Tìm hiểu bài ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT

Chia sẻ: geometry1122

Đặc điểm của dạng nói *Ví dụ: bài thơ “Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương. = Phải học bài, hiểu rõ về câu hỏi. - Đưa ra những hiểu biết hoặc kiến thức đã tiếp thu trên lớp. - Có thể có những suy nghĩ riêng của bản thân (như trong văn chương, nghệ thuật điện ảnh, sân khấu…) *Nhận xét: - Hoạt động này diễn ra liên tục, khẩn trương. - Dùng ngữ điệu, cử chỉ, nét mặt điệu bộ. - Khó khăn: nghe không rõ; không kịp hiểu hết ý nghĩa câu hỏi… *Đặc điểm của...

Nội dung Text: Tìm hiểu bài ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT

Tìm hiểu bài ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ

NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT
I- Đặc điểm của dạng nói

*Ví dụ: bài thơ “Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương.

=> Phải học bài, hiểu rõ về câu hỏi.

- Đưa ra những hiểu biết hoặc kiến thức đã tiếp thu trên lớp.

- Có thể có những suy nghĩ riêng của bản thân (như trong văn chương, nghệ

thuật điện ảnh, sân khấu…)

*Nhận xét:

- Hoạt động này diễn ra liên tục, khẩn trương.

- Dùng ngữ điệu, cử chỉ, nét mặt điệu bộ.

- Khó khăn: nghe không rõ; không kịp hiểu hết ý nghĩa câu hỏi…

*Đặc điểm của dạng nói: là ngôn ngữ của âm thanh, là lời nói trong giao tiếp.

Người nói và người nghe trực tiếp trao đổi với nhau (đổi vai, ít có điều kiện gọt giũa).

- Dùng ngữ điệu, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.

- Sự giao tiếp liên tục, khẩn trương.

- Từ ngữ sử dụng khá đa dạng.
* Biện pháp:

+ Nói rõ ràng, đủ nghe, tốc độ nói vừa phải.

+ Dùng một số trợ từ, một số từ đưa đẩy xen vào giữa lời nói, hoặc thỉnh

thoảng nhắc lại ý vừa nói để người nghe kịp tiếp nhận.

+ Nếu là một bài nói thì người ta có thể thông báo trước dàn ý, mỗi lúc chuyển

ý thì báo cho phía người nghe biết.

*Phân biệt giữa nói và đọc (Bảng phụ)

- Nói:

+Ý tưởng, tình cảm phát ra thành lời trước một đối tượng

+Dùng ngữ điệu, nét mặt, của chỉ, điệu bộ.

- Đọc:

+Văn bản có sẵn chuyển chữ thành lời.

+ Dùng ngữ điệu thuần tuý theo văn bản.

2. Đặc điểm của dạng viết

*Ví dụ: SGK, Đơn xin nghỉ học…

*Nhận xét:

- Đây là kiểu diễn đạt theo PCNN hành chính

- Hình thức bằng văn tự

*Đặc điểm của dạng viết:

- Diễn đạt dùng văn tự và dùng cách trình bày văn tự

- Diễn đạt định hình trên giấy, khi trao cho người đọc thì không thể thay đổi.

*Phân biệt giữa viết và ghi lại:

- Giống nhau: dùng văn tự để ghi ý; hình thức giao tiếp.
- Sự khác nhau:

* Viết:

- Hướng tới đối tượng vắng mặt, diễn đạt ý tưởng và tình cảm của văn bản.

- Hình thức giao tiếp gián tiếp.

- Không cần kĩ năng nghe.

* Ghi lại:

-Từ đối tượng có mặt chuyển lời nói của người đó sang chữ viết.

- Hình thức giao tiếp trực tiếp

- Cần đến kĩ năng nghe

*Tóm lại:

- Nói:

+Trao đổi ý kiến trực tiếp (ý tưởng, tình cảm phát ra thành lời trước một đối

tượng).

+ Dùng ngữ điệu kèm theo cử chỉ, nét mặt điệu bộ.

- Viết:

+Được chuẩn bị, gọt giũa và được định hình trên giấy để có thể xem lại. Khi

trao cho người đọc, không thể thay đổi.

+Dùng văn tự và cách trình bày văn tự.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản