Tiểu luận: "Thanh toán quốc tế"

Chia sẻ: cindy1990

Tỷ giá hối đoái giữa hau nước là mức giá tại đó đồng tiền của một nước có thể biểu hiện qua đồng tiền của nước khác. Tỷ giá hối đoái là tương quan sức mua giữa đồng nội tệ và đồnng ngoại tệ. Tỷ giá hối đoái một mặt nó phãn ánh sức mua của đồng nội tệ, mặc khác nó thể hiện quan hệ cung cầu ngoại hối.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản