đó, và vừa được massage chân, và bàn chuyện kinh
doanh", Daugenti kể lại.

Cũng theo nữ doanh nhân này, mối quan hệ với các quan chức có thể giúp tạo lập
mạng lưới làm ăn, các mối liên hệ khác đ ể đi lọt nhiều khâu trong kinh doanh, nhưng việc
thiết lập các mối quan hệ này cũng rất mất thời gian và đòi hỏi phải giành được thiện cảm từ
cá nhân đối tác.

Andre Chieng, Phó chủ tịch Ủy ban hợp tác Trung Quốc - Pháp có trụ sở tại Paris
với chức năng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 2 nước, cho biết, doanh nghiệp có thể chi hoa
hồng để có được hợp đồng.

"Đúng là có hiện tượng tham nhũng, trong đó người ta nhận tiền hoa hồng cho các vụ
ký kết hợp đồng. Liệu việc này có khiến việc kinh doanh khó khăn hơn không? Câu trả lời là
không, bởi đến lượt mình, người ta lại nhận tiền hoa hồng từ các đối tác kinh doanh khác",
ông này tiết lộ.

3.2 Đàm phán với người Trung Quốc

- Đàm phán với người Trung Quốc không đơn giản và thường kéo d ài. Ban đ ầu thường là một
bữa tiệc kéo d ài mà trong đó không bàn về chuyện làm ăn mà đ ể d ành đến cuối bữa. Nếu
không đi đ ến nhất trí thì b ạn cũng đừng bực bội mà hãy cố vui vẻ và qu ả quyết là rất quan tâm
tới việc đạt được sự nhất trí với nhau để hợp tác kinh doanh. Thường sau đó vài ngày sẽ có
được chuyển biến tích cực.

- Trong quá trình đàm phán, sự khiêm tốn và sự kiên nhẫn là chìa khóa của thành công. Người
trung quốc nhạy bén trong việc sử dụng thời gian, đó là sự khôn khéo trong sử dụng thời gian
và luôn vừa đủ.

- Trong hầu hết các trường hợp, những cuộc họp ban đầu có thể là các cuộc trao đổi với mục
đích giao tiếp xã hội hơn là mục đích thương lượng làm ăn.

- Một yếu tố quan trọng trước khi bắt đầu một cuộc gặp làm ăn ở Trung Quốc là tham gia vào
một cuộc trao đổ i nhỏ. Điều này nhằm chuẩn bị bao gồm cả những câu hỏi mang tính cá nhân.

- Những mối quan hệ d ài hạn được xem là có giá trị hơn các giao dịch mang tính hời hợt.

Trang 18
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
- Trong văn hóa kinh doanh người Trung Quốc, bản tính nhiệt tình, mến khách của đối tác của
bạn không nhất thiết một kết quả rõ ràng. Sự tín nhiệm, dựa trên mối quan hệ có lợi thì quan
trọng hơn.

- Cánh nghĩ của những người theo chủ nghĩa tập thể thì vẫn còn quan trọng trong giới doanh
nhân Trung Quốc ngày nay và sẽ ảnh hưởng nhiều đến những cuộc đ àm phán. - - Phong cách
đàm phán của người TQ:

 Chú trọng việc thu thập thông tin

 Coi trọng việc thiết lập quan hệ và giữ gìn các mối quan hệ

 Không thích nói “KHÔNG” một cách thẳng thừng

 Người trung gian đóng vai trò rất quan trọng

 Thích đàm phán theo kiểu trả giá; do vậy họ thường bắt đầu với giá cao

 Xem đàm phán là một cuộc chiến “thắng-thua”, thích được đối tác nhân nhượng. Trong
soạn thảo hợp đồng nên có 01 b ản tiếng Anh và tiếng Hoa

 Kiên nhẫn và khiêm tốn sẽ dẫn đến thành công

 Những lợi ích cá nhân luôn có ảnh hưởng đến kết quả đàm phán.

3.3 Văn hoá kinh doanh của người Trung Quốc

Nếu bạn muốn làm ăn với các đối tác người Hoa, bạn phải thực sự tôn trọng những
phép tắc kinh doanh của họ.

Kể từ năm 1978, khi Trung Quốc mở cửa cho đầu tư và thương m ại tự do, đ ất nước này đã có
những thay đổi nhanh chóng về cả kinh tế và chính trị.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại rất nhiều những đặc thù truyền thống trong văn hoá kinh
doanh của TQ, một đất nước với những nghi thức và phép tắc cố hữu được xây dựng trên nền
tảng về văn hoá và lịch sử lâu đời.

Hiểu biết về giá trị văn hoá và đạo đức trong kinh doanh là một điều quan trọng khi
“b ắt tay” với các doanh nhân người Hoa:

- Người Trung Quốc (TQ) rất coi trọng sự đúng hẹn. Họ sẽ không bao giờ đợi nếu bạn không
đúng giờ.

- Đối với người TQ, “Guanxi” theo nghĩa là quan hệ hay mối liên kết có một tầm quan trọng
đặc biệt. Thiết lập được một mạng lưới các mối quan hệ giữa các cá nhân và tổ chức là một
ho ạt động chủ chốt trong chiến lược kinh doanh. Từ nhiều thế kỷ trước, đó là cách duy nhất

Trang 19
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
để mọi thứ xuôi chèo mát mái. Ngày nay, yêu cầu xây dựng mối quan hệ tương trợ dựa trên
sự tôn trọng lẫn nhau vẫn mang ý nghĩa sống còn để thành công.

- Bên cạnh đó, “Mian-zi” với nghĩa là “thể diện”, sự hãnh diện cá nhân là điều luôn đ ược giữ
gìn, gắn liền với địa vị xã hội và danh tiếng của mỗi cá nhân. Trong văn hoá kinh doanh của
người Hoa, “giữ thể diện”, “mất thể diện” hay “đem lại thể diện” có một sự tác động mạnh mẽ
đến hoạt động kinh doanh. Việc bạn khiến cho ai đó mất thể diện trong tổ chức có thể gây ra
sự bất đồng nghiêm trọng. Ngược lại, việc khen ai đó trước mặt các đồng nghiệp khác là một
hình thức "đem lại thể diện” và có thể tạo ra sự tôn trọng, sự trung thành của cấp d ưới.

- “Keqi” d ựa trên sự kết hợp của hai âm tiết “ke” có nghĩa là khách mời và “qi” là ứ ng xử
cũng là một từ được đặt lên hàng đầu khi thiết lập các mối quan hệ kinh doanh. Thể hiện sự
khiêm tốn, nhún nhường thì quan trọng trọng hơn việc bộc lộ khả năng ngay lúc đầu, việc thể
hiện bản thân quá sớm với các đối tác TQ dễ bị gây nghi ngờ.

Hiếm người TQ nào đặt quan hệ làm ăn với người mà họ không biết rõ ràng. Do đó,
hãy giới thiệu thật kỹ bản thân để tạo niềm tin khi b ước đầu bắt tay vào kinh doanh. Thêm vào
đó, b ạn cũng cần nắm rõ thứ bậc trong tổ chức công ty.

- Người TQ nhìn nhận mỗi cá nhân là một thành phần trong hệ thống bậc thang của tổ chức.
Bạn đừng vào phòng họp trước người có chức danh cao hơn bạn.

- Quan hệ lâu dài cũng được xem là có giá trị hơn sự giao dịch, giải quyết công việc nhất thời.
Vì thế, đừng vội vã “tấn công”, sự tin cậy là điều cần xây dựng trước và khiêm tốn cộng với
kiên nhẫn chính là chìa khoá của thành công.

- Bạn cũng đừng coi thường những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như trao đổi danh thiếp. Danh
thiếp nên được in một mặt bằng tiếng Anh và một mặt bằng tiếng Trung.

- Khi đưa danh thiếp nên đưa b ằng cả hai tay và lật mặt tiếng Trung lên trên. Khi bạn nhận
danh thiếp, đừng nhét luôn vào túi mà hãy đọc cẩn thận và đặt thiếp lên trên bàn để thể hiện
sự tôn trọng.

- Nếu viết thông tin về đố i tác, bạn cần viết tên gắn liền với chức danh hoặc gọi một cách trân
trọng là “ông” hay “bà”.

- Đối với người TQ, né tránh giao tiếp bằng mắt cũng bị coi là không đáng tin cậy. Bạn cũng
không nên từ chối trực tiếp, sẽ bị coi là ứng xử thiếu lịch sự. Thay vì trả lời “Không” một
cách d ứt khoát, bạn nên nhẹ nhàng và tế nhị hơn để giữ thể diện cho đối tác. “Có thể” hay
“Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó” là cách từ chối thường thấy của người Hoa

3.4 Văn hóa quản lý

Trang 20
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Theo thuyết Nho giáo, tất cả các mối quan hệ đều không thể bình đẳng. Cư xử đúng
mực và có đạo đức là một trong những yêu cầu bắt buộc tại doanh nghiệp ở Trung Quốc. Vì lẽ
đó mà những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm sẽ đ ược những người trẻ hơn, cấp dưới tôn
trọng.

Nho giáo ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ, phong cách của người quản lý. Quản lý doanh
nghiệp ở Trung Quốc là sự chỉ bảo, hướng dẫn trực tiếp từ cấp trên xu ống cấp d ưới. Sẽ thiếu
tôn trọng nếu cấp d ưới đăt câu hỏi nghi ngờ về quyết định của cấp trên. Người lãnh đạo
thường đ ược nhìn nhận như một người cha, họ được kỳ vọng, nhiều quyền lực và nhận đ ược
sự vâng lời từ cấp dưới

3.5 Văn hóa Họp :

Điều quan trọng nhất trong một cuộc họp tại doanh nghiệp Trung Quốc là sự lễ phép,
điều này thể hiện bạn là một người có đạo đức và b ạn cũng sẽ nhận lại được sự kính trọng từ
người khác. Chính vì vậy sẽ rất cần thiết nếu bạn tìm hiểu trước về những người mà mình sẽ
cùng họp, nắm chắc về tuổi tác, chức vụ, thành viên đảng nào, thành tích công tác… Hãy
đứng dậy khi có cấp trên vào phòng, mời họ ngồi một cách lịch sự và chu đáo kể cả khi bạn
và họ bất đồng ngôn ngữ

Trong buổi họp, nếu là lần đầu tiên gặp, đừng ngần ngại trao đổi danh thiếp. Nhớ là
danh thiếp phải được đưa và nhận bằng 2 tay và sau đó hãy đọc nhanh thông tin trên đó đ ể
năm được mình đ ang nói chuyện với ai, chức vụ như thế nào. Khi bạn làm việc với đối tác
Trung Quốc, tốt nhất bạn nên in danh thiếp bằng hai thứ tiếng: tiếng Anh và tiếng Trung

Bắt tay là một hành động b ình thường trong kinh doanh nhưng riêng với người Trung
Quốc, bắt tay phải thật nhẹ nhàng và lâu. Sẽ bị coi là bất lịch sự nếu bạn nhìn chằm chằm vào
mắt đối tác Trung Quốc.

Người Trung Quốc thường họp thành nhiều kỳ thay vì một cuộc họp lớn để giải quyết
một vấn đề nào đó. Đối với họ, họp chủ yếu là đ ể xây dựng, củng cố mối quan hệ và trao đổi
thông tin hơn là thống nhất đ ưa ra quyết định. Quyết định thường đ ược đ ưa ra ở các cuộc thảo
luận và lấy ý kiến số đông. Chính vì thế khi họp với người Trung Quốc, hãy kiên nhẫn vì nếu
nóng vội bạn sẽ chẳng đ ược gì thậm chí còn làm trì hoãn lâu hơn nữa.

Tặng qu à là một nét đặt trưng của văn hóa Trung Hoa. Việc tặng và nhận qu à là một
phần quan trọng trong tiến triển quan hệ làm ăn. Trung Quốc là quốc gia mà mối quan hệ còn
được đặt trước cả công việc, chính vì vậy quà là một công cụ củng cố quan hệ kinh doanh hữu
ích. Một lời cảm ơn suông sẽ bị coi là thiếu lịch sự ở Trung Quốc.Trang 21
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Tuy nhiên bạn nên tránh tặng những món quà đ ắt tiền vì như vậy dễ hiểu lầm là đút lót
và nhớ là luôn luôn phải gói qu à. Nếu đến thăm một doanh nghiệp Trung Quốc nào đó, bạn
nên tặng qu à công khai. Còn nếu doanh nghiệp bạn đ ược nhận qu à từ khách hàng Trung Quốc
thì không nên mở qu à trước mặt họ.

3.6 Làm việc nhóm

Mặc dù cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Trung Quốc luôn đề cao vị trí người đứng
đầu, người Trung Quốc vẫn rất coi trọng ý kiến số đông. Chính vì lẽ đó mà phong cách làm
việc nhóm của người Trung Quốc vừa hiệu quả vừa không. Họ luôn thống nhất theo số đông
chứng tỏ ý kiến làm vừa lòng hầu hết các thành viên nhưng không phải ý kiến số đông bao
giờ cũng đúng, điều này khiến quyết định rập khuôn, thiếu tính sáng tạo, thiếu dấu ấn cá nhân.

Tại xã hội Trung Quốc nói chung và doanh nghiệp nói riêng những người đứng ngo ài đám
đông đ ều bị cho là tiêu cực và lập dị.

3.7 Văn hóa giao tiếp trong doanh nghiệp

Trừ khi bạn biết nói tiếng Trung Quốc, nếu không sẽ rất khó khăn cho bạn có thể làm việc với
đối tác Trung Quốc mà không có sự giúp đỡ của thông ngôn viên. Trình độ tiếng Anh của
người Trung Quốc không cao. Chính vì thế người Trung Quốc giao tiếp với người nước ngo ài
khá chậm, không lưu loát và khả năng rủi ro do hiểu nhầm hoặc dịch nhầm là rất lớn. Vì vậy
khi đàm phán với người Trung Quốc bằng tiếng Anh bạn nên cẩn thận và chú ý lắng nghe.
Một trong những lý do khiến giao tiếp trở thành một vấn đề lớn tại Trung Quốc vì
người Trung Quốc rất ngại nói “Không”. Nói “Không” thường gây bối rối cho cả hai vì thế
người Trung Quốc thường hay chọn cách nói không trực tiếp. Vì thế khi người Trung Quốc
nói “Có” một cách miễn cưỡng hoặc không rõ ràng thì đó chính là “Không”.

3.8 Những điều cần l ưu ý trong quan hệ làm ăn với Trung Quốc

3.8.1 Ăn tiệc

Không được lấy đũa gõ vào bát bởi đó là hành vi của những kẻ ăn mày. Không bao
giờ đ ược cắm đũa vào bát cơm vì chỉ có cơm cúng người chết mới làm như vậy.
Khi ăn tiệc ở chỗ người Trung Qu ốc, bạn không nên ngại những tiếng động do ăn uống gây
nên. Người Trung Quốc coi đó là dấu hiệu khách ăn ngon.

Khi được mời đến dự tiệc, người Trung Quốc thường lịch sự dụt dè, b ạn phải thường
xuyên mời họ ăn uống, rót đồ uống (rượu, bia) thường phải đầy cốc, nếu không có người phục
vụ thì nam giới rót đồ uống cho phụ nữ, cấp trên rót cho cấp dưới.

3.8.2 Tục lệ tặng quà tại Trung Quốc

Trang 22
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Đây là một hành động thông thường và mang tính xã giao trong các ngày kỷ niệm, cảm ơn vì
đã giúp đỡ hay thậm chí nhờ cậy giúp đỡ trong tương lai.

Tuy nhiên, không thể tặng qu à nếu không có lý do hợp lý hay không có người chứng kiến.
-

Khi một doanh nhân Trung Quốc muốn mua một món qu à, sẽ rất bình thường với việc họ
-
sẽ trực tiếp hỏi người nhận qu à thích gì.

Quà tặng kinh doanh luôn được đền đáp ngược lại. Không thực hiện điều đó có thể là một
-
hành đ ộng tồi.

Khi tặng quà, tuyệt đối đừng đ ưa tiền mặt.
-

Đừng quá căn cơ với lựa chọn quà tặng của bạn bởi nếu vậy bạn sẽ được xem như một
-
‘iron rooster’ (gà trống sắt) – ý muốn nói việc có được một món qu à từ bạn cũng như việc nhổ
một chiếc lông từ con gà trống sắt.

Tu ỳ thuộc vào loại quà, hãy tránh việc tặng đơn lẻ một cái gì đó. Người Trung Quốc rất
-
coi trọng sự cân bằng và hài hoà, vì vậy hãy tặng một đôi.

Tặng qu à là thông lệ b ình thường, có thể tặng hoa quả, bánh ngọt hay đồ uống có rượu, nhưng
không được phép tặng đồng hồ vì “tặng đồng hồ” trong tiếng Trung Quốc cũng có nghĩa là
“đi dự một đám tang”. Nếu đ ược người Trung Quốc tặng quà thì không được mở gói qu à
trước mặt người tặng.

3.8.3 Ở khách sạn

Nên ở trong khách sạn từ hạng trung trở lên vì nhận biết đối tác thuộc đẳng cấp nào là chuyện
rất quan trọng ở Trung Quốc. Câu hỏi rất hay gặp phải ở Trung Quốc là bạn ở khách sạn nào.

3.8.4 Phê bình

Ở Trung Quốc, bạn không đ ược phê trách t hẳng thắn và công khai mà nên diễn giải theo cách
khác, chẳng hạn như cộng sự hay nhân viên đó đã làm việc tốt, lần sau chắc chắn sẽ còn tốt
hơn.

3.8.5 Tổ chức và phân quyền trong một công ty:

- Những kết cấu thứ bậc trong những tổ chức xã hội cũng như kinh doanh ở Trung Quốc thì
dựa vào một sự giám sát nghiêm ngặt về thứ bậc phân cấp nơi mà cá nhân phụ thuộc vào tổ
chức.

- Người ta sẽ bước vào phòng họp theo thứ tự cấp bậc, vì người trung quốc ý thức rất rõ về
địa vị xã hội.Trang 23
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
- Những thành viên ban lãnh đạo cấp cao đứng đầu những cuộc đ àm phán và sẽ trực tiếp bàn
bạc.

3.8.6 Con Số 4

Người Trung Quốc kiêng số 4 vì trong tiếng Trung Quốc có thể hiểu là “chết”. Bạn
không được tặng cái gì có liên quan đ ến con số này.

3.9 .Những mối quan hệ làm ăn ở Trung Quốc

- Những mối quan hệ d ài hạn được xem là có giá trị hơn các giao dịch mang tính hời hợt.

- Trong văn hóa kinh doanh người Trung Quốc, bản tính nhiệt tình, mến khách của đối tác của
bạn không nhất thiết một kết quả rõ ràng. Sự tín nhiệm, dựa trên mối quan hệ có lợi thì quan
trọng hơn.

- Cánh nghĩ của những người theo chủ nghĩa tập thể thì vẫn còn quan trọng trong giới doanh
nhân Trung Quốc ngày nay và sẽ ảnh hưởng nhiều đến những cuộc đàm phán. Những câu hỏi "Đúng, Sai" kiểm tra về văn hóa Trung Quốc :

- Khi người bạn Trung Quốc nói với bạn "Anh đã dùng b ữa chưa ?" tức là anh ấy muốn mời
bạn ra ngoài ăn.

-> Sai. Anh ta chỉ đơn giản hỏi xem bạn đang như thế nào và sau đó hỏi han xem sức khỏe
của bạn ra sao.

-Khi ăn một bữa tiệc Trung Hoa, theo thông tục thì b ạn phải đặt đũa ăn của mình trên chén
cơm trước khi bắt đầu ăn.

-> Sai. Vì đây là hình thức cúng cơm dùng trong đám ma vì thế đừng bao giờ làm như vậy
trong bữa cơm.

-Ở Trung Quốc màu trắng là màu của sự chết chóc.

-> Đúng.

-Từ "Đồng hồ" trong tiếng Trung Quốc có âm nghe như từ ngữ biểu hiện "Sự kết thúc cuộc
sống" vì vậy đừng bao giờ dùng đồng hồ như một món quà.

-> Đúng.

-Kết thúc một cuộc họp, bạn phải ra về sau đối tác của bạn.

-> Sai. Bạn thì được phép ra về trước họ.

 Một số kinh nghiệm cần biết khi làm việc ở TQ
Trang 24
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
 Mười bí quyết kinh doanh ở Trung Quốc

 Biết mình, biết người

Có rất nhiều cơ hội kinh doanh tại Trung Quốc nhưng đừng nghĩ là người tiêu dùng
bản địa d ễ dãi, chỉ một sự lựa chọn là đủ. Sản phẩm hay dịch vụ của bạn cần phải thay đổi cho
phù hợp với nhu cầu và lợi ích của người dân địa phương. Việc d ành thời gian tìm hiểu người
tiêu dùng trước khi xâm nhập thị trường là rất quan trọng. Ở các quốc gia châu Á, chính
quyền rất sẵn lòng tư vấn thị trường miễn phí.

 Bàn đạp Hồng Kông

Cái lợi lớn nhất của việc sử dụng Hồng Kông làm căn cứ để xâm nhập thị trường
Trung Quốc là do vùng lãnh thổ này có cơ sở hạ tầng tài chính và pháp luật rất đầy đủ và đáng
tin cậy; mức thuế trung bình ở mức thấp (15%); dễ dàng thành lập doanh nghiệp và có thể
thuê nhân viên và tư vấn người địa phương có kinh nghiệm, nói tiếng Anh tốt.

 Học ăn, học nói

Cách thức đ àm phán kinh doanh của người Mỹ và người Trung Quốc rất khác nhau.
Chào b ằng tiếng Hoa và trao danh thiếp bằng hai tay thể hiện sự b ày tỏ lòng kính trọng và
chắc chắn ngay sau đó bạn sẽ nhận đ ược sự tôn kính từ họ.

 "Người thứ ba"

Nên biết rằng quan hệ marketing quốc tế tại Trung Quốc nói riêng và châu Á nói
chung chỉ hiệu quả khi bạn xây dựng quan hệ và làm việc trực tiếp với đội ngũ nhân viên
người bản địa. Hãy sử dụng "trung gian" bởi đó là điều không thể thiếu khi làm việc với
người Trung Quốc, thậm chí ngay cả sau khi bạn đ ã từng gặp gỡ đối tác.

 Có đi, có lại

Các công ty Trung Qu ốc đang đẩy mạnh xâm nhập thị trường nước ngo ài. Nếu bạn ra
tay giúp thì khi cần họ sẽ đáp lại nhiệt tình hơn.

 Nói đi đôi với làm

Bạn cần biết kiên trì và nhẫn nại thì mới có nhiều khả năng giành thắng lợi. Mặc dù
người Trung Quốc có thể không phản ứng khi bạn tiếp xúc với họ hoặc làm như họ không
quan tâm tới những gì bạn chào mời, song nên nhớ rằng, những hành đ ộng nỗ lực thu hút họ
chú ý quan trọng hơn rất nhiều những lời mời chào "suông" của bạn.

 Đừng tiếc thời gian nhậuTrang 25
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Gặp gỡ đối tác trong bữa trưa hay bữa tối là cơ hộ i đ ể bạn thấy đừng quá vội vàng mà
cần phải chậm b ước khi kinh doanh tại Trung Quốc. Các bữa ăn tại Trung Quốc thường kéo
dài hơn thời gian bạn nghĩ. Hãy kiên nhẫn và linh hoạt. Khoảng thời gian giao tiếp trên bàn ăn
chính là sự đầu tư cho ho ạt động kinh doanh trong tương lai của bạn ở xứ sở này.

 Không phát ngôn bừa bãi

Nhã nhặn và chín chắn là hai điều rất quan trọng. Không người Trung Quốc nào muốn
làm ăn, kể cả trên mạng hoặc trên thực tế, với những người không tôn trọng cách sống và
cách kinh doanh của họ. Hãy thận trọng khi đ ưa ra những lời bình luận về chính trị. Người
Trung Quốc không muốn b ày tỏ ý kiến với bạn về những gì họ nghĩ về chính sách của Chính
phủ, trừ khi bạn cực kỳ thân thiết với họ.

 Chiến thuật số đông

Để có được sự hiện diện và mang lại lợi nhuận cho bạn tại Trung Quốc đòi hỏi phải có
những sản phẩm bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp với túi tiền của đa số người dân.Và tốt
nhất là nên cố gắng khơi gợi người tiêu dùng ham muốn sử dụng sản phẩm của bạn.

 Năm Nguyên tắc khi làm ăn với Trung Quốc:

Trung Qu ốc là thị trường tiềm năng của các DN Việt Nam. Tuy nhiên, đ ể thành công
ở Trung Quốc, DN Việt Nam phải chú ý 5 "nguyê n tắc".

Thứ nhất là DN Việt Nam phải biết giữ chữ tín vì theo ông đ ây là yếu tố căn bản trong
làm ăn, không riêng gì đối với DN Trung Quốc.

Th ứ hai là đôi bên cùng có lợi. Ông Hổ cho rằng không thể nói đến làm ăn mà chỉ
một b ên có lợi, thay vào đó phải biết chia sẻ cái lợi với nhau. Nếu DN Việt Nam hiểu được
điều này và thực hiện khi làm ăn với DN Trung Quốc thì họ có thể thành công trên thị trường
lớn nhất thế giới này.

Nguyên tắc thứ ba, là hợp tác tích cực. Điều này có nghĩa, khi DN xác định được mối
quan hệ hợp tác với DN Trung Quốc thì phải tích cực thực hiện hợp tác đó để kết quả nhanh
chóng đạt đ ược và đúng như mong muốn của hai bên.

Nguyên tắc thứ tư mà DN Việt Nam cần chú ý là cung cấp những sản phẩm chất lượng
cao . Ông Hổ cho rằng, không phải sản phẩm nào cũng có thể chinh phục đ ược người tiêu
dùng Trung Quốc. Hơn nữa, thị trường Trung Quốc tập trung rất nhiều loại sản phẩm từ nhiều
quốc gia trên thế giới, trong đó có sản phẩm của Trung Quốc vốn có sức cạnh tranh mạnh,
nên sản phẩm chất lượng cao sẽ dễ d àng làm cho người tiêu dùng chấp nhận.Trang 26
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
Nguyên tắc cuối cùng là chung thủy với đối tác. Theo ông Hổ, DN chạy theo lợi nhuận
và d ễ dàng chia tay với đối tác cũ để làm ăn với những đối tác mới có lợi nhuận cao hơn. Điều
này sẽ làm cho DN Trung Qu ốc không hài lòng, vì họ luôn đề cao "sự chung thủy", khả
năng hợp tác bền vững và lâu dài trong làm ăn.
PHẦN KẾT LUẬN

Qua sự tiềm hiểu về văn hóa Trung Quốc ở trên đã cho ta thấy rõ ích nhiều về bản sắc
văn hóa của đất nước Trung Quốc trên 3500 năm lịch sử, giúp người dân Việt Nam hiểu về
tập quán làm kinh tế của Trung Quốc, giúp công việc làm ăn của Việt Nam đạt đ ược nhiều
thuận lợi hơn.

Ngoài ra còn giúp chúng ta thấy rõ những cái chung và cái riêng giữa hai bản sắc dân
tộc Việt Nam và Trung quố c mở ra một cơ hội hợp tác kinh doanh thương mại to lớn đầy tiềm
năng của hai quốc gia trong thời buổi kinh tế thị tr ường mà kinh tế Trung Quốc đ ược các nhà
kinh doanh đa quốc gia đánh giá rất cao về cơ hội làm ăn và điều này đã đ ược chứng minh khi
nền kinh tế trung quốc đ ược xếp hàng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ vào cuối tháng 7.

Nguyên nhân thành công của giới kinh doanh ngư ời Hoa không có gì là bí ẩn đối với
những người hiểu biết và am tường văn hóa và lịch sử Trung Quốc. Bề d ày văn hóa và những
mối quan hệ đan xen, nhiều tầng nhiều lớp, nhiều thế hệ lại được củng cố trên nền tảng Nho
giáo, sự ràng buộc trách nhiệm và những quan niệm về giá trị, về luân hồi, về nhân quả… đ ã
dẫn đến những hành vi kinh doanh hoàn toàn xa lạ với những người phương Tây, nơi mà
những nguồn gốc của giá trị cá nhân, của gia đ ình và các mối quan hệ được xây trên những
nền tảng triết học và văn hóa rất khác biệt.

Bài nghiên cứu này đ ã hé mở 3 sự thật về văn hóa kinh doanh ở Trung Quốc. Những
ai từng làm việc với người Trung Quốc đều cảm nhận đ ược đây là một nền văn hóa đa diện và
dễ thay đổi. Các nhà qu ản lý Trung Quốc có thể tận dụng lợi thế của cả hai nền văn hóa kinhTrang 27
SVTH: Nhóm 2
GVHD : Ths: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
doanh Đông và Tây, đồng thời phát triển khả năng làm việc linh hoạt trong bất kỳ nền văn hóa
nào.

Để có được sự hiện diện và mang lại lợi nhuận cho bạn tại Trung Quốc đòi hỏi phải có
những sản phẩm bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp với túi tiền của đa số người dân. Và tốt
nhất là nên cố gắng khơi gợi người tiêu dùng ham muốn sử dụng sản phẩm của bạn.
Trang 28
SVTH: Nhóm 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản