Tiểu luận: Kinh tế nông nghiệp nông thôn, cơ sở lý luận và thực tiễn tại Ấn Độ

Chia sẻ: lotus_123

Với diện tích 2 triệu ki lô mét vuông nhưng lại phải nuôi số dân hơn 1,1 tỉ người, ngành nông nghiệp Ấn Độ đã có những nỗ lực rất lớn mới đạt được những thành tích đáng khâm phục như ngày nay.Từ những năm 70 của thế kỷ trước, Ấn Độ đã đề ra cuộc cách mạng xanh. Lúc đó chưa có chuyện biến đổi gen, các nhà bác học về nông nghiệp của Ấn Độ hướng vào việc chọn giống, lai giống, tìm ra những loại giống thích hợp với đồng đất của từng bang. Kết quả thì...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản