Tiểu luận "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường"

Chia sẻ: thainhatquynh

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "vận dụng quan điểm toàn diện của triết học mác lê nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường"

TRƯỜNG......................
KHOA…………………

…………..o0o…………..
TIỂU LUẬN

Vận dụng quan điểm toàn diện của
triết học Mác Lê Nin để giải thích
nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp
của sinh viên sau khi ra trường
LỜI NÓI ĐẦU

Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung
sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất
nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều
thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì
cơ chế thị trường bên cạnh những mặt được thì cũng còn những mặt chưa được
: Một trong những mặt chưa được đó là những mặt đó là tình trạng sinh viên ra
trường thất nghiệp ngày càng tăng, vấn đề xã hội mà gần như không có trong
nền kinh tế bao cấp.
Đất nước muốn phát triển thì phải đi lên từ lao động, mà sinh viên là lực
lượng lao động trẻ, năng động, dồi dào và được đào tạo. Vì vậy đây là nguồn
nhân lực rất quan trọng cần được sử dụng một cách hợp lý hiệu quả.
Tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát
triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vấn đề này nguyên nhân do đâu, phải chăng
là:
- Trình độ của sinh viên không đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của
công việc, do chất lượng đào tạo thấp của các trường đại học,cao đẳng ?
- Do lượng cung lớn hơn cầu về nguồn lao động ?
- Do chính sách của nhà nước chưa hợp lý trong việc sử dụng lao động ?
- Do sự chủ quan của sinh viên không muốn công tác tại những vùng xa,
khó khăn ?
Vấn đề này được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau vì mỗi người có
một quan điểm khác nhau. Điều này xảy ra là vì về mặt nhận thức chủ thể chưa
nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía nhất
định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết
học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của
sinh viên sau khi ra trường".
Phần nội dung của bài tiểu luận sẽ gồm các mục sau :
Chương I : Phần nội dung
I. Quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin
II. Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp.
III. Nguyên nhân của vấn đề
Chương II : Kết luận và một số giải pháp
Trong lần viết này bài tiểu luận của em chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết.
Em kính mong nhận được nhiều ý kiến phê bình của các thầy cô giáo để em có
thể hoàn thiện tốt hơn trong những lần viết sau. Em cũng xin chân thành cảm ơn
sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa đã giúp em hoàn thành tốt bài tiểu
luận này.
Chương I : Phần nội dung

I. Quan điểm toàn diện của triết học Mac _ Lê Nin
Trong sự tồn tại của thế giới quanh ta, mọi sự vật và hiện tượng đều có mối
liên hệ và tác động qua lại với nhau chứ không tách rời nhau, cô lập nhau.
Như chúng ta đã biết “ Quan điểm toàn diện” là quan điểm được rút ra từ
nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.
Muốn nhận thức hoặc hoạt động thực tiễn đúng về đối tượng nào đó phải tính
đến những mối liên hệ trong sự tồn tại của đối tượng, đề phòng khắc phục quan
điểm phiến diện
Mối liên hệ giữa các sự vật , hiện tượng là mối liên hệ của bản thân thế giới
vật chất, không do bất cứ ai quy định và tồn tại độc lập với ý thức. Trên thế giới
này có rất nhiều mối liên hệ chẳng hạn như mối liên hệ giữa sự vật và hiện
tượng vật chất, giữa cái vật chất và cái tinh thần. Các mối liên hệ đều là sự phản
ánh những tác động qua lại, phản ánh sự quy định lẫn nhau giữa các sự vật hiện
tượng của thế giới khách quan.
Không chỉ có vậy, các mối liên hệ còn có tính nhiều vẻ ( đa dạng)
+ Mối liên hệ bên trong và bên ngoài
+ Mối liên hệ cơ bản và không cơ bản
+ Mối liên hệ chủ yếu và thứ yếu
+ Mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp
ở thế giới của các mối liên hệ, mối liên hệ bên ngoài tức là sự tác động lẫn
nhau giữa các sự vật, mối liên hệ bên trong tức là sự tác động qua lại lẫn nhau
của các mặt, các yếu tố, các bộ phận bên trong của sự vật. Có mối liên hệ cơ bản
thuộc về bản chất của sự vật, đóng vai trò quyết định, còn mối liên hệ không cơ
bản chỉ đóng vai trò phụ thuộc, không quan trọng. Đôi khi lại có mối liên hệ chủ
yếu hoặc thứ yếu. ở đó còn có mối liên hệ trực tiếp giữa hai hoặc nhiều sự vật và
hiện tượng, có mối liên hệ gián tiếp trong đó có các sự vật và hiện tượng tác
động lẫn nhau thông qua nhiều khâu trung gian.
Khi nghiên cứu hiện tượng khách quan, chúng ta có thể phân chia các mối
liên hệ ra thành từng loại như trên tuỳ theo tính chất đơn giản hay phức tạp,
phạm vi rộng hay hẹp, vai trò trực tiếp hay gián tiếp, nghiên cứu sâu hay sơ
qua….
Phân chia các mối liên hệ phải phụ thuộc vào việc nghiên cứu cụ thể trong
sự biến đổi và phát triển của chúng. Hay nói khác đi, khi xem xét sự vật thì phải
có quan điểm toàn diện tức là nhìn nhận sự việc, vấn đề ở mọi góc cạnh, mọi
phương diện. Theo Lê _ Nin “Muốn thực sự hiểu được sự vật cần phải nhìn bao
quát và nghiên cứu tất cả các mối quan hệ và quan hệ gián tiếp của sự vật đó”.
Chúng ta không thể làm được điều đó một cách hoàn toàn đầy đủ, nhưng sự vật
cần thiết phải xét đến tất cả mọi mặt sẽ đề phòng cho chúng ta khỏi phạm phải
sai lầm và cứng nhắc” ( Lê Nin toàn tập – NXB tiến bộ)
Khi xem xét sự vật hiện tượng thì luôn phải chú ý đến quan điểm toàn diện
tức là khi xem xét sự vật, hiện tượng phải nghiên cứu mọi mối liên hệ và sự tác
động qua lại giữa chúng, sự tác động qua lại của các yếu tố, kể cả khâu trung
gian, gián tiếp cấu thành sự vật đó, phải đặt nó trong một không gian, thời gian
cụ thể, nghiên cứu quá trình phát triển từ quá khứ, hiện tại và dự đoán cho tương
lai. Thế nhưng xem xét toàn diện không có nghĩa là xem xét tràn lan mà phải
xem xét từng yếu tố cụ thể nhưng có tính chọn lọc. Có như thế chúng ta mới
thực sự nắm được bản chất của sự vật.
Và cả khi nghiên cứu xã hội thì cũng rất cần đến quan điểm toàn diện vì các
mối quan hệ trong xã hội không cô lập nhau, tách rời nhau mà trái lại chúng đan
xen tác động qua lại với nhau .
Tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp cũng là một vấn đề xã hội mà
nguyên nhân gây ra là tập hợp của nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng đến nhau.
Chính vì vậy, trong bài tiểu luận này em sẽ dùng quan điểm toàn diện của triết
học Mác – Lê Nin để phân tích tình trạng này.
II . Thực trạng về sự thất nghiệp của sinh viên sau khi thất nghiệp ra
trường
Từ khi đất nước ta có chính sách mở cửa giao lưu hợp tác với các nước
trong khu vực cũng như các nước trên thế giới, kinh tế chuyển sang nền kinh tế
nhiều thành phần tự do cạnh tranh phát triển đã phát huy rất nhiều mặt tích cực.
Mặt tích cực đáng chú ý là sự cố gắng vươn lên của lớp thanh niên mới để có thể
đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của công việc.Sự mở rộng phát triển kinh tế thị
trường thực sự đã mang lại những cơ hội việc làm cho sinh viên có khả năng, có
năng lực, linh hoạt. Nhưng không phải mọi sinh viên ra trường đều có việc làm
và đây là một vấn đề đang được quan tâm của xã hội. Căn cứ vào điều tra mới
nhất của bộ GD- ĐT thì “năm 2000 cả nước có 126 trường đại học, cao đẳng
với hơn 73000 sinh viên chính qui tốt nghiệp thì đến năm học 2001-2003 đã có
157 trường đại học, cao đẳng với gần 12200 sinh viên ra trường’’(nguồn tin trên
mạng Internet). Kết quả cho thấy tỷ lệ chung của sinh viên có việc làm sau khi
ra trường hiện nay là 72,47%, trong đó khối kĩ thuật công nghiệp chiếm 79,43%
nông lâm ngư chiếm 71,55%, kinh tế luật chiếm 74,8%, sư phạm chiếm
81,5%(báo tiền phong số 115 ra ngày 24-3-2002). Và theo số liệu mới của viện
kinh tế phát triển thì sinh viên khối kinh tế ra trường năm 2002 thất nghiệp 87%
hoặc làm việc trái nghề.
Bên cạnh những sinh viên có đủ những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đòi hỏi
hoặc những người có người thân, xin việc hộ thì số còn lại phải chật vật chạy đi
chạy lại với các trung tâm giới thiệu việc làm. Cũng phải nói thêm rằng chính
dựa vào sự khan hiếm việc làm này mà nhiều trung tâm giới thiệu việc làm “ ma
” mọc lên vài ba bữa để thu tiền lệ phí, tiền môi giới việc làm rồi biến mất. Hoặc
một số sinh viên ra trường chấp nhận làm trái nghề hoặc bất cứ nghề gì miễn là
có thu nhập.
Đó là về phía sinh viên, còn về phía nhà tuyển dụng thì họ vẫn ‘ than’ là
thiếu lao động mà theo họ là thiếu những người có kinh nghiệm và khả năng làm
việc độc lập cũng như một số yêu cầu khác.
Vậy nguyên nhân của vấn đề này do đâu?
III. Nguyên nhân của vấn đề
1. Từ phía nền kinh tế- xã hội.
Trong những năm nước ta còn thực hiện chính sách bao cấp thì không có hiện
tượng sinh viên ra trường thất nghiệp. Phần lớn là vì ngày đó sinh viên còn ít số
lượng các trường đại học không nhiều nhưng chủ yếu là sinh viên sau khi tốt
nghiệp thường được nhà nước phân công tác. Nhìn bề ngoài thì có thể là đủ việc
làm nhưng đôi khi những vị trí được sắp xếp vào chỉ cho đủ vị trí, cho có hình
thức, nhiều lúc ‘chơi dài ngày’ hết tháng thì nhận lương nhà nước.
Nhưng từ khi nhà nước có chính sách mở cửa kinh tế nhà nước chuyển sang
kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự lo cho mình, tự tính toán “ lời ăn, lỗ
chịu” không có sự bao cấp của nhà nước thì vấn đề việc llàm thực sự trở nên bức
bách. Cũng từ đây cơ cấu bộ máy trong các cơ quan gọn nhẹ hơn nhiều do số lao
động tuyển vào được cân nhắc kỹ lưỡng theo khối lượng và mức độ đòi hỏi của
công việc. Hiện nay, sau khi tốt nghiệp thì đa số sinh viên phải tự đi tìm việc
cho mình ngoại trừ một số trường thuộc nghành quân đội hay công an thì
nghành chủ quản sẽ phân công công tác.
Ngày nay, chúng ta có thể thấy một hiện tượng là sinh viên tốt nghiệp ra
trường chỉ muốn trụ lại thành phố để làm việc kể cả những sinh viên xuất thân
và lớn lên từ những miền quê. Họ chấp nhận ở lại thành phố để làm việc dù là
việc không đúng với nghành được đào tạo hoặc có thu nhập. Như vậy một số nơi
như hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì vẫn thiếu trầm trọng nguồn nhân lực trong
khi thành phố vẫn phải đương đầu với sức ép của tình trạng thất nghiệp.
Đến đây ta có thể thấy được tính hai mặt của nền kinh tế thị trường.
Một mặt nó tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế có khả năng phát triển
mạnh hơn, nó cũng tạo ra sự cạnh tranh và chính sự cạnh tranh cũng là động lực
thúc đẩy kinh tế phát triển, đi lên. Hơn nữa kinh tế thị trường sẽ làm cho mọi
người phải cố gắng nỗ lực để trang bị cho mình vốn kiến thức đầy đủ thì mới có
thể tìm được việc làm.
Nhưng mặt khác nền kinh tế thị trường cũng có những tác động không lớn
đến vấn đề xã hội là việc gây ra sự thiếu thừa “ giả ”về lực lượng lao động, mất
cân đối về nguồn lao động và cũng làm nẩy sinh một số vấn đề tiêu cực trong
việc làm
2. Về phía đào tạo
Tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm một phần cũng có nguyên
nhân ở phía đào tạo. Nhiều chương trình đào tạo quá cũ kỹ, lạc hậu từ nội dung
đến phương pháp giảng dậy. Đôi khi được học là học chạy còn vào thực tiễn thì
như mới hoàn toàn vì học nhưng không có thực hành trang thiết bị phục vụ cho
việc giảng dậy, học tập thì không có vì vậy không phát huy được khả năng sáng
tạo của sinh viên. Tại một số nước nền giáo dục hiện đại thì sinh viên sau khi
học hết năm thứ 3 thì có thể làm việc được tại một cơ quan theo một ngành nghề
đã được đào tạo. Phần đông ngoài các chương trình đào tạo ở trường đại học họ
còn phải học thêm các khoá học ở ngoài như ngoại ngữ tin học để có thể đáp
ứng được yêu cầu của công việc.
a. Cơ cấu đào tạo
Có thể nói cơ cấu đào tạo của nước ta còn quá lạc hậu và chưa bám sát thực
tế. Trong khi một đất nước đang phát triển như Việt Nam rất cần đến đội ngũ kỹ
sư về kỹ thuật, công nghệ, xây dựng cơ bản thì nguồn cung cấp nhân lực từ phía
đào tạo lại chưa đáp ứng được hết nhu cầu .Trong khi đó sinh viên trong khối
kinh tế thì đang quá dư thừa “ 90 % sinh viên khối kinh tế ra trường không có
việc làm ” là một phần do bên đào tạo nắm được nhu cầu thực tế về nguồn nhân
lực, chưa thông tin đầy đủ cho sinh viên về việc chọn nhóm ngành học, nhiều
sinh viên chọn trường chỉ theo cảm tính chứ không tính đến mục đích phục vụ
tương lai và khả năng xin việc làm sau này.
b. Chất lượng đào tạo
Hiện nay chất lượng đào tạo và thực tế còn có khoảng cách quá xa. Những gì
sinh viên được học phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nguyên
nhân một phần là do học không đi đôi với hành, thiếu cơ sở vật chất, trang thiết
bị phục vụ cho việc giảng dậy và học tập hoặc nếu có thì quá xa so với thực tế
công việc. Phần khác là do xã hội ngày càng phát triển với tốc độ cao và vì vậy
sản xuất cũng thay đổi theo.Phương thức sản xuất thay đổi trong khi đó đào tạo
không bắt kịp được những thay đổi này vì vậy nó thường bị tụt hậu. Khi không
có sự cân bằng, đồng bộ giữa đào tạo và thực tế công việc đã làm cho sinh viên
sau khi ra trường không đủ khả năng phục vụ cho công việc. Họ cảm thấy rất
lúng túng trước những yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động .
Chính vì sự phát triển của khoa học – kỹ thuật ngày càng cao nên công việc
cũng đòi hỏi đội ngũ người lao động phải có trình độ, năng lực. Điều này đòi hỏi
ngành GD - ĐT phải phương pháp đào tạo mới, cải thiện chất lượng đào tạo để
có thể bắt kịp được sự phát triển của thời đại.
3. Về phía chính sách của nhà nước
Bên cạnh những nguyên nhân về kinh tế, xã hội, đào tạo thì nguyên nhân về
chính sách của nhà nước cũng là yếu tố đáng kể tác động đến vấn đề này.
Trong những năm gần đây, nhà nước cũng có rất nhiều quan tâm đến sự
nghiệp đào tạo nói chung và đào tạo đại học nói riêng cùng với những khuyến
khích để sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp; ví dụ như sinh viên thuộc khối sư
phạm được miễn học phí. Nhưng về cơ bản thì nhà nước vẫn chưa có chính sách
hợp lí để khuyến khích cũng như tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường
yên tâm công tác và phát huy hết khả năng; chẳng hạn như chính sách đối với
những người về công tác tại những vùng sâu, vùng xa, hải đảo chưa hợp lí cho
lắm nên không thu hút được sinh viên sau khi ra trường tự nguyện về đây công
tác.
Vậy nên chăng nhà nước cần có chính sách hợp cũng như thoả đáng hơn nữa cả
về mặt vật chất cũng như tinh thần để sinh viên sau khi ra trường sẵn sàng có
công tác ở bất cứ nơi đâu để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá và đổi
mới đất nước.
4/ Về phía bản thân và gia đình đối tượng được đào tạo
Bên cạnh những nguyên nhân được nêu ở trên thì nguyên nhân từ phía bản
thân sinh viên cũng là một yếu tố gây ra tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi
ra trường .
Chúng ta có thể nhận thấy một thực tế rằng hiện nay sinh viên ra trường đều
muốn bám trụ lại thành phố để làm việc dù công việc đó không đúng ngành
được đào tạo hoặc thậm chí là công việc phổ thông miễn sao có thu nhập .Nhóm
sinh viên xuất thân từ các tỉnh lẻ ra thành phố học cũng không muốn trở về quê
hương để phục vụ, điều này đang làm cho các thành phố lớn như Hà Nội, thành
phố Hồ Chí Minh đang quá tải về dân số cũng như sức ép về nhu cầu việc làm.
Tình hình này đã và đang gây ra những ảnh hưởng xấu đến chủ trương phát triển
kinh tế- xã hội ở miền núi ,nông thôn của Đảng và nhà nước.
Chương II/ Kết luận chung và một số kiến nghị
giải pháp
I/ Kết luận chung
Qua việc phân tích những nguyên nhân gây ra hiện tượng sinh viên thất
nghiệp sau khi ra trường bằng việc vận dụng “quan điểm toàn diện của triết học
Mác- Lênin” phần nào cũng cho ta thấy được góc cạnh của vấn đề mặc dù phần
phân tích ở trên chỉ là rất khái quát. Chúng ta đều nhận thấy rằng tình trạng thất
nghiệp ở sinh viên sau khi ra trường không phải do lỗi toàn bộ của bất cứ ban
ngành nào mà nó do nhiều yếu tố tác động đến, nguyên nhân khách quan như
tình hình kinh tế xã hội, nguyên nhân chủ quan là về hệ thống giáo dục đào
tạo,chính sách sử dụng và đãi ngộ lao động chưa hợp lý cũng như tâm lý chủ
quan về phía bản thân sinh viên. Nhưng dù nói gì đi nữa thì thất nghiệp ngày
càng tăng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất
nước nhất là Việt Nam, một nước đang phát triển với dân số trẻ rất cần mọi tài
năng, nỗ lực và sự đóng gópcủa lớp trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Vì vậy để giải quyết vấn đề này thì không phải một sớm một chiều mà cần phải
có thời gian và sự kết hợp từ nhiều phía. Với tư cách là một sinh viên cũng đang
băn khoăn và lo lắng về vấn đề xã hội này nên trong phần giải pháp của bài tiểu
luận này em xin phép được đưa ra một số giải pháp sau.
II. Giải pháp
1. Phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng các ngành nghề sản xuất –
kinh doanh
Với số dân gần 80 triệu người và chắc chắn sẽ còn tăng trong những năm tới,
lượng sinh viên ra trường ngay càng nhiều vì vậy việc làm là một vấn đề cấp
bách của xã hội. Để tạo thêm được công ăn việc làm thì không còn cách nào
khác là phải mở rộng các ngành nghề sản xuất – kinh doanh. Muốn làm được
điều này thì nhà nước cần có những chính sách nhằm đẩy mạnh, khuyến khích
các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư, phát triển mở rộng sản xuất cũng
như tạo ra các điều kiện thuận lợi về môi trường để họ có thể hoạt động thuận
tiện hơn. Bên cạnh đó nhà nước cũng phải là người đi đầu, chủ trương trong việc
thực hiện các chương trình quốc gia về khoa học – kỹ thuật cũng như đưa nó vào
thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động,
nâng cao điều kiện sống cho người lao động. Nếu các chính sách này được đưa
vào thực tiễn thì người lao động sẽ phải cố gắng hơn để nâng cao trình độ
chuyên môn cho công việc và đơn vị sử dụng cũng sẽ có điều kiện để thu hút
nhiều hơn lực lượng lao động được đào tạo với chất lượng cao.
2.Về phía ngành đào GD - ĐT
Đào tạo chính là nền tảng, là cơ sở để cho “ra lò” những lao động có kĩ năng,
có tay nghề, vì vậy đào tạo cần phải đổi mới nâng cao chất lượng để làm sao khi
tốt nghiệp sinh viên có khả năng đáp ưng những nhu cầu ngày một cao của công
việc. Bên cạnh đó nhà nước và bộ giáo dục cũng cần có sự phối hợp để tính
toán để cân đối tỷ lệ hợp lý giữa các ngành nghề đào tạo, đáp ứng được nhu cầu
của thực tế, tránh hiện tượng thừa thì vẫn cứ thừa còn thiếu thì vẫn cứ thiếu.
Nghành đào tạo cũng có mối liên hệ với thị trường lao động để luôn cập nhập
được xu hướng của nhu cầu để đào tạo cho phù hợp cả về chất lượng cũng như
số lượng.
3.Về phía chính sách của nhà nước.
Nhà nước là người quản lý ở tầm vĩ mô do vậy nhà nước cần đưa ra các
chính sác hợp lý để thu hút và tạo điều kiện cho sinh viên vào học các nghành
nghề kỹ thuật nghành mà hiện nay một đất nước đang trên con đường công
nghiệp hoá hiện đại hoá ráat cần đến. Cùng với việc vào học nhà nước cũng nên
có chính sách quan tâm đến những người làm việc, công tác tại những vùng xa,
vùng khó khăn để động viên họ cả về mặt vật chất cũng như tinh thần để họ có
thể yên tâm đem hết tâm huyết và năng lực ra để phục vụ đất nước.
Nhà nước cũng cần tạo cơ hội để các trường đào tạo có điều kiện tiếp cận
được với thị trường lao động để biết đươc tình hình thực tế cũng những thay đổi
về khoa học – công nghệ ,các loại máy móc hiện đại để từ đó có thể cập nhập
cho sinh viên một cách liên tục và kịp thời những sự thay đổi đó.
4.Về phía sinh viên
Hiện nay rất nhiều đói tượng chọn trường đại học nhưng không có sự định
hướng cho khả năng của đầu ra sau này mà chỉ chọn như một cái “mốt” với
những nghành đang “nổi” như tài chính, ngân hàng, ưu chính viễn thông …Đây
là một tư tưởng tiêu cực có ảnh hưởng không tốt tới quá trình phát triển kinh tế –
xã hội gây ra tình trạng thừa thiếu bất hợp lý. Và lại tâm lý hiện nay của nhiều
bậc phụ huynh là bắt buộc phải vào được đại học. Phải nói rằng có được tấm
bằng đại học để ra nghề là một điều rất cần và quan trọng. Nhưng chúng ta cũng
cần biết rằng đại học chưa phải là con đường duy nhất để lập nghiệp. Vì vậy bản
thân đối tượng được đào tạo cũng như các bậc phụ huynh cần phải đánh giá lại
cách nhìn nhận làm sao để chọn cho con em mình và hoàn cảnh gia đình mà vẫn
có ích cho xã hội. Những sinh viên ra trường cũng cần có cách nhìn nhận đúng
đắn hơn trong việc chọn cho mình một nơi làm việc. Một môi trường đúng với
chuyên ngành được đào tạo sẽ có lợi cho cả hai bên; người lao động sẽ làm tốt
hơn công việc của mình, bên sử dụng lao động sẽ được những người có trình độ
chuyên môn phù hợp, có năng lực làm việc.Sự kết hợp hài hoà và hợp lý này sẽ
giúp cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Giáo trình triết học của trường Đại Học Quản Lý – Kinh Doanh Hà
Nội
2/ Báo tiền phong số135 ra ngày 24-3- 2002
3/ Sách Lê Nin toàn tập – nhà xuất bản Tiến Bộ
4/ Tạp chí lao động và xã hội tháng 3 -2002
5/ Nguồn tin từ Internet : www.tinvan.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản