Tiểu luận:Sơ lược về sự ra đời và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam và vai trò của đảng trong công cuộc hiện đại hóa đất nước

Chia sẻ: bluesky_12

Sơ lược về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam a) Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản Việt Nam họp từ ngày 9 tháng 1 năm 1930 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930 tại

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản