Tiểu luận kinh tế phát triển

Chia sẻ: truongan

Dệt may, sản phẩm công nghiệp xuất khẩu của Việt nàm tăng 21% nếu quy ra mức tăng của cả năm so với năm trước. Dầu thô vẫn là mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu. Giá dầu thế giới tăng cao đã góp phàn tăng giá trị xuất khẩu dầu thô thêm 33.5% nếu quy ra mức tăng của cả năm so với năm trước tuy rằng lượng dầu thô xuất khẩu lại giảm đi 7.2% so với năm 2004.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản