Tiểu luận vẽ kỹ thuật: Vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo từ 2 hình chiếu

Chia sẻ: haythaem101

Vẽ kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở rất quan trọng trong kế hoạch đào tạo kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật của các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Nếu có kiến thức vẽ kỹ thuật tốt thì mới nắm vững và phát triển kiến thức chuyên môn được tốt.Môn vẽ kỹ thuật là môn học mang tính thực hành cao. Vì vậy, trong quá trình học tập ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản còn phải thực hành vẽ các bài tập. Học tốt môn Vẽ kỹ thuật không những giúp ích...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận vẽ kỹ thuật: Vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo từ 2 hình chiếu

 

 1. BỘ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ KHOA CƠ KHÍ MINH Bài tập : 5.51 Vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo từ 2 hình chiếu Giáo viên hướng dẩn Nguyễn Hữu Thường : SV thực hiện Nguyễn Quốc Duy : L ớp : DHCK2TLT MSSV : 08274441
 2. Cho hai hình chiếu : -Vẽ hình chiếu thứ 3 - Dựng hình chiếu trục đo
 3. Dựng hình bao hình chiếu thứ 3 Tạo lổ R17 Dựng khối vật thể
 4. Tạo rãnh giữa
 5. Tạo khối trụ R14, h10
 6. Vát 2 mặt bên
 7. Tạo 2 rãnh bên `
 8. Tạo 2 bậc
 9. Tạo lỗ suốt R9
 10. Cắt ¼ vật thể
 11. Vẽ giao tuyến
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản