Tiểu luận triết học "Văn hóa kinh doanh"

Chia sẻ: mrlongqb

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "văn hóa kinh doanh"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận triết học "Văn hóa kinh doanh"

TiÓu luËn triÕt häc
Tiểu luận triết học
"Văn hóa kinh doanh"
1
TiÓu luËn triÕt häc
MỤC LỤC


Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
I. Văn hoá kinh doanh 2
1. Quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh 2
2. Vai trò của nhân tố văn hoá trong kinh doanh ở Việt Nam 2
II. Bài học thực tiễn của việc hỗ trợ lẫn nhau 3
KẾT LUẬN 6
TÀI LIỆU THAM KHẢO 7
2
TiÓu luËn triÕt häc
LỜI NÓI ĐẦU


Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách
bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng
thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển nó có một
nội dung hết sức phong phú và đa dạng. Bản thân hoạt động kinh doanh, dưới mỗi hình
thức là một hoạt động văn hoá bởi nó đã đáp ứng nhu cầu cần thưởng thức của con người.
Yếu tố văn hoá, trong kinh doanh chính là hoạt động đem cái đẹp, tiện nghi, hiện đại tới
mọi người, mọi nhà. Chính cái yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, ngày càng nhiều về
số lượng của người tiêu dùng đã kích thích sự sáng tạo sự cố gắng mệt mỏi của các nhà
tham gia hoạt động kinh doanh. Yếu tố văn hoá trong kinh doanh còn thể hiện sự giao lưu
văn hoá các vùng miền trong nước mà còn đưa nước ta hội nhập với các nước khác nó có
tính toàn cầu. Trong kinh doanh có văn hoá còn thể hiện rõ nét trong mối quan hệ giữa các
người làm kinh doanh. Nó còn thể hiện cái tâm là bản chất của vạn hoá của người tham gia
kinh doanh. Nó còn chính là thước đo trình độ văn hoá, giáo dục, tình cảm và trách nhiệm
của người kinh doanh trước vận mệnh của khácg hàng. Bên thềm thế kỷ 21, Việt Nam đã
có rất nhiều doanh nghiệp đã đang và thực hiện đúng điều đó đúng trách nhiệm và lương
tâm của một nhà doanh nghiệp. Họ đã được công nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao và
còn đạt được những danh hiệu do nhà quản lý chất lượng công nhận như ISO 9000, 9001..
Không những họ được người tiêu dùng trong nước chấp nhận mà còn xuất khẩu ra các
nước bạn. Điển hình nhỏ như là Công ty thiết bị I " Trung tâm thiết bị đồ chơi mầm non".
3
TiÓu luËn triÕt häc

I. VĂN HOÁ KINH DOANH:
1. Quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh.
Mối quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh là một mối quan hệ bổ sung cho nhau và tác
động lẫn nhau nhưng nó lại dường như tách bạch nhau, không liên quan đến nhau. Đã có
nhiều thời và cả ngày nay nữa, vẫn tồn tại nhiều ý kiến, cho rằng "văn hoá" dường như chỉ
là một cái gì đó mà khi người ta có một đời sống vật chất khá đầy đủ thì mới cần quan tâm
và phát triển nó và chỉ coi "văn hoá" như một việc nâng cao đời sống cho thêm phong phú.
Nên "văn hoá" lúc đó dường như bị lãng quên, mà có nhớ chắc hẳn chỉ là một yếu tố "giải
trí" thêm. Nhưng khi chúng ta nhìn nhận vào những kinh nghiệm thực tế ở nhiều nước trên
thế giới, qua những thời gian qua thì việc tách tời yếu tố "văn hoá" ra khỏi kinh doanh thì
sự phát triển kinh tế dường như không phát triển cho lắm, mà có thể nó sẽ luôn dậm chân
tại chỗ. Mà nó còn dẫn tới kinh tế không thể phát triển không lành mạnh và lâu bền nếu
thiếu nền tàng văn hoá. Và văn hoá không phải là một sản phẩm thụ động của kinh tế mà
có một sức mạnh tinh thần lớn lao tác động ngược lại đối với kinh tế. Chỉ trên cơ sở mối
quan hệ hài hoà, hợp lý giữa kinh tế và văn hoá thì mỗi quốc gia mới mong đạt tới sự phát
triển năng động, có hiệu quả và chất lượng cao về mọi mặt đời sống.
Ở Việt Nam chúng ta đã và đang học tập điều đó để phát triển nền kinh té tăng
trưởng hơn nữa.
2. Vai trò của nhân tố văn hoá trong kinh doanh ở Việt Nam.
Nền kinh tế của Việt Nam hiện nay cũng có một bước tiến đáng kể so với thời kỳ
trước đây, khi còn thực hiện nền kinh tế chỉ huy theo đường lối quan liêu, bao cấp, nguyên
nhân thành công của sự phát triển đó không chỉ nhờ có thêm vốn, kỹ thuật hiện đại, công
nghệ, thị trường mà trước hết là phải nhờ ở sự đổi mới tư duy trên cơ sở, bài học "lấy dân
làm gốc" là chủ yếu của mọi chủ trương, chính sách và kế hoạch phát triển, khơi dậy và
nhân lên tiềm năng sáng tạo của mỗi tầng lớp nhân dân bằt nguồn từ những giá trị văn hoá
của mỗi tầng lớp nhân dân bằt nguồn từ những giá trị văn hoá nhân loại. Điều đó có nghĩa
rằng chính văn hoá đó là một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước trong
quá trình đổi mới. Nó còn đảm bảo giá trị cốt lõi của văn hoá với các lợi của mục đích của
kinh doanh. Loại bỏ được những mầm mống tha hoá có thể làm thay đổi bản chất con
người do thế lực của đồng tiền gây nên.
II. BÀI HỌC THỰC TIỄN CỦA VIỆC HỖ TRỢ LẪN NHAU.
Của văn hoá và kinh doanh giúp các doanh nghiệp phát triển.
Điển hình là Công ty thiết bị 1, "trung tâm thiết bị đồ chơi mầm non".4
TiÓu luËn triÕt häc

Trong thời kỳ đổi moí thì việc những doanh nghiệp của nước ta đang dần khẳng định
chỗ đứng của mình tại nước nhà mà còn vươn xa tới các nước bạn là một điều đáng mừng
cho việc đưa đất nước phát triển hơn nữa trong những năm tới. Điển hình như doanh
nghiệp chuyên sản xuất đồ chơi cho trẻ em Công ty thiết bị 1 "trung tâm thiết bị đồ chơi trẻ
em". Họ đã tìm cách để đưa vào cuộc sống một sản phẩm mới giúp cho việc hình thành
một thế hệ công dân mới trẻ trung hơn, năng động hơn, thông minh hơn, sáng tạo hơn đặc
biệt cần cho trẻ em, Việt Nam hôm nay. Trẻ em là một đối tượng đáng quý, đáng yêu nhất
trên đời, là hạnh phúc, niềm vui vô hạn của mỗi gia đình và là tương lai của một đất nước.
Một đất nước phát triển là một đất nước luôn phải có những đội ngũ luôn vươn lên với đầy
đủ điều kiện cả về trí tuệ và thể lực ngay khi mới bước vào đời. Công ty thiết bị I "trung
tâm thiết bị đồ chơi trẻ em" đã nghỉ ngay tới "trẻ em" những công dân trong tương lai
những mần xanh để xây dựng nước ta càng ngày càng phát triển hơn để những mầm xanh
để xây dựng nước ta càng ngày càng phát triển hơn để nhanh chóng tiến độ CNH - HĐH
của thế giới đang đẩy mạnh như vũ bão. Họ đã muốn bù đắp những thiếu hụt mất mát mà
tuổi thơ của chính những người đã sáng lập ra công ty "thiết bị đồ chơi trẻ em" tuổi thơ của
họ đã trả qua chiến tranh và sự thiếu thốn mọi bề... Họ đã giúp cho "trẻ em" có thêm cơ hội
để phát triển về trí tuệ. Hoạt động cảu công ty thiết bị I "trung tâm thiết bị đồ chơi trẻ em"
đang tiến hành, bản thân nó mang tính văn hoá và nhân văn sâu sắc. Bởi họ đã sáng tạo ra
một loại sản phẩm mới, một dòng thiết bị đồ chơi mới đơn giản - đa năng, phù hợp năng
lực hành động và tâm sinh lý của trẻ thơ.
Những đồ chơi đó nó đã giúp cho trẻ em thông minh , sáng tạo nó còn mang tính
giáo dục nhận biết được mọi thứ trong cuộc sống thông qua những đồ chơi gỗ đó. Giúp trẻ
còn tránh xa những đồ chơi của "Trung Quốc" nhập lạu đang được bầy bán sẽ rất tràn lan
trên thị trường Việt Nam. Trẻ em tiếp xúc với những đồ chơi nhập lâụ xẽ rất có hại đã
hướng óc trẻ thơ. Công ty thiết bị cũng chính từ sự lo ngại trên mà họ đã phải đấu tranh lại
với điều tệ hại đó và để giúp cho trẻ em, một cuọc sống hoàn hảo một sức sống mới trước
thềm thế kỷ 21. Họ còn biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa trò chơi dân gian
với tư duy lo gíc hiện đại giúp cho trẻ em hứng thú trong học tập ví dụ như trò chơi ghép
hình, các con giống bằng gỗ, xếp chữ. Bước đầu họ đã thành công trong việc quan tâm đến
việc giáo dục trẻ em thông qua sự tiếp xúc đồ chơi của trẻ em giúp trẻ em ham học hỏi hơn
thông qua hoạt động kinh doanh công ty thiết bị cùng một lúcc họ đã đạt được nhiều mục
đích khác nhau mà cái gốc của sự thành đạt là tính nhân bản, hướng thiện của hoạt động.
Chính vì vai trò mang tính quyết định của lợi nhuận trong tăng trưởng kinh tế, nên có lúc5
TiÓu luËn triÕt häc

người ta quên đi yếu tố văn học, thậm chí còn nghĩ rằng kinh doanh chi phối và bao trùm
cả văn hoá.
yếu tố "văn hoá trong kinh doanh", và "quan niệm kinh doanh có văn hoá" tiền ẩn
trong ý tưởng kinh doanh của công ty thiết bị I ở Việt Nam hiện nay cũng đã có rất nhiều
nhà doanh nghiệp như Công ty sản xuất đồ chơi của công ty thiết bị I họ đã biết suy nghĩ
và hành động vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh trong đó có
hạnh phúc của bản thân gia đình mình.
Tóm lại: Một xã hội kinh doanh có văn hoá. Nó là thước đo trình độ, văn hoá, giáo
dục tình cảm và trách nhiệm của người kinh doanh trước vận mệnh của khách hàng.
Xã hội đó là văn minh, lành mạnh và phát triển. Nếu ngược lại có nghĩa là phải trả
giá cho sự bất lực và yếu kém về trí tuệ và văn hoá trong kinh doanh. Những vụ làm ăn phi
pháp không quan tâm đến khách hàng, hàng gỉa, hàng nhái, đến những việc buôn lậu là
biểu hiện của những việc kinh doanh phản văn hoá.
Hiện tượng này chỉ khắc phục khi xã hội tiến bộ, văn minh, trong đó ai cũng hiểu
được mục đích và phương pháp kinh doanh có văn hoá, loại trừ các biểu hiện tiêu cực
trong kinh doanh.
6
TiÓu luËn triÕt häc

KẾT LUẬN


Vấn đề văn hoá và kinh doanh, hiểu theo nghĩa là mối quan hệ tác dụng qua lại giữa
hai lĩnh vực dường như tách bạch ấy, có nội dung hết sức phong phú và phức tạp. Nhất là
sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố vănhoá với kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phạm trù
:"văn hoá trong kinh doanh", chính là lỗ lực chủ quan của người tham gia kinh doanh, họ
đã thực sự đóng góp công sức cho sựe tiến bộ của xã hội, sóng cũng chính họ nếu không
đủ sức và lực, nhân và trí sẽ có hành vi phản văn hoá trong kinh doanh. Do đó, điều tiết
mối quan hệ này, chính là một hoạt động nhân văn có tính gia đình, tính quốc gia và có
tính văn minh nhân loại. Chính việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có thể làm lành mạnh
hoá các quan hệ xã hội bởi nó thúc đẩy quá trình tiến hoá của xã hội. Yếu tố văn hoá trong
kinhdoanh còn thể hiện sự giao lưu văn hoá giữa các vùng miền của mỗi nước, giữa các
quốc gia và có tính toàn cầu và sản phẩm còn là phương tiện chuyển gia các thông tin về
văn minh và tiến bộ xã hội, từ nước này sang nước khác. Bất cứ một nền kinh tế của dân
tộc cũng in đậm dấu ấn văn hoá của dân tộc đó, không thể tách rời và cũng không thể đi
ngược lại quy luật này. Nếu chúng ta suy nghĩ trái ngược coi thường yếu tố văn hoá, xem
nhẹ đặc tính dân tộc trong hoạt động kinh tế, kinh doanh chúng ta sẽ phải trả giá đắt, điều
này đã được thể hiện qua một số nước chủ nghĩa phát triển.
Nói tóm lại, nếu chúng ta biết kết hợp hài hoà giữa văn hoá và kinh doanh thì sẽ giúp
cho các doanh nghiệp của nước ta sẽ ngày càng phát triển, và giúp Việt Nam ta ngày càng
đi lên theo kịp các nước bạn, ngày càng lành mạnh hoá và giàu đẹp hơn. Còn chúng ta đi
ngược lại với điều đó thì cũng như ta đã đi trái với quyluật tự nhiên thì hậu quả của nó khó
mà tưởng tượng nổi. Vai trò của yếu tố văn hoá trong kinh doanh hết sức quan trọng, trong
việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước trongquá trình đổi mới.
7
TiÓu luËn triÕt häc
TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Văn hoá kinh doanh ( kỷ yếu hội thảo).
- Môi trường kinh doanh và đạo đức kinh doanh NXB giáo dục - HN, 1997.
- Các báo: thời báo kinh tế Việt Nam, diễn đàn Doanh nghiệp.
- Vấn đề đạo đức trong kinh doanh (trong sách kinh tế học intenet NXB trẻ 2001).
8
TiÓu luËn triÕt häc


MỤC LỤC


Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
I. Văn hoá kinh doanh 2
1. Quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh 2
2. Vai trò của nhân tố văn hoá trong kinh doanh ở Việt Nam 2
II. Bài học thực tiễn của việc hỗ trợ lẫn nhau 3
KẾT LUẬN 6
TÀI LIỆU THAM KHẢO 7
9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản