Tiểu luận - Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Nguyễn Siêu

Chia sẻ: hongha1980

Thực tiễn giáo dục Việt Nam khẳng định điều kiện quyết định để nâng cao chất l-ượng giáo dục và chất lự¬ợng dạy học là ở ng¬ời giáo viên: "Giáo viên là nhân tố quyết định chất l¬ượng giáo dục đào tạo". Vị trí đó đặt lên vai của ngành giáo dục, của giáo viên, của các nhà quản lý giáo dục một nhiệm vụ vinh quang nh¬ưng cũng hết sức nặng nề: "... cho nên đòi hỏi phải tăng c¬ờng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện để nâng...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản