Tìm hiểu bài ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT

Chia sẻ: geometry1122

Đặc điểm của dạng nói *Ví dụ: bài thơ “Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương. = Phải học bài, hiểu rõ về câu hỏi. - Đưa ra những hiểu biết hoặc kiến thức đã tiếp thu trên lớp. - Có thể có những suy nghĩ riêng của bản thân (như trong văn chương, nghệ thuật điện ảnh, sân khấu…) *Nhận xét: - Hoạt động này diễn ra liên tục, khẩn trương. - Dùng ngữ điệu, cử chỉ, nét mặt điệu bộ. - Khó khăn: nghe không rõ; không kịp hiểu hết ý nghĩa câu hỏi… *Đặc điểm của...

Nội dung Text: Tìm hiểu bài ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT

 

  1. Tìm hiểu bài ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT I- Đặc điểm của dạng nói *Ví dụ: bài thơ “Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương. => Phải học bài, hiểu rõ về câu hỏi. - Đưa ra những hiểu biết hoặc kiến thức đã tiếp thu trên lớp. - Có thể có những suy nghĩ riêng của bản thân (như trong văn chương, nghệ thuật điện ảnh, sân khấu…) *Nhận xét: - Hoạt động này diễn ra liên tục, khẩn trương. - Dùng ngữ điệu, cử chỉ, nét mặt điệu bộ. - Khó khăn: nghe không rõ; không kịp hiểu hết ý nghĩa câu hỏi… *Đặc điểm của dạng nói: là ngôn ngữ của âm thanh, là lời nói trong giao tiếp. Người nói và người nghe trực tiếp trao đổi với nhau (đổi vai, ít có điều kiện gọt giũa). - Dùng ngữ điệu, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. - Sự giao tiếp liên tục, khẩn trương. - Từ ngữ sử dụng khá đa dạng.
  2. * Biện pháp: + Nói rõ ràng, đủ nghe, tốc độ nói vừa phải. + Dùng một số trợ từ, một số từ đưa đẩy xen vào giữa lời nói, hoặc thỉnh thoảng nhắc lại ý vừa nói để người nghe kịp tiếp nhận. + Nếu là một bài nói thì người ta có thể thông báo trước dàn ý, mỗi lúc chuyển ý thì báo cho phía người nghe biết. *Phân biệt giữa nói và đọc (Bảng phụ) - Nói: +Ý tưởng, tình cảm phát ra thành lời trước một đối tượng +Dùng ngữ điệu, nét mặt, của chỉ, điệu bộ. - Đọc: +Văn bản có sẵn chuyển chữ thành lời. + Dùng ngữ điệu thuần tuý theo văn bản. 2. Đặc điểm của dạng viết *Ví dụ: SGK, Đơn xin nghỉ học… *Nhận xét: - Đây là kiểu diễn đạt theo PCNN hành chính - Hình thức bằng văn tự *Đặc điểm của dạng viết: - Diễn đạt dùng văn tự và dùng cách trình bày văn tự - Diễn đạt định hình trên giấy, khi trao cho người đọc thì không thể thay đổi. *Phân biệt giữa viết và ghi lại: - Giống nhau: dùng văn tự để ghi ý; hình thức giao tiếp.
  3. - Sự khác nhau: * Viết: - Hướng tới đối tượng vắng mặt, diễn đạt ý tưởng và tình cảm của văn bản. - Hình thức giao tiếp gián tiếp. - Không cần kĩ năng nghe. * Ghi lại: -Từ đối tượng có mặt chuyển lời nói của người đó sang chữ viết. - Hình thức giao tiếp trực tiếp - Cần đến kĩ năng nghe *Tóm lại: - Nói: +Trao đổi ý kiến trực tiếp (ý tưởng, tình cảm phát ra thành lời trước một đối tượng). + Dùng ngữ điệu kèm theo cử chỉ, nét mặt điệu bộ. - Viết: +Được chuẩn bị, gọt giũa và được định hình trên giấy để có thể xem lại. Khi trao cho người đọc, không thể thay đổi. +Dùng văn tự và cách trình bày văn tự.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản