Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tiểu luận:Nâng cao chất lượng sản phẩm Việt

Chia sẻ: Đàm Văn Sáng | Ngày: | Loại File: doc | 39 trang

0
50
lượt xem
18
download

Với mục tiêu: Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt...

Tiểu luận:Nâng cao chất lượng sản phẩm Việt
Nội dung Text

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản