Tiểu luận triết học: Văn hóa trong kinh doanh

Chia sẻ: rockstone

Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau...Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển nó có một nội...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận triết học: Văn hóa trong kinh doanh

TiÓu luËn triÕt häc
Tiểu luận triết học:
Văn hóa trong kinh
doanh
1
TiÓu luËn triÕt häc

Mục lục

Trang
Lời nói đầu 1
I. Văn hoá kinh doanh 2
1. Quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh 2
2. Vai trò của nhân tố văn hoá trong kinh doanh ở Việt Nam 2
II. Bài học thực tiễn của việc hỗ trợ lẫn nhau 3
Kết luận 6
Tài liệu tham khảo 7
2
TiÓu luËn triÕt häc

Lời nói đầu

Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như
tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan
đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong
quá trình phát triển nó có một nội dung hết sức phong phú và đa dạng. Bản
thân hoạt động kinh doanh, dưới mỗi hình thức là một hoạt động văn hoá bởi
nó đã đáp ứng nhu cầu cần thưởng thức của con người. Yếu tố văn hoá, trong
kinh doanh chính là hoạt động đem cái đẹp, tiện nghi, hiện đại tới mọi người,
mọi nhà. Chính cái yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, ngày càng nhiều về
số lượng của người tiêu dùng đã kích thích sự sáng tạo sự cố gắng mệt mỏi
của các nhà tham gia hoạt động kinh doanh. Yếu tố văn hoá trong kinh doanh
còn thể hiện sự giao lưu văn hoá các vùng miền trong nước mà còn đưa nước
ta hội nhập với các nước khác nó có tính toàn cầu. Trong kinh doanh có văn
hoá còn thể hiện rõ nét trong mối quan hệ giữa các người làm kinh doanh. Nó
còn thể hiện cái tâm là bản chất của vạn hoá của người tham gia kinh doanh.
Nó còn chính là thước đo trình độ văn hoá, giáo dục, tình cảm và trách nhiệm
của người kinh doanh trước vận mệnh của khácg hàng. Bên thềm thế kỷ 21,
Việt Nam đã có rất nhiều doanh nghiệp đã đang và thực hiện đúng điều đó
đúng trách nhiệm và lương tâm của một nhà doanh nghiệp. Họ đã được công
nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao và còn đạt được những danh hiệu do
nhà quản lý chất lượng công nhận như ISO 9000, 9001.. Không những họ
được người tiêu dùng trong nước chấp nhận mà còn xuất khẩu ra các nước
bạn. Điển hình nhỏ như là Công ty thiết bị I " Trung tâm thiết bị đồ chơi mầm
non".

I. Văn hoá kinh doanh:
1. Quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh.
Mối quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh là một mối quan hệ bổ sung cho
nhau và tác động lẫn nhau nhưng nó lại dường như tách bạch nhau, không liên
quan đến nhau. Đã có nhiều thời và cả ngày nay nữa, vẫn tồn tại nhiều ý kiến,
cho rằng "văn hoá" dường như chỉ là một cái gì đó mà khi người ta có một đời
sống vật chất khá đầy đủ thì mới cần quan tâm và phát triển nó và chỉ coi "văn
hoá" như một việc nâng cao đời sống cho thêm phong phú. Nên "văn hoá" lúc
đó dường như bị lãng quên, mà có nhớ chắc hẳn chỉ là một yếu tố "giải trí"
thêm. Nhưng khi chúng ta nhìn nhận vào những kinh nghiệm thực tế ở nhiều
nước trên thế giới, qua những thời gian qua thì việc tách tời yếu tố "văn hoá"
ra khỏi kinh doanh thì sự phát triển kinh tế dường như không phát triển cho
lắm, mà có thể nó sẽ luôn dậm chân tại chỗ. Mà nó còn dẫn tới kinh tế không
thể phát triển không lành mạnh và lâu bền nếu thiếu nền tàng văn hoá. Và văn
hoá không phải là một sản phẩm thụ động của kinh tế mà có một sức mạnh
tinh thần lớn lao tác động ngược lại đối với kinh tế. Chỉ trên cơ sở mối quan3
TiÓu luËn triÕt häc

hệ hài hoà, hợp lý giữa kinh tế và văn hoá thì mỗi quốc gia mới mong đạt tới
sự phát triển năng động, có hiệu quả và chất lượng cao về mọi mặt đời sống.
ở Việt Nam chúng ta đã và đang học tập điều đó để phát triển nền kinh té tăng
trưởng hơn nữa.
2. Vai trò của nhân tố văn hoá trong kinh doanh ở Việt Nam.
Nền kinh tế của Việt Nam hiện nay cũng có một bước tiến đáng kể so với thời
kỳ trước đây, khi còn thực hiện nền kinh tế chỉ huy theo đường lối quan liêu,
bao cấp, nguyên nhân thành công của sự phát triển đó không chỉ nhờ có thêm
vốn, kỹ thuật hiện đại, công nghệ, thị trường mà trước hết là phải nhờ ở sự đổi
mới tư duy trên cơ sở, bài học "lấy dân làm gốc" là chủ yếu của mọi chủ
trương, chính sách và kế hoạch phát triển, khơi dậy và nhân lên tiềm năng
sáng tạo của mỗi tầng lớp nhân dân bằt nguồn từ những giá trị văn hoá của
mỗi tầng lớp nhân dân bằt nguồn từ những giá trị văn hoá nhân loại. Điều đó
có nghĩa rằng chính văn hoá đó là một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế
của đất nước trong quá trình đổi mới. Nó còn đảm bảo giá trị cốt lõi của văn
hoá với các lợi của mục đích của kinh doanh. Loại bỏ được những mầm mống
tha hoá có thể làm thay đổi bản chất con người do thế lực của đồng tiền gây
nên.
II. Bài học thực tiễn của việc hỗ trợ lẫn nhau.
Của văn hoá và kinh doanh giúp các doanh nghiệp phát triển.
Điển hình là Công ty thiết bị 1, "trung tâm thiết bị đồ chơi mầm non".
Trong thời kỳ đổi moí thì việc những doanh nghiệp của nước ta đang dần
khẳng định chỗ đứng của mình tại nước nhà mà còn vươn xa tới các nước bạn
là một điều đáng mừng cho việc đưa đất nước phát triển hơn nữa trong những
năm tới. Điển hình như doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ chơi cho trẻ em
Công ty thiết bị 1 "trung tâm thiết bị đồ chơi trẻ em". Họ đã tìm cách để đưa
vào cuộc sống một sản phẩm mới giúp cho việc hình thành một thế hệ công
dân mới trẻ trung hơn, năng động hơn, thông minh hơn, sáng tạo hơn đặc biệt
cần cho trẻ em, Việt Nam hôm nay. Trẻ em là một đối tượng đáng quý, đáng
yêu nhất trên đời, là hạnh phúc, niềm vui vô hạn của mỗi gia đình và là tương
lai của một đất nước. Một đất nước phát triển là một đất nước luôn phải có
những đội ngũ luôn vươn lên với đầy đủ điều kiện cả về trí tuệ và thể lực
ngay khi mới bước vào đời. Công ty thiết bị I "trung tâm thiết bị đồ chơi trẻ
em" đã nghỉ ngay tới "trẻ em" những công dân trong tương lai những mần
xanh để xây dựng nước ta càng ngày càng phát triển hơn để những mầm xanh
để xây dựng nước ta càng ngày càng phát triển hơn để nhanh chóng tiến độ
CNH - HĐH của thế giới đang đẩy mạnh như vũ bão. Họ đã muốn bù đắp
những thiếu hụt mất mát mà tuổi thơ của chính những người đã sáng lập ra
công ty "thiết bị đồ chơi trẻ em" tuổi thơ của họ đã trả qua chiến tranh và sự
thiếu thốn mọi bề... Họ đã giúp cho "trẻ em" có thêm cơ hội để phát triển về
trí tuệ. Hoạt động cảu công ty thiết bị I "trung tâm thiết bị đồ chơi trẻ em"
đang tiến hành, bản thân nó mang tính văn hoá và nhân văn sâu sắc. Bởi họ đã4
TiÓu luËn triÕt häc

sáng tạo ra một loại sản phẩm mới, một dòng thiết bị đồ chơi mới đơn giản -
đa năng, phù hợp năng lực hành động và tâm sinh lý của trẻ thơ.
Những đồ chơi đó nó đã giúp cho trẻ em thông minh , sáng tạo nó còn mang
tính giáo dục nhận biết được mọi thứ trong cuộc sống thông qua những đồ
chơi gỗ đó. Giúp trẻ còn tránh xa những đồ chơi của "Trung Quốc" nhập lạu
đang được bầy bán sẽ rất tràn lan trên thị trường Việt Nam. Trẻ em tiếp xúc
với những đồ chơi nhập lâụ xẽ rất có hại đã hướng óc trẻ thơ. Công ty thiết bị
cũng chính từ sự lo ngại trên mà họ đã phải đấu tranh lại với điều tệ hại đó và
để giúp cho trẻ em, một cuọc sống hoàn hảo một sức sống mới trước thềm thế
kỷ 21. Họ còn biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa trò chơi dân
gian với tư duy lo gíc hiện đại giúp cho trẻ em hứng thú trong học tập ví dụ
như trò chơi ghép hình, các con giống bằng gỗ, xếp chữ. Bước đầu họ đã
thành công trong việc quan tâm đến việc giáo dục trẻ em thông qua sự tiếp
xúc đồ chơi của trẻ em giúp trẻ em ham học hỏi hơn thông qua hoạt động kinh
doanh công ty thiết bị cùng một lúcc họ đã đạt được nhiều mục đích khác
nhau mà cái gốc của sự thành đạt là tính nhân bản, hướng thiện của hoạt động.
Chính vì vai trò mang tính quyết định của lợi nhuận trong tăng trưởng kinh tế,
nên có lúc người ta quên đi yếu tố văn học, thậm chí còn nghĩ rằng kinh
doanh chi phối và bao trùm cả văn hoá.
yếu tố "văn hoá trong kinh doanh", và "quan niệm kinh doanh có văn hoá"
tiền ẩn trong ý tưởng kinh doanh của công ty thiết bị I ở Việt Nam hiện nay
cũng đã có rất nhiều nhà doanh nghiệp như Công ty sản xuất đồ chơi của công
ty thiết bị I họ đã biết suy nghĩ và hành động vì mục tiêu dân giầu, nước
mạnh, xã hội công bằng, văn minh trong đó có hạnh phúc của bản thân gia
đình mình.
Tóm lại: Một xã hội kinh doanh có văn hoá. Nó là thước đo trình độ, văn hoá,
giáo dục tình cảm và trách nhiệm của người kinh doanh trước vận mệnh của
khách hàng.
Xã hội đó là văn minh, lành mạnh và phát triển. Nếu ngược lại có nghĩa là
phải trả giá cho sự bất lực và yếu kém về trí tuệ và văn hoá trong kinh doanh.
Những vụ làm ăn phi pháp không quan tâm đến khách hàng, hàng gỉa, hàng
nhái, đến những việc buôn lậu là biểu hiện của những việc kinh doanh phản
văn hoá.
Hiện tượng này chỉ khắc phục khi xã hội tiến bộ, văn minh, trong đó ai cũng
hiểu được mục đích và phương pháp kinh doanh có văn hoá, loại trừ các biểu
hiện tiêu cực trong kinh doanh.

Kết luận

Vấn đề văn hoá và kinh doanh, hiểu theo nghĩa là mối quan hệ tác dụng qua
lại giữa hai lĩnh vực dường như tách bạch ấy, có nội dung hết sức phong phú
và phức tạp. Nhất là sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố vănhoá với kinh doanh
trong các doanh nghiệp. Phạm trù :"văn hoá trong kinh doanh", chính là lỗ lực


5
TiÓu luËn triÕt häc

chủ quan của người tham gia kinh doanh, họ đã thực sự đóng góp công sức
cho sựe tiến bộ của xã hội, sóng cũng chính họ nếu không đủ sức và lực,
nhân và trí sẽ có hành vi phản văn hoá trong kinh doanh. Do đó, điều tiết mối
quan hệ này, chính là một hoạt động nhân văn có tính gia đình, tính quốc gia
và có tính văn minh nhân loại. Chính việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có
thể làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội bởi nó thúc đẩy quá trình tiến hoá
của xã hội. Yếu tố văn hoá trong kinhdoanh còn thể hiện sự giao lưu văn hoá
giữa các vùng miền của mỗi nước, giữa các quốc gia và có tính toàn cầu và
sản phẩm còn là phương tiện chuyển gia các thông tin về văn minh và tiến bộ
xã hội, từ nước này sang nước khác. Bất cứ một nền kinh tế của dân tộc cũng
in đậm dấu ấn văn hoá của dân tộc đó, không thể tách rời và cũng không thể
đi ngược lại quy luật này. Nếu chúng ta suy nghĩ trái ngược coi thường yếu tố
văn hoá, xem nhẹ đặc tính dân tộc trong hoạt động kinh tế, kinh doanh chúng
ta sẽ phải trả giá đắt, điều này đã được thể hiện qua một số nước chủ nghĩa
phát triển.
Nói tóm lại, nếu chúng ta biết kết hợp hài hoà giữa văn hoá và kinh doanh thì
sẽ giúp cho các doanh nghiệp của nước ta sẽ ngày càng phát triển, và giúp
Việt Nam ta ngày càng đi lên theo kịp các nước bạn, ngày càng lành mạnh
hoá và giàu đẹp hơn. Còn chúng ta đi ngược lại với điều đó thì cũng như ta đã
đi trái với quyluật tự nhiên thì hậu quả của nó khó mà tưởng tượng nổi. Vai
trò của yếu tố văn hoá trong kinh doanh hết sức quan trọng, trong việc thúc
đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước trongquá trình đổi mới.Tài liệu tham khảo

- Văn hoá kinh doanh ( kỷ yếu hội thảo).
- Môi trường kinh doanh và đạo đức kinh doanh NXB giáo dục - HN, 1997.
- Các báo: thời báo kinh tế Việt Nam, diễn đàn Doanh nghiệp.
- Vấn đề đạo đức trong kinh doanh (trong sách kinh tế học intenet NXB trẻ
2001).
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản