Tìm hiểu câu hỏi "How long have you been ?"

Chia sẻ: superman1111

Tìm hiểu câu hỏi "How long have you been ?" present perfect để nói về những sự việc bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp diễn đến hiện tại.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản