TIỂU LUẬN " HIỆN TRẠNG SUY THOÁI ĐẤT TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM SUY THOÁI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở THÔN VĨNH PHƯỚC"

Chia sẻ: ndinhdiep

Khái niệm, đất là một vật thể tự nhiên được hình thành qua một thời gian dài do tác động tổng hợp của năm yếu tố : đá mẹ, sinh vật, khí hậu, địa hình và thời gian. Ngoài ra, đất là còn là tư liệu sản xuất, là đối tượng lao động, là vật mang được đặc thù bởi tính chất độc đáo mà không vật thể tự nhiên nào thay thế được – đó là độ phì nhiêu. * Vai trò của đất được thể hiện qua hai mặt: •Trực tiếp: là nơi sinh sống của con người và...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản