Tiểu luận " Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay "

Chia sẻ: khanhminhmk

Để đưa đất nước ta thật sự trở nên giàu mạnh và văn minh,trong xu thế hội nhập nền kinh tế thị trường hiện nay thì Đảng,nhà nước cùng nhân dân ta phải xây dựng cho mình một tiềm lực tổng thể vững mạnh. Một trong những chiến lược đó là phát triển và mở rộng hệ thống giáo dục đào tạo,đặt biệt là GDĐH nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cho đất nước. đúng như Bác Hồ đã nói:”một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” tư tưởng đó còn được khẳng định qua các kỳ đại hội đảng toàn quốc...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận " Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay "

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP


Tiểu luận


" Hệ thống giáo dục đại học Việt
Nam hiện nay "
Mục lục.
A. Phần mở đầu.


B. Phần nội dung.


Chương 1. khái quát tình hình chung.
1. khái niệm giáo dục.
2. Cơ sở thực tiễn
2.1 Vai trò nhà nước và cơ quan quản lý giáo dục.
2.2 Vai tròcác trường.
2.3 Vai trò gia đình và xã hội.
2.4 Vai trò sinh viên.
3. Những khó khăn.
3.1 Quản lý giáo dục.
3.2 Phương pháp dạy học.
3.3 Đội ngũ giảng viên.
3.4 Sinh viên.
3.5 Trương trình học.


Chương 2. Thực trạng.


1. Thành tựu chung.
1.1 Đầu tư cho giáo dục.
1.2 Du học.
2. Nguyên nhân.
2.1 Cơ sở vật chất.
2.2 Quản lý.
2.3 Phương pháp đào tạo.
2.4 Đội ngũ giảng viên.
2.5 Sinh viên.
2.6 Chương trình học.
2.7 Nguyên nhân khác.


Chương 3. Gỉai pháp kiến nghị.


1.1 Cơ quan quản lý.
1.2 Phương pháp dạy.
1.3 Giảng viên.
1.4 Sinh viên.
1.5 Hiện đại hóa giáo dục.


C kết luận.


D. Tài liệu tham khảo.
Chú thích các chữ viết tắt.
1. GD: GIÁO DỤC
2. QLGD : QUẢN LÝ GIÁO DỤC
3. GDĐH : GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
4. SV : SINH VIÊN
5. CTKH : CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
6. NCKH : NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
7. CQQLGD : CƠ QUAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
8. CLĐT : CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
9. NCS : NGHIÊN CỨU SINH
10. CÔNG BỐ QUỐC TẾ
A lời mở đầu.
Để đưa đất nước ta thật sự trở nên giàu mạnh và văn minh,trong xu thế hội
nhập nền kinh tế thị trường hiện nay thì Đảng,nhà nước cùng nhân dân ta phải
xây dựng cho mình một tiềm lực tổng thể vững mạnh. Một trong những chiến
lược đó là phát triển và mở rộng hệ thống giáo dục đào tạo,đặt biệt là GDĐH
nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cho đất nước. đúng như Bác Hồ đã
nói:”một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” tư tưởng đó còn được khẳng định qua
các kỳ đại hội đảng toàn quốc cũng cho rằng giáo dục là quốc sách Hàng đầu
Đó là tất cả những gì tốt đẹp mà Đảng,nhà nước và nhân dân ta đã từng tin
tưởng,kỳ vọng vào GD sẽ đem lại. đặc biệt trong xu thế phát triển hiện nay nếu
không có tri thức và khoa học chúng ta sẽ bị tụt hậu so với các nước khác.


Tuy nhiên khi những lợi ích tốt đẹp ấy vẫn đang còn là ước mơ thì người ta
lại nhìn thấy nhiều hơn những bất cập, tồn tại làm ảnh hưởng xấu tới GD nước
ta hiện nay. Nếu không nói là rơi vào tình trạng bế tắc thì cũng giống như ”cành
củi giữa dòng nước xoáy”. Nếu như trước đó hàng trăm nghìn thí sinh ngày đêm
dùi mài kinh sử với hy vọng được bước vào giảng đường đại học thì ngay sau
đó lại cảm thấy chán trường với cảnh học đại học hiện nay. Có rất nhiều sinh
viên bỏ bê công việc chính là học tập mà cảm thấy hứng thú với các trò chơi
game trên mạng. có những người đủ tỉnh táo thì lại boăn khoăn với câu hỏi: học
xong ra trường mình sẽ làm gì? Câu hỏi đó không chỉ là nỗi lo lắng của các sinh
viên mà còn là lý do để em chọn làm đề tài này. Với mong muốn tất cả chúng
ta(dù là sinh viên hay giảng viên,cơ quan QLGD…)cùng bắt tay tháo gỡ những
thắc mắc đó đưa GD vào thực tế nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất.


Hiện nay đang có một cuộc đối mặt giữa thế hệ GD cũ với thế hệ mới. Có
một sự chứng minh âm thầm rằng, trong giai đoạn cũ, nền GD của chúng ta tốt
hơn, và những quan chức nhà nước cũ ở lứa tuổi cao, vì không thỏa mãn với
phong cách chính trị trong đời sống GD bây giờ, nên kéo nhau ra mở trường
tư.Tất cả những chuyện đó cũng mới chỉ giải quyết một cách tạm bợ những vấn
đề của GD Việt Nam.Lối thoát để giải quyết vấn đề GD Việt Nam, là phải học
những kinh nghiệm mở cửa về kinh tế như cách đây 20 năm. Phải có thái độ của
những người như Tổng bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã thể hiện
với đầu tư nước ngoài trong giai đoạn trước thì đất nước mới đổi mới được.


Vấn đề cần quan tâm với hệ thống GD nước ta hiện nay là rất cấp thiết,
không chỉ xét từng bộ phận mà còn phải xét một cách tổng thể. Do đó ở đây em
chỉ dừng lại tìm hiểu thực trạng GD đại học hiện nay ở nước ta. Dựa trên cơ sở
là các phương pháp luận như tổng hợp,đánh giá,luận chứng và một số phương
pháp khác; trong đó có sử dụng phương pháp luận triết học duy vật biện chứng
để đánh giá. Nội dung bài viết này chia làm ba chương : chương 1,chương 2,
chương 3.


Trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy (cô) đã giúp đỡ em hoàn thành
đề tài này.
B phần nội dung.


Chương 1. khái quát tình hình chung.


1. Khái niệm giáo dục.


Giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi
hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người
học theo hướng tích cực. Nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách người học
bằng những tác động có ý thức từ bên ngoài, góp phần đáp ứng các nhu cầu tồn
tại và phát triển của con người trong xã hội đương đại.


2. Cơ sở lý luận.


Với vị trí và vai trò như ở trên thì GD quả là niềm hy vọng lớn lao cho đất
nước ta hiện nay, với mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. chúng ta
đi lên từ nghèo nàn lạc hậu có được thành quả như ngày nay có thể nói là bước
phát triển thần kỳ. tuy nhiên ở bất cứ xã hội nào , thời đại nào và trên lĩnh vực
nào nó cũng luôn tuồn tại hai mặt : mặ tích cực mà xã hội đó đã làm được va
những hạn chế chưa làm được . ở nước ta cũng vậy việc phát triển GD ngày
càng hoàn thiện đòi hỏi phát huy thế mạnh và khắc phục khó khăn mới đạt kết
quả cao.


Phải khẳng định rằng những gì chúng ta đã làm được trong GD là rất to lớn.
vì lợi ích “mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” theo tư tưởng Hồ Chí
Minh vĩ đại mà sự nghiệp GD ở nước ta đã nhận được sự quan tâm của toàn
Đảng, toàn dân, của đông đảo các sinh viên, giảng viên và các tầng lớp tri thức.


Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang đòi hỏi GDĐH Việt Nam phải
nhanh chóng đổi mới cách quản lý để đảm bảo và ngày càng nâng cao chất
lượng đào tạo. Bài viết này nêu tổng quan về quan điểm chất lượng trong GDĐH
tại Việt Nam qua các giai đoạn, hệ thống và cơ chế đảm bảo chất lượng GDĐH
hiện nay, cùng các thành quả và các vấn đề cần giải quyết để tiếp tục đẩy mạnh
triển khai đảm bảo chất lượng GDĐH tại Việt Nam.


So với các thời kỳ trước, Giáo dục đại học Việt Nam cho đến giữa thập niên
1980 vẫn cơ bản là giáo dục dục tinh hoa.Vì vậy, trong giai đoạn này vấn đề chất
lượng giáo dục đại học hầu như không được đặt ra, trong một thời gian dài, hệ
thống giáo dục đại học Việt Nam đã quan niệm quản lý chất lượng giáo dục đồng
nghĩa với việc kiểm soát đầu vào thông qua các kỳ thi tuyển mang tính cạnh
tranh cao độ. Năm 1986 đánh dấu sự bắt đầu của công cuộc đổi mới giáo dục
đại học tại Việt Nam, trong đó một trong những mục tiêu quan trọng của việc đổi
mới giáo dục đại học tại Việt Nam là tăng cường “khả năng cung ứng” của các
cơ sở giáo dục, mở rộng tối đa cơ hội tiếp cận cho người học. Để đạt mục tiêu
này, trong vòng gần hai thập niên kể từ khi giáo dục đại học Việt Nam bắt đầu
đổi mới, rất nhiều biện pháp đã được thực hiện để đạt được mục tiêu nói trên,
mà kết quả là số lượng người học cũng như các cơ sở giáo dục đại học của Việt
Nam đã tăng lên một cách đột biến.


Nhìn chung hệ thống GD nước ta phát khá hoàn thiện với đủ các loại
hình:trường công lập, bán công, nội trú, các học viện, trung tâm giáo dục kết hợp
vừa học vừa làm. Các hình thức đào tạo cũng phong phú từ chính quy, cao học,
tại chức, liên thông, đào tạo từ xa, du học. mỗi năm có hàng chục trường được
xây dựng và nâng cấp thu hút hàng trăm nghìn SV theo học.


2.1 vai trò của nhà nước và cơ quan quản lý giáo dục .

Trước hết phải nói đến vai trò của nhà nước Trong những năm qua, để thúc
đẩy giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, Nhà nước đã thực
hiện xã hội hóa để huy động tiềm năng của các thành phần kinh tế cho giáo dục
và đào tạo. Ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục và đào tạo đã tăng từ 15%
năm 2000 lên 18% năm 2005 với cơ cấu tăng chi cho những nhiệm vụ trọng tâm
của ngành như đổi mới chương trình, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường giáo dục
miền núi. hàng loạt các chính sách được ban hành. Cụ thể là, Triển khai nghiêm
túc trong toàn hệ thống Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng
Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ về đổi mới quản lý giáo dục đại
học giai đoạn 2010-2012. Đến hết ngày 15/8/2010 đã có 311 trường đại học, cao
đẳng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 296 (đạt tỷ lệ 76,4%), trong
đó, có 300 trường (đạt tỷ lệ 96,5% ) thành lập Ban chỉ đạo đổi mới công tác quản
lý giai đoạn 2010-2012; có 183 trường (đạt tỷ lệ 58,8%) xây dựng và công bố
chuẩn đầu ra ngành đào tạo; có 218 trường (đạt tỷ lệ 70,1%) tổ chức xây dựng,
rà soát, bổ sung các chỉ số trong chiến lược phát triến trường giai đoạn 2011-
2015, định hướng đến 2020. Đặc biệt là các chính sách ưu đãi cho SV. Đối với
SV có hoàn cảnh khó khăn thì có biện pháp hỗ trợ về vốn (vay vốn, miễn giảm
học phí), tặng học bổng đối với những SV có thành tích học tập tốt, lựa chọn
những SV ưu tú gửi đi đào tạo ở nước ngoài... Theo báo cáo của Ngân hàng
Chính sách xã hội, đến hết tháng 6/2010, đã có 1.915.774 học sinh, sinh viên
của 1.723.782 hộ gia đình được vay vốn, với tổng dư nợ là 23.745,595 tỷ đồng.
Trong đó, 786.739 sinh viên đại học được vay vốn, dư nợ 10.376,171 tỷ đồng.
Từ ngày 26/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tăng mức cho vay ưu
đãi từ 800.000 đ/sinh viên/tháng lên 860.000đ/sinh viên/tháng

2.2 vai trò của các trường

Còn về bản thân các trường để thu hút SV đã liên tục đổi mới trang thiết bị
dạy và học, thay đổi phương pháp dạy, xây dựng các trương trình chuẩn quốc
tế, liên kết đào tạo với nước ngoài, thuê giảng viên nước ngoài giỏi về giảng dạy,
tuyển chọn đọi ngũ giảng viên có kinh nghiệm. đồng thời triển khai mạnh mẽ chủ
trương đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội. Năm học vừa qua, các trường ĐH
trong cả nước tiếp tục triển khai tích cực các văn bản thoả thuận đã ký kết với
các các doanh nghiệp, các địa phương để đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu
của các doanh nghiệp, như: Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam, tập đoàn
Hồng Hải (Đài Loan), Intel, Campal Electrronic Company, tập đoàn Dệt May, ...
các doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí, trang bị cho các trường cơ sở vật chất,
trang thiết bị, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành, thực tập và tiếp nhận sinh
viên sau tốt nghiệp về làm việc tại doanh nghiệp...

2.3 vai trò của gia đình và xã hội .

Đối với gia đình và xã hội cũng rất quan tâm đến đầu tư cho giào dục. có
nhiều gia đình mặc dù hoàn cảnh khó khăn vẫn cố gắng lo cho 2, thậm chi là ba
người con đi học ĐH. Có nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã tổ chức hội chợ việc
làm cho SV, tạo điều kiện làm thêm cho SV…

2.4 vai trò của sinh viên .

Về bản thân SV, do được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, gia đình và xã
hội đã cố gắng học tập tốt và đạt được nhiều kết quả cao. Mới đây khi được tin
giáo sư Ngô Bảo Châu đã đạt được giải thưởng toán học quốc tế Fields như một
hiện tượng làm vinh quang không chỉ cho đất nước mà còn lá tấm gương cho
các bạn SV học tập. có rất nhiều SV đã đoạt giải cao trong các kỳ thi olimpic
quốc tế,chúng ta đã có bốn thí sinh xuất sắc đều đoạt giải Olimpic toán cũng như
các cuộc thi Robocon vừa qua Việt Nam đạt giải nhì(năm 2010)…

3. Những khó khăn.

Trên đây là những thánh tựu rất đáng tự hào củ chúng ta. Vì vậy để nâng
cao vị thế GD Việt Nam trên trường quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo, đòi
hỏi chúng ta không chỉ xem xét khía cạnh đã làm được mà còn phải dũng cảm
đối diện với những gì chưa làm được vì đó là vấn đề quan tâm của toàn xã hội
hiện nay. Nếu như một vài năm gần đây, cả nước bừng tỉnh với con số hàng
trăm nghìn thí sinh trượt đai học mỗi năm và phát hiện nguyên nhân chính là kết
quả của căn bệnh thành tích thì từ đó đến nay chúng ta lai quá quen thuộc với
nó. Hàng ngày chúng ta đã quá quen thuộc khi đề cập đến các căn bệnh trong
GD như“bệnh thành tích”, “bệnh đối phó”, “bệnh đấu đá”, “bệnh thiếu trung thực”
đang tràn lan khắp nơi, ở mọi người kể cả thầy lẫn trò mà hiện tượng quay cóp
đang hoành hành, trở thành quốc nạn. Đảng và nhà nước ta đã có chủ trương
rất đúng đắn: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” và cũng đã có những biện pháp
cụ thể cải cách giáo dục. Tại sao ngành giáo dục vẫn loay hoay lúng túng, chưa
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục? Tại sao khi ta cởi
trói cho nông dân và cho các nhà doanh nghiệp, thì nông nghiệp và doanh
nghiệp phát triển? Tại sao chúng ta không cởi trói cho giáo dục để giáo dục phát
triển? nếu như một thầy thuốc thì cần chẩn đoán đúng bệnh và cho đúng thuốc,
thuốc đắng giã tật, bệnh nặng đến đâu cũng chữa được. Phải thẳng thắn nhìn
vào sự thật những căn bệnh trầm kha của giáo dục Việt Nam nói trên. Và phải
biết trị tận căn, mới mong chất lượng giáo dục của Việt Nam được cải thiện.

3.1 Trong quản lý giáo dục.

Thời đại hiện nay, thế kỷ XXI, khoa học quản trị, nhất là quản trị chất lượng
trở nên rất hệ trọng cho sự phát triển. Sau một thời gian đổi mới, tư tưởng bao
cấp, duy ý chí, quản trị theo cảm tính vẫn còn tàn dư, khoa học quản trị chất
lượng chưa thật sự đi vào nền nếp đời sống quản trị giáo dục từ cấp Bộ xuống
đến cấp cơ sở giáo dục. Nếp sống văn hóa chất lượng chưa được hình thành.
Lãnh đạo Bộ cũng như cấp trường vẫn chưa thật sự quan tâm đến khuyến cáo
của các chuyên gia và thực sự chưa xây dựng được một đội ngũ chuyên gia
hùng hậu có chuyên môn cao, có khả năng thuyết phục cao, nhất là thích ứng
với hoàn cảnh đổi mới, vẫn thường quyết định theo cảm tính hoặc do duy ý chí.
Như tại Thái Lan, đối với các trường công lập thì lo quản lý chặt chẽ về tài
chánh, chuyên môn thì để trường hoàn toàn lo. Đối với các đại học tư, nhà nước
lại không quản lý tài chánh, quản lý nhân sự lãnh đạo, song lại quản lý rất chặt
chẽ về chuyên môn. Khi muốn mở một ngành mới, nhà nước quy định cứ 100
sinh viên thì phải có 3 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 1 cử nhân. Tất cả các trường đều phải
tuân thủ, thượng tôn luật pháp.

Các khâu định hướng, mục tiêu, kế hoạch, thanh tra, sử dụng, quản lý nhân
sự về chất lượng đào tạo còn nhiều hạn chế, bất cập, thiếu nhất quán ổn định.
Tiêu chí chuyên môn, hiệu quả chưa thật sự được coi trọng.
3.2 Phương pháp dạy học

Hầu như các giảng viên chỉ quan tâm đến truyền đạt kiến thức và kiểm tra trí
nhớ mà không quan tâm đến rèn luyện kỹ năng và nhân cách chuẩn bị vào đời,
thường dùng phương pháp thuyết giảng là chủ yếu, truyền thụ kiến thức một
cách thụ động, có nơi còn nạn thầy đọc trò ghi, có đổi mới thì lại chuyển từ "đọc
chép sang nhìn chép”,chưa hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu hoặc
không có biện pháp cụ thể khuyến khích sinh viên tự học, tự nghiên cứu.

Không lấy sinh viên làm trung tâm trong quá trình dạy học. Khi giảng viên áp
dụng phương pháp chủ động, lại gặp quá nhiều khó khăn do hạn chế phương
tiện thiết bị giảng dạy hay thư viện còn rất hạn chế hoặc sinh viên lại rất thụ
động, có thói quen lười suy nghĩ, không làm theo hướng dẫn của giảng viên.

.Các trường đại học vẫn chưa thật sự quan tâm đến thực hành, thực tập. Bài
tập càng nhiều, kỹ năng càng được rèn luyện, tính thưc hành, thực tiễn càng
cao. Ngay giáo trình cũng thiếu vắng các bài tập. Thiếu hẳn một hệ thống trợ
giảng (giảng viên) hay trợ giáo, kèm cặp (tutoring, sinh viên giỏi đàn anh phụ
trách, được cấp tiền bồi dưỡng tượng trưng từng giờ hay từng buổi phụ việc).

Các trường đại học ở Việt Nam chưa quan tâm đến phương pháp học nhóm,
các thư viện chưa bố trí những phòng học nhóm, chưa có trường nào bố trí rất
nhiều bàn ghế để cho bất cứ sinh viên lúc chưa đến giờ học hay giờ trống đến
ngồi gặp gỡ nhau. Các giảng viên cũng không bắt buộc những bài tập làm theo
nhóm, chấm điểm theo nhóm.

3.3 Đội ngũ giảng viên.

Nếu học vị tiến sĩ là điều kiện chuẩn có khả năng dạy đại học thì hiện nay số
lượng giảng viên có học vị này còn quá thấp so với khu vực ASEAN cũng như
các nước phát triển trên thế giới. Dĩ nhiên cũng có các trường hợp ngoại lệ chỉ
có bằng cử nhân nhưng vẫn là người giảng viên đại học giỏi, đầu ngành, được
phong hàm giáo sư hay phó giáo sư. Đối với các nước trên thế giới, người có
học vị cử nhân chỉ có thể làm trợ giảng mà không được phép dạy lý thuyết. Điều
này ta chưa làm được, rõ ràng đã phản ánh chất lượng yếu kém của đội ngũ
giảng viên đại học ở Việt Nam.

Đội ngũ giảng viên đại học tại Việt Nam còn rất yếu kém về nghiên cứu sáng
tạo, hiện chỉ mang tính đối phó, mang tính phong trào, làm lấy lệ, rất ít người say
mê nghiên cứu và giành nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu ngay cả những
người có khả năng nghiên cứu

Các giảng viên phải lo kiếm sống, nên việc lo tròn trách nhiệm của một
người giảng viên bình thường đã là điều rất khó, chứ chưa thể nghĩ tới trách
nhiệm nghiên cứu hay đi xa hơn nữa là hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ngay như
những người có tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Hiện tượng đấu đá không những phổ biến trong giới lãnh đạo để tranh
quyền lực mà ngay trong các cán bộ giảng viên bình thường để tranh giành các
danh hiệu thi đua, đã tạo ra một môi trường làm việc không được lành mạnh,
làm sao công tác giảng dạy và nghiên cứu có thực chất.

3.4 Sinh viên

Rất ít các SV chọn học được ngành học và trường đại học thích hợp với sở
trường và sở thích đích thực của mình và trường cũng không chọn được sinh
viên mà mình muốn đào tạo. SV chỉ học đối phó, cốt lấy điểm, học cho qua, trở
thành bệnh thành tích, bệnh hình thức, thiếu thực chất… ngay cả SV khá giỏi
cũng sẵn sàng quay cóp nhất là đối với những môn học khó nhớ, lại quá nhiều
giờ học, mà không phải ngành nào cũng như nhau khiến SV không thích học.

Theo PGS.TS Nguyễn Công Khanh, mỗi SV lớn lên trong môi trường văn
hoá, xã hội khác nhau, hình thành những thói quen, cách suy nghĩ, các năng lực
nhận thức, hứng thú cũng khác nhau. Điều này tạo nên sự đa dạng và sự phong
phú về phong cách học, một số SV học tập tích cực, chủ động, một số khác lại tỏ
ra thụ động, thích im lặng ngồi nghe hơn là tranh cãi.
Có tới 64% SV chưa tìm được phương pháp học phù hợp với bản thân.

Có 55,9% SV thường suy ngẫm để tìm ra các phương pháp học phù hợp và
hiệu quả khi học các loại tài liệu khác tuỳ theo mục đích và hoàn cảnh cụ thể.

Có 68,2% SV thường suy nghĩ về cách học, cách thức tự quản lí việc học
của mình sao cho hiệu quả.

Có 50,9% SV cho rằng mình tự học hiệu quả nhờ biết kết hợp các phương
pháp học khác nhau phù hợp với nhiệm vụ học tập cụ thể.

Nhưng chỉ có 29,2% SV cho rằng mình đã lập thời gian biểu học tập và cố
gắng thực hiện đúng thời gian biểu; có 36% SV được khảo sát cho rằng mình đã
tìm được những phương pháp học phù hợp với đặc điểm nhận thức của cá nhân
và tất nhiên 64% sinh viên còn lại là mơ hồ về phương pháp học.

Về tinh thần tích cực và năng động của sinh viên, ông Khanh cũng cảm thấy
rất đáng tiếc khi có tới 36,1% biểu lộ phong cách học thụ động: ngại nêu thắc
mắc, ngại nói ra ý tưởng riêng của mình trong các cuộc thảo luận trên lớp; Có
22,9% SV chỉ thích giáo viên giảng cho mình nghe hơn là chủ động hỏi, nêu thắc
mắc (chưa kể 42,7% SV cũng có quan điểm gần gần như vậy);

41,1% cho rằng mình học chủ yếu từ vở ghi, giáo trình và ít có thời gian tìm


Hơn 50% SV được khảo sát không thật tự tin vào các năng lực/ khả năng
học của mình.


Hơn 40% cho rằng mình không có năng lực tự học;


Gần 70% SV cho rằng mình không có năng lực tự nghiên cứu;
31,4% số SV được khảo sát cho rằng các chiến lược học của mình hướng vào
việc nắm kiến thức hơn là phát triển các năng lực tư

Gần 55% SV được hỏi cho rằng mình không thực sự hứng thú học tập.

SV yếu nhất ở các nhóm: Kĩ năng thuyết trình, kĩ năng sử dụng máy vi tính,
kĩ năng viết báo cáo tham luận, kĩ năng vận dụng vào thực tế.

SV mạnh hơn ở các nhóm kĩ năng: Phân tích và giải thích, giải quyết vấn
đề, nghe ghi và hiểu bài giảng. (PGS.TS Nguyễn Công Khanh).3.5 Trương trình đào tạo.

Định hướng, mục tiêu, phương pháp dạy học và phương thức lượng giá hầu
như không thấy ghi trong chương trình hoặc rất sơ sài, phản ảnh sự thiếu
chuyên môn trong việc soạn các chương trình dạy học, chưa được thiết thực,
đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập vào thế giới .

Cấu trúc chương trình nhiều điểm chưa hợp lý, chiếm quá nhiều thời gian
lên lớp về lý thuyết, rất ít giờ bài tập, rất ít giờ hoạt động ngoại khoá tự học, tự
nghiên cứu. Nhiều nội dung chương trình lạc hậu hay nặng nề, không còn phù
hợp, tạo sự chán nản cho sinh viên, khiến sinh viên không đi sâu vào ngành học,
nhất là năm đầu tiên có quá ít môn của ngành học.

3.6 Cơ sở vật chất.

Cơ sở vật chất đại học ở Việt Nam kể cả công lập và dân lập đều rất yếu
kém, từ quy mô đến chất lượng, tính hiệu quả phục vụ sự giảng dạy cũng như
học tập, nghiên cứu …, nhất là các trường đại học dân lập thì hầu như chưa có,
bởi một vài trường có rồi chỉ là tạm bợ, chưa có thể là quy mô hay chất lượng
của một trường đại học, nếu chưa muốn nói chưa được là một trường trung học
phổ thông trung bình. Cũng có thể chỉ ở Việt Nam mới xảy ra tình trạng cơ sở
vật chất trường đại học như vậy.
Chương 2. Khái quát tình hình chung.


1. Những thành tựu.


Trước hết là hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ đã góp phần tích
cực nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kinh tế xã hội đất nước. Các đơn
vị trực thuộc Bộ GD&ĐT đang triển khai thực hiện 20 đề tài độc lập cấp Nhà
nước, 34 nhiệm vụ nghiên cứu thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp
Nhà nước. Trong năm qua, các đơn vị cũng đã triển khai thực hiện 103 đề tài
KH&CN trọng điểm cấp Bộ. Đã hỗ trợ gần 1.300 NCS thông qua các đề tài
NCKH cấp cơ sở có nội dung gắn với luận án tiến sĩ từ nguồn kinh phí sự nghiệp
KHCN. Đã có hơn 960 bài báo và CTKH đăng trên các tạp chí quốc tế, gần
4.100 bài báo, công trình đăng trên các tạp chí khoa học trong nước...

Một thành tựu đáng kể đến là có rất nhiều SV Việt Nam du học ở nước
ngoài và có rất nhiều người tốt nghiệp loại xuất sắc, nhiều CTNC được đánh giá
rất cao đưa GD Việt Nam sánh ngang với thế giới. theo thống kê của hội du học
thì số SV Việt Nam du học tại mỹ đứng thứ 9 thế giới. dưới đây là thống kê
NCKH của một số nước trong khu vực:

Bức tranh NCKH của 11 nước Đông Á (Hình 1) cho thấy không có bất cứ lý
do nào để khước từ CBQT nếu chúng ta muốn đất nước sánh vai với các nước
tiên tiến trong khu vực.
Hình 1

Tính trên một triệu dân, Singapore đứng đầu khu vực về CBQT, gấp 170 lần
Việt Nam. Theo sát sau Singapore là Đài Loan, Hàn Quốc, HongKong và Nhật
Bản, năm nước này tạo thành nhóm tiên tiến nhất trong khu vực. Dưới cùng trở
lên là Indonesia, Philippines và Việt Nam. Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia
thuộc nhóm giữa, nhưng vẫn vượt khá xa ba nước vừa nêu trong nhóm cuối.
Năm 2008, 65 triệu dân Thái Lan công bố 3904 công trình, trong khi đó Việt Nam
đông dân hơn (87 triệu) nhưng chỉ mới có 806 công trình. Thành tích CBQT của
Việt Nam khá hơn Indonesia và Philippines, mặc dù thu nhập bình quân của hai
nước này cao hơn ta gấp hai lần. Hơn nữa, trong nhiều năm liền, Việt Nam vẫn
duy trì tốc độ tăng trưởng cao về công bố quốc tế, 16%/năm, ngang với tốc độ
của Thái Lan và Malaysia.
1.1 Đầu tư cho giáo dục

Giáo sư Đào Trọng Thi, giám đốc Đại học Quốc gia HN đưa ra một so sánh :
tỷ lệ đầu tư cho GD mới đạt 3 % GDP, trong khi tỉ lệ này ở Philippines là 4,2 %,
ở Thái Lan là 5,4 % và ở Malaysia là 6,7 %. Một cách so sánh khác : Chính phủ
hiện quy định mức trần thu học phí đối với các trường ĐH công lập là 2.9 triệu
đồng/ năm/ SV, chỉ bằng khoảng 20 - 25 % định mức chi phí đào tạo thường
xuyên cho một SV (định mức này ở hai ĐHQG là 9 360 000 đồng/ SV, các
trường ĐH công lập khác vào khoảng 7 - 8,5 triệu đồng).

1.2 Tình hình du học

Giáo sư Phạm Phụ, ĐH Quốc gia TPHCM đưa ra con số : VN hiện nay đã có
trên 20 000 SV đang du học tự túc ở nước ngoài, chi phí ước tính không dưới
200 triệu USD/năm. Nhà nước cũng đã có chương trình học bổng du học từ
ngân sách quốc gia với tổng kinh phí 1 000 tỉ đồng trong 5 năm.
2. Nguyên nhân.

Do tư tưởng, con người, cách làm của thời bao cấp, thời chiến tranh không
dễ gì một sớm một chiều có thể thay đổi ngay được. Do đời sống vật chất của
giảng viên quá thấp, không ai sống bằng đồng lương, không ai có thể toàn tâm
toàn ý và đủ thời gian hoàn thành trách nhiệm chuyên môn của họ

Do từ lâu, quan niệm, định hướng giáo dục, mục tiêu giáo dục rất mơ hồ, có
thói quen lượng giá, đánh giá… trong các hệ thống giáo dục rất sai lầm. Ít quan
tâm đế những mục tiêu về kỹ năng, thái độ, nhân cách chuẩn bị vào đời, đáp
ứng yêu cầu của xã hội

Đồng thời do nhà nước áp dụng một hệ thống thi cử, thi đấu, thi đua hết sức
nặng nề khắp các cấp, khắp các đối tượng, cán bộ, thầy và trò cùng một số
nguyên nhân khác tạo ra tinh thần khoa cử, thi đấu rất nặng nề trong xã hội, tạo
áp lực học sinh phải học thêm, học tủ để đạt kết quả trước mắt với bất cứ giá
nào kể cả kiệt sức, quay cóp… đưa tới cách dạy đối phó, học đối

2.1 Cơ sở vật chất.

Trang bị các phòng học, các thư viện, phòng thí nghiệm ở các Đại học rất
yếu kém, vừa không cập nhật, vừa không có hệ thống. Vào mạng các Trường
Đại học nước ngoài, chưa nói các nước Âu - Mỹ, chỉ riêng các Đại học lớn ở
Nga, Trung Quốc - các nước vừa chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị
trường, họ cũng có nhiều thư viện điện tử nhiều kho dữ liệu rất phong phú cho
Sinh viên, Giảng viên sử dụng. Chúng ta không nên quên bài học về nông
nghiệp. Từ một nước thiếu gạo, chỉ cần thay đổi chính sách hợp lý, chúng ta đã
trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới.

Nhà nước cũng như xã hội chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng các
trường học, tương xứng với chủ trương GD là quốc sách hàng đầu hay tinh thần
hiếu học của người Việt Nam. Chưa quan tâm đến cơ sở vật chất phục vụ
phương cách học tập hiện đại: học nhóm, phương pháp dạy và học giao tiếp…

2.2 Quản lý.

Do tàn dư của cơ chế quản lý bao cấp, cơ cấu nhân sự bất cập, chưa đáp
ứng được yêu cầu hiệu quả của thời kỳ đổi mới. Do chức năng chồng chéo, lẫn
lộn, trách nhiệm không rõ ràng. Do thiếu chuyên môn, thiếu đào tạo, bồi dưỡng
khoa học kỹ thuật quản trị mới từ cấp Bộ đến cấp trường đại học.

2.3 Phương pháp đào tạo.

Do ảnh hưởng từ lâu của lối dạy học nặng lý thuyết, mang tính kinh viện. Do
ảnh hưởng từ lâu cách kiểm tra, cách thi nặng về kiến thức, cách đánh giá về kết
quả hơn về cách đánh giá quá trình học tập. Cách đánh giá, cách thi nào sẽ có
cách học đó. Do ảnh hưởng từ lâu lối giáo dục đặt nặng về điểm số, đặt nặng
thành tích, không quan tâm đến sự hứng thú và thực tiễn, trò lo học đối phó để
kiếm điểm kể cả quay cóp tràn lan.
2.4 Đội ngũ giáo viên.

Do lịch sử thời bao cấp và thời chiến tranh để lại. Tình trạng thầy không ra
thầy, trò không ra trò, trường không ra trường, lớp không ra lớp là chúng ta hiểu
được và đành chấp nhận trong hoàn cảnh lịch sử đó, vì yêu cầu của đấu tranh,
một mất một còn, không thể nào khác! Mà hiện nay trong thời kỳ đổi mới và hội
nhập với khu vực và thế giới, yêu cầu hoàn toàn khác, cách làm phải theo quy
luật hoàn toàn khác, nếu ta muốn tồn tại và phát triển.

Do đời sống vật chất của giảng viên quá thấp, không ai sống bằng đồng
lương, không ai có thể toàn tâm toàn ý và đủ thời gian hoàn thành trách nhiệm
chuyên môn của họ. Không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa nơi họ vì họ đã chịu đựng
như thế là quá phi thường, quá sức chịu đựng của họ rồi, nhất là đối với những
người có khả năng và trách nhiệm cao!

2.5 Sinh viên.

Do từ lâu, quan niệm, định hướng giáo dục, mục tiêu giáo dục rất mơ hồ, có
thói quen lượng giá, đánh giá, thi, kiểm tra trong các hệ thống giáo dục rất sai
lầm, chỉ theo lối đánh giá kết quả bằng điểm số mà chỉ về kiến thức, không đánh
giá theo quá trình học tập, ít quan tâm đế những mục tiêu về kỹ năng, thái độ,
nhân cách chuẩn bị vào đời, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Ngay cách đánh giá
đạo đức của sinh viên vừa mới ban hành cũng nặng về điểm số và không giao
trách nhiệm cho các giảng viên đánh giá nhận xét!

Đồng thời do nhà nước áp dụng một hệ thống thi cử, thi đấu, thi đua hết sức
nặng nề khắp các cấp, khắp các đối tượng, cán bộ, thầy và trò cùng một số
nguyên nhân khác tạo ra tinh thần khoa cử, thi đấu rất nặng nề trong xã hội, tạo
áp lực học sinh phải học thêm, học tủ để đạt kết quả trước mắt với bất cứ giá
nào kể cả kiệt sức, quay cóp… đưa tới cách dạy đối phó, học đối phó.

Do giáo dục phổ thông chưa chuẩn bị tốt, hướng dẫn rèn luyện để học sinh
lựa chọn ngành học, trường học phù hợp và chuẩn bị cách học ở đại học.
2.6 Chương trình đào tạo.

Do chưa thật mạnh dạn đổi mới, còn ảnh hưởng tư duy giáo dục thời bao
cấp. Do chưa đảm bảo những nguyên tắc về định hướng và mục tiêu, từ đó, nội
dung và phương pháp giảng dạy và cách thức lượng giá phải thể hiện. Do Bộ và
các trường đại học chưa chuẩn bị tốt, xây dựng, đào tạo đội ngũ các chuyên gia
soạn chương trình và triển khai tốt kế hoạch soạn chương trình đào tạo đại học.

2.7 nguyên nhân khác

Trong lĩnh vực GD&ĐT ở nước ta đang xảy ra một nghịch lý: Là một nước
thuộc loại nghèo nhất thế giới, chúng ta đang có hàng nghìn sinh viên tự túc du
học ở nước ngoài. Họ là những con nhà giàu có chăng? Chỉ đúng một phần.

Có nhiều bậc cha mẹ đã và đang thế chấp nhà cửa, vay tiền và sống đạm
bạc để cho con đi du học. Tại sao? Vì họ có nhu cầu cho con học đại học và
thực tế con cái họ có khả năng học đại học ở nước ngoài. Nhưng ở ta, họ không
được chấp nhận. Cái quy trình đi du học của nhiều người diễn ra như sau:

Thi đại học - trượt - Thi lại - Thi lại trượt - Đi du học

Điều đó cho thấy, đi du học đối với họ không phải là sự lựa chọn mà là sự
bắt buộc. Nếu mỗi SV đi du học tự túc ở nước ngoài phải chi mỗi năm 10.000
USD thì số ngoại tệ của đất nước ta chảy ra ngoài hàng năm lên tới hàng chục
triệu USD. Số tiền đó thật là đáng quý đối với một nước nghèo như nước ta. Nó
có thể sẽ cao hơn số tiền ngân sách mà nhà nước chi cho ngành GD&ĐT.

Chương 3. Gỉai pháp và kiến nghị

Đã ít lâu nay, khi bàn về giáo dục ở nước ta hiện nay, hình như nhiều người
thường thống nhất với nhau: Thôi, không nên nói tình hình nữa, tình hình giáo
dục, những căn bệnh của giáo dục đang khiến cả xã hội không thể yên tâm, thì
ai cũng biết và nhận ra cả rồi. Vấn đề bây giờ là cần tìm giải pháp nào để thay
đổi được.Có thể nói rằng nguyên nhân đầu tiên, sai lầm đầu tiên và bao trùm là
ở chính vấn đề quan trọng nhất, cơ bản nhất của giáo dục: ‘triết ly giáo dục’.
Chúng ta định xây dựng và thực hiện nền giáo dục này để làm gì? Thật vậy,
đang có vấn đề, có vấn đề lớn ở ngay câu hỏi cơ bản: bằng nền giáo dục này,
chúng ta muốn đào tạo nên những con người như thế nào đây? Chúng ta định
đào tạo nên những con người tự do, biết suy nghĩ và có suy nghĩ độc lập, từ đó
là những con người sáng tạo, cho một xã hội tự do và sáng tạo, hay đào tạo nên
những con người biết chấp hành, vâng lời, phục tùng, hết sức dễ bảo, cho một
xã hội trong đó mọi sự đều được chỉ huy tập trung răm rắp, một xã hội trong đó
có ai đấy, một lực lượng hay một tổ chức, một người hay một số người nào đấy
suy nghĩ sẵn mọi điều cho mọi người và mọi người cứ thế học thuộc lòng và làm
theo. Trong một bài viết gần đây, giáo sư Hoàng Tuỵ có nói: “Để khắc phục khó
khăn hiện nay, chỉ có một lối thoát duy nhất là hiện đại hóa giáo dục”. Tôi hoàn
toàn đồng tình với phương hướng đó. Nhưng thế nào là hiện đại hóa giáo dục,
thế nào là một nền giáo dục hiện đại? Tôi nghĩ rằng một nền giáo dục hiện đại
trước hết là ở trong tính hiện đại của triết lý giáo dục mà nó đeo đuổi, biết và
dám độc lập suy nghĩ, biết cách tự mình chiếm lĩnh lấy kiến thức, tự mình đi
khám phá ra chân lý, và từ đó làm chủ cuộc sống của mình, của đất nước...

Chất lượng GDĐH tùy thuộc vào những yếu tố, thứ tự theo tình trạng thực
tế yếu kém nổi trội và trong tầm tay khả thi mà chúng ta cần phải ưu tiên giải
quyết như sau:

- Quản trị.

- Phương pháp dạy học và phương tiện dạy học.

- Thầy.

- Trò.

- Chương trình.

- Cơ sở vật chất của trường.
1.1 Cơ quan quản lý

Đổi mới tư tưởng, cơ chế, cung cách quản trị mới, chuyên môn hóa, lấy
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xã hội là mục tiêu, tiêu chí hàng đầu.

Có kế hoạch cụ thể xây dựng văn hóa chất lượng vào từng trường đại học.
Mỗi trường đại học có một hiệu phó phụ trách về CLĐT, về kiểm định CLĐT.

Bộ cũng như mỗi trường đại học nhanh chóng xây dựng đội ngũ chuyên gia
GD, với học vị tiến sĩ về quản trị GDĐH trong các lĩnh vực quản trị học đường,
soạn chương trình, công tác sinh viên, tư vấn sinh, phương pháp dạy học…

1.2 Phương pháp dạy

Đổi mới tư tưởng giáo dục, lấy SV làm trung tâm trong quá trình dạy học,
phát huy tính tích cực, tính chủ động tự học trong học tập và nghiên cứu đáp
ứng nhu cầu của xã hội.

Quy chế chuyên môn, giảng dạy được quy định rất cụ thể: buộc phải đề
cương môn học rất kỹ càng và đề cương bài giảng với những yêu cầu đổi mới
cụ thể, quy định rất rõ ràng các biện pháp quản lý, giám sát chuyên môn quy
trình triển khai các đề cương môn học và đề cương bài giảng đến từng sinh viên.
Xây dựng nghiêm túc và có hiệu quả chế độ trợ giảng, trợ giáo…

Cấu trúc chương trình của từng môn học và giáo trình, đề cương bài giảng
phải có các bài tập. Một buổi học lý thuyết phải được bố trí 1 buổi bài tập.

Các trường đại học phải đẩy mạnh kế hoạch học nhóm, lao động nhóm như
là biện pháp quản lý chất lượng đào tạo từ dưới cơ sở SV lên trên, thể hiện quản
trị chất lượng đồng bộ (TQM) để rèn luyện sinh viên khả năng “leadership” và
cách làm việc theo “teamwork” mà Nhật và các nước phát triển đang áp dụng có
hiệu quả trong sản xuất.
Xây dựng thư viện hiện đại, điện tử, truy cập Internet, có cả phòng học
nhóm và phòng multimedia.

Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, đánh giá quá trình học tập và đánh giá kết
quả học tập bằng nhiều phương pháp khác nhau từ trắc nghiệm khách quan đến
luận đề, làm bài tập nghiên cứu… Tổ chức thường xuyên hội thảo đổi mới
phương pháp dạy học.

Đẩy mạnh kế hoạch cho đi tu nghiệp hay đào tạo các chuyên gia về phương
pháp dạy học hiện đại. Trước mắt mời các chuyên gia nước ngoài đến tập huấn
hay bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học.

1.3 Chất lượng giảng viên

Cần phải làm một cuộc đổi mới tư duy triệt để trong giáo dục đặc biệt trong
chiến lược xây dựng đội ngũ người thầy ở đại học, cần có những người có học
vị tiến sĩ bước đầu biết nghiên cứu, sáng tạo và phát huy tối đa mặt mạnh
nghiên cứu của họ để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Cấp bách có biện pháp tức thời đi tiên phong trong cải tiến tiền lương, bằng
cách tăng thu nhập bổng, tận dụng hết từ quỹ học phí, hơn cả các cơ sở doanh
nghiệp quốc doanh làm ăn có lãi hay doanh thu dịch vụ cao như bưu điện, điện
lực, ngân hàng. Vì khi ta đã coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, sản xuất nguồn
nhân lực, thì chính sách bổng lộc cũng phải ưu tiên hàng đầu.

Nhanh chóng triển khai kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên, mỗi trường ít
nhất 40% tiến sĩ, 45% thạc sĩ, 15% cử nhân. Mỗi trường với sự hỗ trợ của nhà
nước mời các chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy đến hợp tác, tập huấn của công
tác đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu.

1.4 Đối với sinh viên

SVĐH phải được khuyến khích khả năng sáng tạo. Một kết quả nghiên cứu
gần đây về tính sáng tạo của SV ở một trường đại học lớn của VN cho biết,
trong một mẫu điều tra khá lớn gồm hàng ngàn SV, chỉ có khoảng 20% SV đạt
hoặc vượt mức sáng tạo trung bình của tự giới. Như vậy, có tới 80% sinh viên có
tính sáng tạo thấp hơn mức trung bình. Khả năng tư duy độc lập và sáng tạo của
SV có thể được khuyến khích bằng cách cho phép họ thảo luận với nhau và thảo
luận bình đẳng với giáo viên về những nội dung quan trọng của môn học.

SVĐH phải có khả năng tự học. Tự học là một nhẩm chất tối cần thiết của
một công dân trong một xã hội tri thức. Ở thời cổ xưa, khi tri thức còn chưa được
sáng tạo với tốc độ nhanh chóng như hiện nay, vua Thang đã tự khắc lên trên
thành bồn tắm bảy chữ “nhật tân, nhật tân, hưu nhật tân" để tự răn mình. Rồi Lê
nin cũng khuyên thanh niên phải "học, học nữa, học mãi." Trong thời đại của
chúng ta và trong tương lai, khả năng tự học này còn trở nên cấp thiết hơn nữa
khi kho tàng tri thức của nhân loại cứ vài năm lại được nhân đôi.

SV cần biết công tác và làm việc theo nhóm. Câu chuyện về "người Trung
Quốc xấu xí" phê phán một cách nặng nề tinh thần hẹp hòi và bất cộng tác của
người Trung Quốc. Thế mà ai đã từng có dịp học tập hay sinh sống ở nước
ngoài đều nhận thấy rằng tính cộng đồng và khả năng hợp tác của người Trung
Quốc luôn cao hơn người VN chúng ta một bậc. Trong khi đó, yêu cầu phát triển
của mỗi cá nhân, cộng đồng, và toàn xã hội - đều đòi hỏi mỗi cá nhân biết hợp
tác, nhiều khi phải thỏa hiệp, để đạt mục đích chung. Làm việc nhóm còn giúp
SV nhát triển kỹ năng lãnh đạo, một phẩm chất vốn rất khan hiếm và không thề
thiếu được trong bất kỳ một xã hội hiện đại nào.

SV cần được GD lòng tự trọng. Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập tới sự cần
thiết phải GD đạo đức cho SV. Từ trước đến nay, SV trong các trường Đại học
vẫn được GD đạo đức bằng các khẩu hiệu mang nặng tính hình thức và phong
trào. Thiết nghĩ, chỉ cần giáo dục cho SV có lòng tự trọng, biết tự hào với những
gì mình làm đúng và biết xấu hổ với những gì mình làm sai thì cũng đã là đủ.
Nếu thế, SV sẽ không quay cóp và không mua điểm. Gần đây SV của một số
trường đã mạnh dạn đưa ra một tuyên bố chung trên diễn đàn SV của trường
rằng: "quay cóp là nhục nhã". Khi SV đã nhận thức trong môi trường học vấn,
không có gì xấu xa hơn là đánh cắp kiến thức của người khác rồi tự nhận là của
mình thì đã có một hy vọng xây dựng được một nền học vấn thực sự.

Như vậy, để có những SV có đạo đức, có lòng tự trọng thì ngoài nhà trường
ra, gia đình và xã hội đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Toàn xã hội hãy trân
trọng họ như trân trọng những chủ nhân thực sự của đất nước. Khi ấy, tự bản
thân họ sẽ ý thức được nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng và dân tộc.

1.5 Hiện đại hóa giáo dục

Hiện đại hoá GDĐH thực chất là một cuộc cải cách toàn diện từ mục tiêu,
đến nội dung, phương pháp và tổ chức, quản lý, để hướng tới một nền đại học
tương đồng với thế giới theo xu thế chung đã nói ở trên. Những đặc điểm chủ
yếu của xu thế đại học này là :

- Nhấn mạnh năng lực sáng tạo trong mọi khâu đào tạo; coi trọng NCKH ;

- Bảo đảm cho mọi công dân quyền bình đẳng về cơ hội và thành công trong
học vấn;

- Tôn trọng phát triển cá tính, mở ra nhiều con đường, nhiều hướng, tạo
nhiều cơ hội lựa chọn cho thế hệ trẻ phát triển tài năng;

- Mở rộng cửa đại học cho số đông, rồi cho đại bộ phận dân chúng;

- Hết sức chú trọng tài năng, khắc phục bình quân chủ nghĩa trong đào tạo
và sử dụng;

- Phi tập trung hoá quản lý, trao quyền tự chủ rộng rãi cho các đại học, xây
dựng hệ thống đại học hội nhập vào mạng lưới đại học thế giới.

Như vậy hiện đại hoá giáo dục đại học là việc lớn, phải có kế hoạch toàn
diện, chuẩn bị chu đáo, và phải được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết,theo những
bước đi thích hợp.Trước mắt, để tạo điều kịên thuận lợi cho toàn bộ công cuộc
hiện đại hoá,cần mạnh mẽ cải cách một số khâu then chốt tác động đến toàn bộ
hệ thống đại học nhưng ở đó đang duy trì những kiểu quản lý tập trung quan liêu
cản trở sự phát triển lành mạnh của giáo dục đại học.

Thứ nhất là việc thi cử, đặc biệt là thi tuyển sinh đại học. Học thì phải thi, đó
là tất yếu, nhưng cần đoạn tuyệt với cách thi lạc hậu hiện nay, chuyển hẳn sang
phương thức đào tạo theo tín chỉ và học phần đã được áp dụng phổ biến ở các
nước tiên tiến.

Thứ hai là việc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Trên thế giới không ở đâu đào tạo
thạc sĩ và tiến sĩ nhanh, nhiều, rẻ, và ẩu như ở nước ta. Có người nghĩ rằng cứ
phóng tay cấp bằng tiến sĩ là vô hại, và càng nhiều tấm danh thiếp mang các học
vị cao thì càng quảng cáo tốt, càng thể hiện trình độ văn hoá, khoa học cao của
đất nước. Hoàn toàn sai lầm. Thật đáng xấu hổ khi đất nước còn nghèo và lạc
hậu mà đã ra đời gần như một công nghiệp đào tạo thạc sĩ, với những chợ luận
văn, với nghề viết thuê luận văn, với đủ thứ thủ đoạn phục vụ việc sản xuất ra
những luận văn mà giá trị không hơn những mảnh giấy lộn.

Xu hướng phát triển các hệ thống Đại học - Cao đẳng trên thế giới có tác
động rất lớn đến quá trình đổi mới hệ thống Đại học - Cao đẳng ở nước ta. Các
xu hướng dễ dàng nhận thấy bao gồm: đào tạo đại trà, tuyển sinh dễ dàng và
sàng lọc chặt chẽ trong quá trình đào tạo học suốt đời, thường xuyên bằng các
hình thức đào tạo khác nhau, đào tạo liên ngành, kết hợp chức năng đào tạo với
chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức công nghệ.
C. Kết luận

Một con thuyền cứ mãi lênh đênh trên biển cả nếu nó không biết đâu là bến
bờ cần đến. Cũng như vậy, một nền giáo dục sẽ không có định hướng hoặc đi
chệch hướng nếu như những mục tiêu của nó không đúng đắn, rõ ràng, và nhất
quán. Trong bài viết này,em muốn cung cấp một cách nhìn khác liên quan đến
một số nội dung trọng yếu của giáo dục đại học hiện nay ở nước ta.

Hãy nhìn thẳng vào thực trạng yếu kém của đại học Việt Nam, thực hiện
những biện pháp trên từng bước khắc phục được những yếu kém của đại học,
tức là đã làm một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật giáo dục, thực hiện chiến
lược xây dựng sự trung thực, chân thật, nhân cách giáo dục, chiến lược chuyên
môn hoá giáo dục, hiện đại hoá giáo dục đại học, xây dựng nền văn hoá giáo
dục đại học hầu góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, hội nhập vào thế giới, khiến nước ta sớm trở thành một con rồng châu Á.

nếu đặt giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhìn tình hình một cách khách
quan và có trách nhiệm, thì không thể nhắm mắt trước sự tụt hậu ngày càng xa
của giáo dục VN so với các nước xung quanh, và so với yêu cầu phát triển của
xã hội.
Thực tế, đất nước nghìn năm văn hiến này đang trả giá nặng nề cho sự suy
thoái trầm trọng của giáo dục kéo dài suốt ba mươi năm qua.
Giáo dục là một hệ thống phức tạp được đặc trưng bởi mục tiêu, cấu trúc, tổ
chức (bao gồm các phần tử và các hệ thống con), phương thức vận hành và
hiệu quả hoạt động. Nếu mỗi yếu tố ấy đều có quá nhiều trục trặc nghiêm trọng
kéo dài hàng thập kỷ mà không khắc phục được, khiến mọi sự điều chỉnh cục bộ
theo cơ chế phản hồi đều không cứu vãn nổi, thì tình trạng ấy phải được xem là
sự khủng hoảng toàn diện.
Tài liệu tham khảo.


1. Những nghiên cứu của PGS.TS.Nguyễn Công Khanh.
2. Cổng thong tin điện tử chính phủ(gov.edu.vn).
3. Trên các weside:
Dân tri.com.vn
24h.com.vn
Ebooks.com.vn
Chung ta.com
Edu.com.vn


Và nhiều nguồn khác.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản