Tiểu luận:"theo tiêu chí xã hội"

Chia sẻ: Ngo Ba Tong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
246
lượt xem
72
download

Tiểu luận:"theo tiêu chí xã hội"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ vào kết quả buổi họp Nhóm 2 vào 16 giờ 20 ngày 2 tháng 12 năm 2009, với sự điều phối của nhóm trưởng Huỳnh Minh Sáng và sự tham gia đầy đủ của 5 thành viên và thư kí Bùi Thị Thu Ba, chúng tôi thống nhất về tiêu chí xếp lọai họp nhóm như sau :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận:"theo tiêu chí xã hội"

 1. THEO TIÊU CHÍ XÃ HỘI 1
 2. MỤC LỤC BIÊN BẢN HỌP NHÓM........................................................................... 3 TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC............................................................................. 4 PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ..................................................................... 4 KẾT QUẢ THU THẬP ............................................................................. 5 THÔNG TIN .............................................................................................. 5 1. Phân loại các báo theo tiêu chí xã hội ............................................. 5 2. Kết quả quan sát sạp báo................................................................. 6 3. Tính tích cực chính trị của công chúng với báo chí ....................... 12 4.Tài liệu viết tiểu luận cá nhân........................................................... 24 2
 3. BIÊN BẢN HỌP NHÓM Căn cứ vào kết quả buổi họp Nhóm 2 vào 16 giờ 20 ngày 2 tháng 12 năm 2009, với sự điều phối của nhóm trưởng Huỳnh Minh Sáng và sự tham gia đầy đủ của 5 thành viên và thư kí Bùi Thị Thu Ba, chúng tôi thống nhất về tiêu chí xếp lọai họp nhóm như sau : 1. Tham gia các buổi họp nhóm đầy đủ. 2. Tích cực đóng góp, đi đúng giờ, thảo luận nhằm tăng tính hiệu quả của nhóm. 3. Các thành viên phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu vi phạm những qui định trên các thành viên sẽ bị hạ 2 bậc điểm thảo luận nhóm (A: tích cực, B: bình thường, C: chưa có tinh thần trách nhiệm, D: hoàn toàn không tham gia thảo luận nhóm). Kết quả phân loại nhóm viên như sau : XẾP STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LOẠI 1 Huỳnh Minh Sáng 0609024 Nhóm trưởng A 2 Bùi Thị Thu Ba 069042 Thư kí A 3 Nguyễn Thị Lan anh 0609071 B 4 Trần Nguyễn Tuấn Anh 0609086 A 5 Hoàng Thị Thu Hằng 0609037 A 6 Ngô Bá Tòng 0609022 A 7 Văn Thị Bích Phượng 0609044 A 3
 4. TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC Nhóm 2 làm việc môn dư luận trong 7 ngày: 23, 27, 28, 29 tháng 11 và 2, 5, 6 tháng 12. Cụ thể như sau: Ngày 23/11 27/11 28/11 29/11 2/12 5/12 6/12 Công việc Lập kế x hoạch làm việc Triển khai x công việc Quan sát x x thực địa Thu thập x thông tin liên quan Tổng hợp x x x thông tin PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Qua công việc cụ thể, căn cứ vào khả năng của từng thành viên, nhóm phân công công việc các thành viên như sau: Lập kế Triển Quan Phân Tìm Tổng Xử lý Công việc hoạch khai sát sạp tích nội kiếm tài hợp thông công báo dung liệu thông tin việc trên trên tin báo mạng Cả Sáng Cả Sáng, Lan Anh Cả Sáng Người nhóm nhóm Tuấn nhóm thực hiện Anh, Hằng, Phượng, Thu Ba 4
 5. KẾT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN 1. Phân loại các báo theo tiêu chí xã hội Các loại báo hiện nay tuy tên gọi gắn với các tiêu chí: lãnh thổ (Bình Dương, Vũng Tàu…), nghề nghiệp (Pháp Luật, Tin học, Công an, Nông nghiệp…), lứa tuổi (Hoa học trò, Tuổi Trẻ, Người cao tuổi, Thiếu nhi…) và theo giới (Phụ nữ, Làm đẹp…) nhưng mỗi báo đều dành một phần không nhỏ để đưa tin, bàn luận về các vấn đề xã hội, người đọc không chịu giới hạn về một tiêu chí nhất định, một người có thể là công chúng của nhiều loại báo khác nhau. Vì vậy, nhóm chúng tôi đã chọn ra một số loại báo tiêu biểu nhằm thu thập thông tin về một số báo theo tiêu chí xã hội: Tuổi trẻ Thanh niên Nhân dân Pháp luật Người lao Tiền phong động Cơ Đoàn Thanh Hội liên hiệp Cơ quan Trung Sở Tư pháp Liên đoàn lao Trung ương quan Niên Cộng Thanh niên Việt ương của Đảng Thành phố Hồ động Thanh Đoàn TNCS Hồ đại diện Sản Hồ Chí Nam Cộng sản Việt Chí Minh. phố Hồ Chí Chí Minh. Minh TP Hồ Nam. Tiếng Minh. Chí Minh nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trụ sở 60A, Hoàng 248, Cống 71, Phố Hàng 470, Nguyễn Tri 14, Cách 15, Hồ Xuân chính Văn Thụ, Quỳnh, Quận 1, Trống, Quận Phương, Quận 10, mạng tháng Hương, Hà Nội và địa P.9, Q.Phú TP. Hồ Chí Hoàn Kiếm, TP. Hồ CHí Minh 8, Quận 1, www.tienphong. chỉ báo Nhuận, Minh Hà Nội. www.phapluattp. TP. HCM vn TP.Hồ Chí www.thanhnien www.nhandan. vn www.nld.com online Minh .com.vn com.vn .vn www.tuoitre .com.vn Các Thời sự, Chính trị-xã Chính trị, kinh Chính trị, kinh tế, Chính trị-xã Thời sự-xã hội, trương Kinh tế, hội, thế giới trẻ, tế, đời sống, xã hội, thế giới, hội, quốc tế, kinh tế, thanh mục Bạn đọc, kinh tế, thế văn hóa, pháp giáo dục, văn kinh tế, pháp niên-thời đại, chính Giáo dục, giới, văn hóa- luật, khoa học, hóa-giải trí, thể luật, công quốc tế, hồn Việt, Sống khỏe, nghệ thuật, giáo sức khỏe, tin thao, đô thị, bạn đoàn, văn thể thao, văn hóa, Nhịp sống dục, Công nghệ học, thể thao, đọc. hóa-giải trí, giáo dục-du học, trẻ, thông tin, Khoa thế giới. thể thao, giáo khoa học-công Đời sống đô học, sức khỏe dục, sức nghệ, sức khỏe, thị, đời sống, thể khỏe, tình làm đẹp, pháp Văn hóa – thao yêu-tổ ấm, luật, phóng sự. nghệ thuật, khám phá, Thể thao, bạn đọc. Phóng sự - kí sự, Thế giới muôn màu, Thế giới 5
 6. hôm nay, Pháp luật, Đầu tư tài chính, Môi trường Mục Bạn đọc và Ý kiến bạn đọc Ý kiến bạn đọc Bạn đọc Bạn đọc Bạn đọc và Tiền trao đổi tuổi trẻ Phong công chúng Nhật Tuổi trẻ -Thanh niên Nhân dân Pháp luật Người lao Tiền Phong. báo -Thanh niên thể động thao và giải trí. Tuần Tuổi trẻ cuối Thanh niên tuần Nhân dân cuối Thế giới @ Tiền Phong chủ báo tuần san tuần nhật Nguyệt Tuổi trẻ -Người đẹp Việt san cười Nam. -Tri thức trẻ. Hàng Áo trắng Nhân dân hàng -Tạp chí Pháp Tiền Phong cuối tháng tháng luật. tháng -Tạp chí Kỷ nguyên số. -Tạp chí Sức khỏe gia đình. 2. Kết quả quan sát sạp báo - Nhóm tiến hành quan sát 16 sạp báo vào 6h30 đến 7h30 ngày 27, 28 tháng 11 tại 3 phường trong Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương: Phường Phú Cường, Phú Lợi, Hiệp Thành. Quan sát căn cứ vào các tiêu chí người mua báo: Độ tuổi (do quan sát nên nhóm chia làm các nhóm tuổi khác nhau), giới tính, các loại báo bán chạy và địa điểm mua báo. Thông qua spss, nhóm trình bày kết quả như sau: Bảng 1: Giới tính người mua báo Soá ngöôøi % Nam 432 85.2 Nöõ 75 14.8 Toång 507 100.0 Bảng 2: Giới tính và loại báo thường mua Giôùi tính Nam Nöõ Soá Soá ngöôøi % ngöôøi % Loaïi Tuoåi treû 146 33.8 25 33.3 baùo Thanh 95 22.0 13 17.3 thöôøng nieân ñoïc Ngöôøi 4 .9 4 5.3 6
 7. lao ñoäng Boùng ñaù 119 27.5 5 6.7 Phaùp 51 11.8 1 1.3 luaät Phuï nöõ 11 14.7 Khaùc 30 6.9 19 25.3% Toång 432 100.0 75 100.0 Bảng 3: Độ tuổi và loại báo thường mua Ñoä tuoåi 6-18 19-35 36-55 Treân 55 Soá Soá Soá Soá ngöôøi % ngöôøi % ngöôøi % ngöôøi % Loaïi Tuoåi treû 66 34.6 87 32.7 18 36.7 baùo Thanh 32 16.8 62 23.3 14 28.6 thöôøng nieân ñoïc Ngöôøi 5 2.6 2 .8 1 2.0 lao ñoäng Boùng ñaù 1 100.0 56 29.3 60 22.6 7 14.3 Phaùp 12 6.3 31 11.7 9 18.4 luaät Phuï nöõ 3 1.6 8 3.0 Khaùc 23 12.0 22 8.3 4 8.2 Toång 1 100.0 191 100.0 266 100.0 49 100.0 Bảng 4: Loại báo nhiều người mua Soá löôïng % Loại báo Tuoåi treû 171 33.7 bán chạy Thanh nieân 108 21.3 Ngöôøi lao 8 1.6 ñoäng Boùng ñaù 124 24.5 Phaùp luaät 52 10.3 Phuï nöõ 11 2.2 Khaùc 49 9.7 7
 8. Bảng 5: Địa điểm và các loại báo nhiều người mua Ñòa ñieåm thöôøng mua Phöôøng Phuù Phöôøng Hieäp Phöôøng Phuù Cöôøng Thaønh Lôïi Soá Soá Soá löôïng % löôïng % löôïng % Loaïi Tuoåi treû 78 33.9 16 19.0 77 39.9 baùo Thanh 52 22.6 26 31.0 30 15.5 thöôøng nieân ñoïc Ngöôøi 3 1.3 5 2.6 lao ñoäng Boùng ñaù 60 26.1 21 25.0 43 22.3 Phaùp 21 9.1 8 9.5 23 11.9 luaät Phuï nöõ 7 3.0 1 1.2 3 1.6 Khaùc 22 9.6 12 14.3 15 7.8 Toång 230 100.0 84 100.0 193 100.0 Bảng 6: Độ tuổi mua báo Tuoåi Soá löôïng % 6-18 1 .2 19-35 191 37.7 36-55 266 52.5 Treân 55 49 9.7 Toång 507 100.0 Biểu đồ các loại báo bán chạy 8
 9. Biểu đồ độ tuôi người mua báo Biểu đồ giới tính người mua báo - Trao đổi với 16 chủ sạp báo (có 4 sạp báo không đồng ý trả lời) về loại báo nào bán chạy ở tiệm họ? Giới tính người mua báo? Độ tuổi người mua báo chúng tôi có những câu trả lời như sau: 9
 10. “Báo bán chạy nhất ở đây là báo Tuổi trẻ, Thanh niên, bóng đá thôi em à, con những loại khác cũng có nhưng ít người mua lắm. Người mua báo đa số là nam , mấy người tầm trung niên chứ còn mấy đứa nhỏ nó mua truyện tranh thôi hà, phụ nữ thì mua ít lắm chủ yếu là mua dùm chồng thôi”. (Sạp baó Hoa, Phường Phú Lợi,Tx.Thủ Dầu Một, Bình Dương) “ Sạp báo của chị thường bán các loại báo như: Thanh niên, Tuổi trẻ, bóng đá, An ninh, Công an, Điện ảnh, Tuổi trẻ cười, Pháp luật, Mực tím, Hoa học trò…Ở đây chị bán chạy nhất là báo thanh niên và tuổi trẻ. Thường thì nam giới mua báo nhiều hơn, phụ nữ củng có nhưng một vài người. Nam giới thì đa số là trung niên” ( Sạp báo Thu Minh, đường Yessin, Phường Phú Cường,Tx.TDM, Bình Dương) “ Ở đây bán các loại báo như : An ninh, Lao động, Phụ nữ, Tuổi trẻ, Thanh niên, Bóng đá, Tiếp thị gia đình, Công an…Nhưng bán chạy nhất là báo Thanh niên, Tuổi trẻ và Bóng đá. Thường thì cô bán báo nhiều nhất là cho nam giới ở độ tuổi trung niên và thanh niên.” ( Sạp báo Thu Hường, đường Cách mạng Tháng Tám, Phường Phú Cường,Tx.TDM, Bình Dương) “ Sạp báo của cô thường bán các loại báo như: Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Nhân Dân, An ninh thế giới, Bóng đá, Phụ nữ, Tiếp thị và Gia đình, Chip, Người Lao Động .v.v. Nhưng bán chạy nhất là các báo: Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Bóng Đá. Nam giới ở độ tuổi thanh niên và trung niên là người thường mua báo nhiều nhất.” ( Sạp báo của Cô Thu, Khu 1, P.Hiệp Thành,Tx.TDM ,Bình Dương) “ Sạp báo của cô thường bán các loại báo như: báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Bóng đá, Pháp luật, Công an, Thể thao ngày nay, Sài gòn giải phóng, Phụ nữ….báo bán chạy nhất là loại báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Bóng đá, Thể thao ngày nay hầu hết người mua báo là Thanh niên và trung niên nam giới” ( Sạp báo Hương, đường Huỳnh Văn Cù, phường Hiệp Thành,Tx.TDM, Bình Dương) “ Sạp báo thường bán các loại báo như: Thanh niên, Bóng đá, Thể thao ngày nay, Phụ nữ, Công an, Pháp luật, Mực tím, Hoa học trò, báo Bình Dương, Tiếp thị và Quảng cáo, Sài gòn giải phóng, Tiền phong….người thường mua báo là thanh niên lao động và trung niên nam giới, phụ nữ cũng có mua nhưng rất ít các báo bán chạy là Thanh niên, Pháp luật và Bóng đá” ( Sạp báo Thanh Thúy, Quốc Lộ 13, phường Hiệp Thành,Tx.TDM, Bình Dương) “ Sạp báo thường bán các loại báo như: Thanh niên, Bóng đá, Thể thao ngày nay, Phụ nữ, Công an, Pháp luật, Mực tím, Hoa học trò, báo Bình dương, Tiếp thị và Quảng cáo, Sái gòn giải phóng, Tiền phong….người thường mua báo là các bạn sinh viên nam nữ thanh niên và nam giới trung niên lao động, các báo bán chạy là Thanh niên, Pháp luật và Bóng đá,Mực tím, Hoa học trò” 10
 11. ( Sạp báo Quầy Sinh Viên, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Hiệp Thành,Tx.TDM, Bình Dương) “Cháu thấy đó, ở đây nhìn vậy nhìn vậy nhưng bán cũng không được nhiều mấy đâu! Báo cô bán ở đây chủ yếu là báo: Tuổi trẻ, Phụ nữ, báo Thanh niên, với Bóng đá. Báo Công an và Pháp luật cũng bán được. Loại báo bán chạy nhất à? Cô bán nhiều nhất là báo Tuổi trẻ và báo Bóng đá à, à báo Thanh niên nữa chứ. Còn về lứa tuổi thì ai cũng mau hết à. Hưng mua nhiều nhất là ở tuổi 30 – 50. Báo ở đây cô bá chủ yếu là bán cho nam giới à, còn phụ nữ có nhưng ít.” (Shop Baby Quỳnh Anh, ½ Đường ĐT 743, Phú Hòa, Tx.TDM, Bình Dương) “ Sạp báo thường bán các loại báo như: Thanh niên, Tuổi trẻ, Bóng đá, An ninh, Công an, Phụ nữ, Lao động, Tạp chí gia đình, Điện ảnh…Ở đây cô thường bán chạy nhất là báo Thanh niên, Tuổi trẻ và Bóng đá. Thường thì những người mua báo là nam ở độ tuổi trung niên.” ( Sạp báo Tiến Đạt, đường Cách mạng tháng Tám, phường Phú Cường,Tx.TDM ,Bình Dương) “Loại báo chú bán nhiều lám: Phụ nữ, Thanh niên, Tuổi trẻ, Bóng đá, Công an, Thể thao, Tiếp thị, Bình Dương, Mực Tím có đủ. Chú bán cũng bình thường à, chỉ có nam giới là mua nhiều, còn phụ nữ ít lắm. Bây giờ Thanh niên ít mua báo lắm! chỉ có giới trung tuổi mua nhiều, lâu lâu cũng có máy đứa nhỏ lại mua tạp chí với truyện tranh … Báo bán chạy là: Phụ nữ, Tuổi trẻ, Thanh niên, Bóng đá.” (Văn Phòng Phẩm, Sách Báo Thanh Niên, DT 743, Phường Phú Hòa, Tx.TDM ,Bình Dương) “ối dào báo nào cô cũng bán hết: báo Tuổi trẻ, Bóng đá, báo Tiếp thị, thanh niên, còn báo Công an, Mua bán, còn đầy đây nè… Báo bán chạy à, ở đây thì cô bán chạy nhất là báo tuổi trẻ, báo thanh niên , báo bóng đá. Nam hay nữ à! Tất nhiên là nam giới, còn con gái lâu lâu mới mua. ở đây thanh niên và mấy người trung tuổi mua nhiều, lâu lâu cũng ế lám. ( Số 03, Phú Lợi, Phường Phú Hòa Tx.TDM ,Bình Dương) “Quầy báo bác bán cũng ít à, mỗi ngày chỉ bán được hơn trăm báo à, chủ yếu là báo tuổi trẻ, bóng đá và công an, mà cũng còn tùy ngày nữa. Nam mua nhiều chứ, chứ còn nữa giới ít lám, mấy bả làm gì có thời gian mà đọc chứ. Độ tuổi trung tuổi mua nhiều, thanh niên nữa chứ”. ( Đại lý bưu điện 13, Phú Thọ, Đại lộ Bình Dương, Tx.TDM ,Bình Dương) “Ở đây bán báo Hoa học trò, Phụ nữ, Tiếp thị, Thanh niên, Bóng đá, Echip…bán chạy chỉ có tuổi trẻ với bóng đá nam giới mua nhiều nhất chủ yếu là độ tuổi thanh niên với mấy chú đã có gia đình”. ( Tài Lộc 218,Phú Hòa,Tx.TDM ,Bình Dương) 11
 12. 3. Tính tích cực chính trị của công chúng với báo chí Nhóm chúng tôi chọn 3 loại nhật báo: Tuổi trẻ, thanh niên và nhân dân. Trước khi nói về tính tích cực của công chúng trên ba loại báo ta cần điểm lại nội dung chính của ba loại báo này là gì? Báo Tuổi trẻ Thanh Niên Nhân Dân Nội dung Thời sự x x Tin tức thời sự mới nhất x Kinh tế x x x Bạn đọc x x x Giáo dục x Giáo dục – khoa học x Thanh niên và giáo dục x Sống khỏe x Nhịp sống trẻ x Đời sống đô thị x Văn hóa – nghệ thuật x x x Thể thao x x x Phóng sự - kí sự x Thế giới muôn màu x Thế giới hôm nay x Pháp luật x Đầu tư tài chính x Môi trường x Giáo dục và khoa học x Tin vắn x Thời sự quốc tế x Tin tức sự kiện mới nhất x Tiền tệ chứng khoáng x Thanh niên và giáo dục x Thanh niên và cuộc sống x Sức khỏe và ẩm thực x 24 giờ qua x Để tìm hiểu công chúng của các báo này quan tâm đến vấn đề gì? Địa bàn nào được người dân quan tâm? Người phản hồi là ai? Nhóm chúng tôi đã thống kê mục bạn đọc của 3 loại nhật báo trên trong 1 tháng (từ 1/11/2009 đến 30/11/2009) Nội dung Loại báo Nội dung trao đổi Lĩnh vực Người Địa bàn Ngày trao đổi 1/11/2009 Tuổi trẻ Thắc mắc của người nước Ngôn ngữ Người nước Thành phố ngoài về việc sử dụng tiếng ngoài. HCM nước ngoài của người việt nam Thanh niên 12
 13. Nhân dân -Phát triển doanh nghiệp vừa - Kinh tế. - Nguyễn -Phú Yên. và nhỏ. -Môi Đức Tiến. - Thanh -Tái định cư. trường. -Người dân Hóa -Thu gom rác nông thôn địa phương. 2/11/2009 Tuổi trẻ -Y kiến bạn đọc về việc làm -Cải cách Bạn đọc Thành phố thế nào để báo tuổi trẻ chủ hành chính. HCM nhật đep hơn cả về nội dug -Góp ý cho lẫn hình thức . báo. -Cải cách hành chính ở lĩnh vực hải quan Thanh niên Bức xúc của người dân về An toàn Người dân Đường việc tuyến đường Long giao thông Long Phước quận 9 TPHCM bị xe Phước, tải trên 13 tấn tàn phá nhưng Quận 9, bị chính quyền làm ngơ. TPHCM Nhân dân -Chấn chỉnh dịch vụ -Kinh tế. -Người dân -Vĩnh Phúc. Internet. -Lối sống. địa phương. -Hà Nội. -Kỷ niệm ngày Nhà giáo -Người tiêu Việt Nam thiết thực hơn. dùng. -Người Việt dùng hàng Việt. -Giáo viên 3/11/2009 Tuổi trẻ -Tác hại của thủy điện đối -Phát triển -Ý kiến Thành phố với cuộc sống của người kinh tế. chuyên gia. HCM nông dân. -Giao -Người dân. -Điều chỉnh lượt đèn giao thông. thông để giảm tình trạng kẹt xe. Thanh niên Quy hoạch không hợp lý của Quy hoạch Người dân Tuyến trung tâm công viên cây đô thị đường Lý xanh thành phố Huế trên Thường tuyến đường Lý Thường Kiệt thành Kiệt gây tốn kém cho ngân phố Huế sách nhà nước. Nhân dân 4/11/2009 Tuổi trẻ -Việc công chức hải quan -Hành Người dân. Thành phố gây khó dễ cho cacá doanh chính công. HCM nghiệp. -Thu nhập- -Điều chỉnh mức lương cho việc làm. người lao động. Thanh niên Phản ánh của người dân về Môi trường Người dân Khu mua khu mua sắm Phan Khang sống. sắm Phan đặt 2 loa lớn gây ồn ào ảnh Khang hưởng đến người dân nhưng TPHCM không được chính quyền giải quyết. Nhân dân -Ô nhiễm môi trường ở Môi trường Người dân -Hải Phòng. Hồng Bàng, Hải Phòng; Phú địa phương -Tp. Hồ Chí Hòa Đông, Củ Minh. Chi,TP.HCM. -Hòa Bình -Quy trình xử lý rác ở bãi rác Yên Mông, Hòa Bình. 5/11/2009 Tuổi trẻ -Hải quan điện tử dù có -Hành Người dân Thành phố chuyển biến nhưng vẫn chưa chính công. HCM đạt được mục tiêu mong -An toàn muốn giao thông. -Thắc mắc của người dân về -Pháp luật. việc xe gây tai nạn giao 13
 14. thông có được lưu thông khi tòa chưa xét xử -Giải quyết vấn đề con cái và tài sản sau ly hôn Thanh niên Thông qua báo Thanh niên Ủng hộ bão -Doanh Tòa soạn công ty Acecook VN và bạn lụt nghiệp. báo Thanh đọc hổ trợ tiền hàng giúp -Người dân niên nạn nhân bão lụt ở Quãng Ngãi, Phú Yên, Bình Định Nhân dân -Công khai, dân chủ trong -Nghiên -Cán bộ Sở -Vĩnh Phúc. việc tổ chức khoa học và cứu khoa khoa học -TP.Hồ Chí công nghệ. học. công nghệ Minh. -Xả nước thải vượt mức cho -Môi Vĩnh Phúc. -Thanh phép ở Gò Vấp, Tp.Hồ Chí trường. -Người dân Hóa. Minh. -Giao địa phương -Khai thác cát bừa bãi và thông cắm cọc trên sông Yên, đường Quảng Xương, Thanh Hóa. thủy. 6/11/2009 Tuổi trẻ -Nỗi đau và thiệt hại của -Nhân đạo. Người dân. -Các tỉnh người dân miền trung sau -Ô nhiễm miền trung cơn lũ. môi -Người dân bức xúc và phản trường. đối việc công ty Hưng Thái -Thành phố sản xuất gây ô nhiễm cho HCM cuộc sống của người dân. Thanh niên Sau khi nhận được phản ánh Giao thông Người dân Thị trấn của người dân thông qua báo đường bộ. Trảng Bom Thanh niên thì tuyến đường tỉnh Đồng ngả tư thị trấn Trảng Bom Nai Đồng Nai đả được san lấp. Nhân dân -Ô nhiễm ở kênh Bến Đình - Môi Người dân -Bà Rịa- Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng trường. địa phương. Vũng Tàu. Tàu. - Giao -Thái -Cơ sở chế phế liệu thả chất thông Nguyên. độc ở Thái Nguyên. đường bộ. -Ninh Bình. -Đường giao thông xuống cấp ở Gia Viễn, Ninh Bình. 7/11/2009 Tuổi trẻ Kinh nghiệm của người nhật Giao thông Chuyên gia Thành phố về điều chỉnh tín hiệu đèn người Nhật. HCM. giao thông để giảm kẹt xe ở Việt Nam. Thanh niên Đoàn công tác của báo Cứu trợ -Báo Thanh Tỉnh Quảng Thanh niên cùng công ty bão lụt. niên. Ngãi, Bình Acecook VN phối họp Ùy -Doanh Định Ban Mặt Trận Tổ Quốc và nghiệp. Hội Liên Hiệp Thanh Niên -Đoàn thể các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Nhà nước. Định mang phần quà cho người dân thiệt hại do bão lũ. Nhân dân -Săn bắt thú bừa bãi ở Yên -Bảo tồn Người dân -Bắc Ninh. Phong, Bắc Ninh. thiên địa phương -Hà Nội. -Xử lý rác thải trái phép nhiên. -Hải Phòng. bằng cách chôn lắp (4 phản -Môi -Ninh Bình. hồi). trường. -Vinh Phúc. 14
 15. 8/11/2009 Tuổi trẻ -Ý kiến của người nước -Văn hóa. -Người Thành phố ngoài về cảm nhận của -An toan nước ngoài. HCM người Việt Nam đối với giao thông. -Anh Võ dòng nhạc thính phòng Văn Tuấn -Ý tưởng điều chỉnh lại nhịp đèn trên cùng một tuuyến để giảm kẹt xe của anh Võ Anh Tuấn gửi trên báo tuổi trẻ ngày 3/11/2009 Thanh niên Nạn đổ rác thải bừa bãi ở Ô nhiễm Người dân Phường quốc lộ 1A đoạn ngả tư Bình môi trường Hiệp Bình Phước phường Hiệp Bình Phước Quận Phước Quận Thủ Đức đả Thủ Đức được khắc phục thông qua phản ánh của người dân. Nhân dân Phản hồi của người dân về ô Môi trường Người dân -Hà Nội. nhiễm môi trường (5 phản địa phương -Tp. Hồ Chí hồi) ở Tp.HCM, Hà Nội, Minh. Khánh Hòa, Hải Phòng, Bắc -Khánh Giang. Hòa. -Hải Phòng. -Bắc Giang. 9/11/2009 Tuổi trẻ -Ý kiến của người dân về -Giao Người dân -Tp.Hồ Chí vấn đề kẹt xe. thông. Minh. -Hỗ trợ sách cho những -Nhân đạo. -Các tỉnh trường học bị bão lụt. -Hành miền Trung. -Phản hồi của người dân khi chính công. -Tỉnh Trà gọi điện thoại tới cảnh sát Vinh. 113 ở TRÀ Vinh nhưng không thấy tín hiệu nghe máy. Thanh niên “Chăn ấm về với bà con Nhân đạo Chính Thị trấn La vùng lũ” Báo Thanh niên quyền địa Hai huyện phối hợp với hội Liên Hiệp phương và Đồng Xuân Thanh Niên tỉnh Phú Yên người dân tỉnh Phú trao tiền quà đến cho bà con Yên vùng lũ thị trấn La Hai huyện Đồng Xuân Nhân dân -Chất lượng dạy ở cấp mầm -Giáo dục. -Nguyễn non. -Văn hóa Xuân Anh. -Giáo dục truyền thống. -Giáo viên -Ngăn chặn nạn tảo hôn. lịch sử. -Người dân. 10/11/2009 Tuổi trẻ -Sự giúp đỡ lẫn nhau của -Nhân đạo. -Người dân. -Tỉnh Phú những người dân ở Phú Yên -Văn hóa. -Người Yên sau cơn lũ. nước ngoài. -Phản hồi về vấn đề người nước ngòai có ý kiến về cảm -Thành phố nhận của người Việt Nam Hồ Chí đối với dòng nhạc thính Minh phòng. Thanh niên - Cứu trợ nạn nhân vùng lũ -Nhân đạo. - Báo Thanh -Tp.Hồ Chí -Tội phạm. - Bắt cóc học Niên, công Minh. -Sai phạm hành chính. 15
 16. sinh cưỡng đoạt tài sản ty cổ phần -Quảng - Kỉ luật cán bộ địa phương sữa Việt Ngãi, -Bình nâng dự án huy hoạch cho Nam. Định, -Phú dân thiếu đất từ 159 ha lên - Học sinh, Yên. 200ha và cấp cho cán bộ ở phụ huynh, - Xã Hòa huyện không thuộc diện nhà trường Long, Bà được cấp đất. - Nông dân Rịa Vũng Tàu. Nhân dân - Đơn vị thi công lấp đặt hệ -Môi Người dân -TP. Hồ Chí trường. địa phương. Minh. thống thoát nước và các ống -Quản lý -Hưng Yên. cống và sắt thép ngỗn ngang -Phú Yên. lấn chiếm lòng đường - ủy ban xã nhiều lần cam kết cung cấp điện cho dân nhưng qua 6 tháng người dân chưa có điện sinh hoạt. 11/11/2009 Tuổi trẻ -Phản hồi của người dân bày -Hành Người dân -Tỉnh Phú tỏ sự bất bình trước cách cư chính công. Yên xử của Sở Nội vụ Quảng -Nhân đạo -Bình Định Bình đối với chị Trần .T -Khánh Hòa .Diệu Hương bị mất việc làm . -Giúp đỡ học sinh sau bão lũ ở Bình Định -Phú Yên- Khánh Hòa Thanh niên - Đơn vị thi công lấp đặt hệ -Quản lý Người dân - Đường đô thị. địa phương. thống thoát nước và các ống Trần Văn -Dịch vụ. cống và sắt thép ngỗn ngang Đang, lấn chiếm lòng đường Phường 9, - Ủy ban xã nhiều lần cam Quận 3, Tp kết cung cấp điện cho dân Hcm. nhưng qua 6 tháng người dân chưa có điện sinh hoạt. - Ấp Trung Tâm, Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai Nhân dân -Giải quyết khiếu nại đất đai -Tranh Người dân -Vĩnh Phúc ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. chấp quyền địa phương. -Thanh -Rác thải núi Bông phường sử dụng Hóa. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, đất. -Hà Nội. Vĩnh Phúc. -Môi -Lấn chiếm lòng lề đường ở trường. Triệu Sơn, Thanh Hóa và -Quản lý 16
 17. Thạch Thất, Hà Nội. đô thị. 12/11/2009 Tuổi trẻ -Ủy Ban nhân dân tỉnh -Hành -Ủy ban -Tỉnh Quảng Bình xem xét lại chính. Nhân dân Quảng Bình chuyện chị Hương bị mất -Văn hóa. tỉnh Quảng việc làm. Bình -Phụ cấp khu vực cho người từng làm nghĩa vụ quốc tế. -Ý kiến của người dân về cách cư xử thiếu văn hóa của -Người dân -Thành phố một sô giới trẻ hiện nay khi HCM tham gia ca hát, khiêu vũ. Thanh niên - Ủng hộ tiền hàng đến với -Nhân đạo. Người dân - Quảng -Vi phạm bà con vùng lũ Ngãi. pháp luật. - Cán bộ địa phương lợi - Long dụng người dân thiếu hiểu Thành. biết về chính sách đền bù giải tỏa nên đã không đền bù - Đồng Nai. khi thu hồi đất của dân. Nhân dân -Ô nhiễm môi trường ở -Môi Người dân -Tp. Hồ Chí Quảng Nam và Bình Thạnh, trường. địa phương. Minh. Tp.HCM. -Quản lý -Quảng -Lấn chiếm lòng lề đường ở đô thị. Nam. Hoàng Mai. Hà Nội và -Thái Bình. Tp.Thái Binh, Thái Bình. -Hà Nội. 13/11/2009 Tuổi trẻ -Thông báo của ga Sài Gòn Hành chính -Ga Sài Thành phố về việc hành khách có thể công. Gòn. Hồ Chí mua vé tàu tết qua tin nhấn -Người dân. Minh vào ngày 1/12/2009. -Ý kiến của người dân về vấn đề tuyển dụng không minh bạch ở nhiều địa phương. Thanh niên Cứu trợ đồng bào lũ lụt Nhân đạo -Người dân -Gia Lai. -Báo Thanh -Bình Định, niên. -Phú Yên. Nhân dân -An toàn giao thông đường -Giao Người dân -Hậu Giang. thủy ở Phụng Hiệp, Hậu thông địa phương -Bình Định. Giang. đường -Hà Nam. -Lấn chiếm lòng lề đường ở thủy. -Hà Tĩnh. Phù Mỹ, Bình Định. -Quản lý -Bắc Ninh. -Đoạn đường phóng nhanh đô thị. vượt ẩu ở Hà Nam. -Bảo vệ tài -Tình trạng khai thác gỗ và nguyên động vật quý ở Hà Tĩnh và thiên Yên Phong, Bắc Ninh. nhiên. 14/11/2009 Tuổi trẻ -Ý kiến của bạn đọc về câu -Hành Người đọc -Thành phố chuyện mất việc lkàm của chính. Hồ Chí chị Hương ở tỉnh Quảng -Nhân đạo Minh Bình. -Tỉnh -Hỗ trợ giào viên sau lũ lụt ở Quảng Bình Huế Và Quảng Trị. Thanh niên - Cứu trợ đồng bào vùng lũ Nhân đạo -Người dân Phú Yên. -Báo Thanh niên. Nhân dân -Lấn chiếm lòng lề đường ở Quản lý tài Người dân -Hà Nội. Sơn Tây, Hà Nội và Vị nguyên và địa phương -Hậu Giang. 17
 18. Thủy, Hậu Giang. đô thị -Đồng Nai. -Khai thác cát trái phép trên -Bình Định. sông Đồng Nai; Tuy Phước, -Thanh Bình Định và Quảng Xương, Hóa. Thanh Hóa 15/11/2009 Tuổi trẻ -Ý kiến của người nước -Quy hoạch -Chuyên gia - Thành phố ngoài về quy hoạch đô thị đô thị. nước ngoài. Hồ Chí không đồng bộ giữa truyền -Hành -Anh Minh thống và hiện đại ở thành chính công. Huỳnh phố HCM Trung Nam -Ý kiến của anh Huỳnh Trung Nam về sự thờ ơ và -Phú Yên vô trách nhiệm khi gọi tới một đường dây nóng ở Phú Yên. Thanh niên Nhân dân -Lấn chiếm lòng lề đường ở -Quản lý Người dân -Điện Biên. Điện Biên; Thủ Đức, Tp.Hồ đô thị. địa phương -Tp. Hồ Chí CHí Minh; Từ Liêm, Hà Nội -Bảo vệ tài Minh. và Bắc Ninh. nguyên -Hà Nội. -Khai thác lâm sản trái phép thiên nhiên -Bắc Ninh. ở Quảng Bình -Quảng Bình 16/11/2009 Tuổi trẻ -Giải quyết việc làm cho trẻ -Việc làm. -Ý kiến -Thành phố em nghèo ở các Thành phố -Nhân đạo chuyên gia. HCM HCM. -Báo Tuổi -Đại diện của báo tuổi trẻ Đà trẻ. Nẵng trao tặng sổ tiết kiệm -Thành phố và tiền cho cô gái 17 tuổi Đà Nẵng từng đeo khối u năng 10kg. Thanh niên - Ủng hộ đồng bào vùng lũ. Nhân đạo -Người dân -Phú Yên. -Báo Thanh -Bình Định. niên. Nhân dân 17/11/2009 Tuổi trẻ -Những bức ảnh của tác giả Cảm nhận Bạn đọc Thành Phố Nguyễn Á về những mãnh HCM đời bất hạnh kém may mắn đã lay động lòng người -Ý kiến của bạn đọc đầy xúc động và ấn tượng trước những bức ảnh của tác giả Nguyễn Á Thanh niên - ủng hộ đồng bào vùng lũ. Nhân đạo -Người dân Bình Định -Báo Thanh niên. Nhân dân -Ô nhiễm môi trường do -Môi Người dân -Bình nuôi lợn ở Minh Lập, Chơn trường. địa phương. Phước. Thành, Bình Phước. -Quản lý -Thanh -Khai thác cát trái phép ở tài nguyên. Hóa. Quảng Xương, Thanh Hóa. -Giao -Thừa -Nguy cơ tai nạn giao thông thông Thiên Huế. đường bộ ở Phú Lộc, Thừa đường bộ. -Quảng Thiên Huế và Bắc Trà My, Nam. Quảng Nam. 18/11/2009 Tuổi trẻ -Giải quyết việc lựa chọn -Giải đáp Bạn đọc -Thành phố mua nhà ở cho đối tượng thắc mắc. HCM 18
 19. mua nhà ở có thu nhập thấp -Công tác -Đại diện báo Tuổi trẻ trao nhân đạo. quà giúp học sinh Bình Định - Bình Định sau bảo lũ -Trợ vốn cho giáo viên nghèo ở Châu Thành tỉnh - Tỉnh Tây Tây Ninh Ninh Thanh niên Nhân dân 19/11/2009 Tuổi trẻ -Ý kiến bạn đọc về việc phải -Lối sống. -Bạn đọc. - Thành phố có thái độ ứng xử đúng mực -Giải quyết -Người HCM đối với người khuyết tật khi hành chính. nước ngoài xem triển lãm ảnh của -Nhân đạo ở Việt Nam. - Tỉnh Nguyễn Á. và nghệ -Báo Tuổi Quảng Bình -Vụ việc mất việc làm vì có thuật. trẻ trình độ ĐH của chị Hương ở Quảng Bình làm UBND Tỉnh khó xử. -Các tổ chức nước ngoài hỗ trợ ngiười dân sau bão lũ. -Báo Tuổi trẻ sẽ in sách ảnh về những bức ảnh cuộc sống của người tàn tật của Nguyễn Á. Thanh niên - Phản ánh của người dân về -An toàn Người dân - Phường giao thông. địa phương. việc lấn chiếm trạm xe buýt 12, quận 9, -Ô nhiễm để buôn bán. môi Tp. Hồ Chí trường. - Phản ánh của người dân về Minh. việc công viên chùa vĩnh - Phường 3, Thành phố tràng bị biến thành nơi trung Mỹ Tho. chuyển rác. Nhân dân Sản phẩm khoa học công Khoa học Chuyên gia nghệ gắn với nhu cầu xã hội. công nghệ Đào Văn Đông 20/11/2009 Tuổi trẻ -Thầy giáo nườc ngoài xúc -Giáo dục. - Người Thành phố động trước tình cảm của học -Dịch vụ. nước ngoài HCM sinh Việt Nam nhân ngày -Lối sống. 20/11. -Bạn đọc -Ý kiến bạn đọc về việc bán báo vế tàu tết qua tin nhắn. -Ý kiến bạn đọc chia sẻ hoàn cảnh và khâm phục sự vươn lên của bảy anh em mồ côi. Thanh niên Tặng sách vở cho học sinh Nhân đạo -Báo Thanh Phú Yên Niên, vùng lũ. -Trường THPT Việt Thanh Nhân dân Nghĩ về người thầy. 21/11/2009 Tuổi trẻ -Phản hồi về vấn đề “Khó -Hành -Bạn đọc -Thành Phố triệt chuyện chạy chức” chính. HCM -UBND 19
 20. - UBND Tỉnh Quảng Bình Tỉnh Quảng có thể can thiệp chỉ đạo, rút Bình - Tỉnh lại các quyết định sai trái và Quảng Bình bồi thường cho chị Hương. Thanh niên - Nhà ngôn học người Mỹ gốc Philipin thích thú trước lễ hội KaTê của dân tộc chăm -Y kiến của một đại diện công ty truyền thông My, TPHCM về việc can cải thiện cách giảng dạy thực tế hơn giúp các em name rõ lịch sử -Ý kiến của một người Canada về việc một số bạn trẻ Việt Nam không am hiểu về lịch sử, văn hoá nước mình -Phản ánh của ông Diệp Sơn Nguyên Phó Vụ Trưởng Bộ Nội Vụ( cơ quan đại diện phía nam) về bức xúc trăn trở của ông trước nạn chạy chức chạy quyền ở xã hội ta Nhân dân -Chặt phá rừng phòng hộ ở -Bảo vệ Người dân -Bình Định. Tuy Phước, Bình Định. môi địa phương. -Thái -Nguy cơ tai nạn giao thông trường. Nguyên. đường bộ ở Bắc Ninh; Lạng -An toàn -Bắc Ninh. Giang, Bắc Giang). giao thông -Bắc Giang. -Điểm hút chích, trộm cắp đường bộ. tài sản ở Đại Từ, Thái -Tệ nạn xã Nguyên. hội. 22/11/2009 Tuổi trẻ - Nhà ngôn học người Mỹ -Văn hóa. -Người Thành Phố gốc Philipin thích thú trước -Giáo dục. nước ngoài HCM lễ hội KaTê của dân tộc -Hành hính chăm công. - Đại diện -Về việc can cải thiện cách công ty giảng dạy thực tế hơn giúp truyền người việc hiểu lịch sử. thông My -Ý kiến của một người Canada về việc một số bạn trẻ Việt Nam không am hiểu - Ông Diệp về lịch sử, văn hoá nước Sơn nguyên mình phó vụ -Phản ánh của ông Diệp Sơn trưởng bộ Nguyên Phó Vụ Trưởng Bộ Nội Vụ Nội Vụ( cơ quan đại diện phía nam) về bức xúc trăn trở của ông trước nạn chạy chức chạy quyền ở xã hội Việt Nam. Thanh niên Nhân dân -Tấm gương hiến đất xây -Người tốt Người dân -Lạng Sơn. dựng trường ở Lạng Sơn. việc tốt. địa phương. -Đồng Nai. -Bất cập trong cấp phát và -Hành -Quảng sử dụng CMND ở Lạng Sơn, chính công. Nam. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản