Tiểu luận: Thể dục thể thao xuất phát từ lao động

Chia sẻ: malcong

Thể dục thể thao là môn huấn luyện thân thể bằng phương pháp vận động thể chất, để giúp cho thân thể con người được khỏe mạnh.Về phương diện thể chất, vận động thân thể được hiểu như một hình thái hoạt động của bắp thịt, để vượt qua một đối lực đang tác động lên nó. Qua sự vận động thân thể, cấu trúc cơ thể sẽ được lành mạnh hơn. Thí dụ như : bắp thịt và gân với toàn bộ xương sẽ được vững mạnh, và rắn chắc hơn. Quả tim và các mạch máu, cùng với hệ thống tuần hoàn sẽ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản