Tiểu luận "Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người” "

Chia sẻ: zenith0102

Tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đề tài: Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận "Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người” "

     ư tưởng Hồ Chí Minh
   T
Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Hồng Vân
Thực hiện: nhóm 2 – D08QTKD1
Sưu tầm : zenith™
123
Con người
là vốn quý
nhất, là
nhân tố
quyết định
sự thành
công của
sự nghiệp
cách mạng.
LAO
ĐỘNG TRÍ
TÀI
TUỆ
NĂNG
S ức 
m ạnh
dân ộc
t
Hồ Chí Minh
khẳng định:
cần có những
chính sách quan
tâm, chăm lo
đến con người
để phát huy tối
đa khả năng
sáng tạo, đóng
góp tài năng, trí
tuệ cho xã hội.
1 2

Thừa kế những giá Hình thành những
trị tốt đẹp của con phẩm chất mới như :
người truyền có tư tưởng XHCN,
thống có đạo đức, có trí tuệ
và bản lĩnh để làm
chủ, có tác phong
XHCN,…Con người XHCN phải do CNXH tạo ra nhưng
trên con đường tiến lên CNXH thì cần có
những con người XHCN.
KHÁCH 
Q UAN
C ẤP  Á C H
B
LÂ U   À I
D
Chiến lược trồng người
• t
*Đạo đức, nhân cách
của thế hệ trẻ đang có
chiều hướng xấu
*phương pháp dạy và
*sự mất cân đối học ở các cấp còn lạc
giữa các ngành học, bậc hậu
học, tạo ra mâu thuẫn
gay gắt giữa qui mô, chất
lượng và hiệu quả *mô hình tổ chức GD
*chất lượng đào tạo - ĐT vẫn nặng lý
nguồn nhân lực ở thuyết, nhẹ thực hành
nước ta còn hạn *Công tác quản lý GD
chế. ở nước ta còn ôm đồm,
chưa phát huy quyền
chủ động, linh
hoạt của các
cấp .
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh" đã
 
trở thành một phương châm đối với tất  ả công dân Việt 
c Nam.
Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng, Nhà nước và các đoàn
thể cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa tới việc bồi
dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ.
TÀI LIÊU THAM KHẢO:
1.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh-Bộ giáo dục và đào tạo
2.Trang web: tailieu.vn………………..
1 Trần Thị Thúy Hạnh
4 Nguyễn Thị Tú Oanh
2 Nguyễn Thanh Huyền

5 Phạm Thị Hằng
3 Nguyễn Thị Hà
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản