TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN

Chia sẻ: kaka_1

Hiểu được nhu cầu nghị luận trong đời sống và đặc điểm chung của VB nghị luận. B Chuẩn bị. - Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. - Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK C.Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định 2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới: Hoạt động 1: BT1 - Sơ đồ 1 I. Nhu cầu nghị luận và VB nghị Hoạt động 1 luận. 1. Nhu cầu nghị luận.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN

Tiết 75,76:

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN

A.Mục tiêu cần đạt:

Giúp HS: Hiểu được nhu cầu nghị luận trong đời sống và đặc điểm chung của VB

nghị luận.

B Chuẩn bị.

- Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề.

- Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK

C.Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của HS

3. Bài mới:

Hoạt động 1: BT1 - Sơ đồ 1


I. Nhu cầu nghị

luận và VB nghị

luận.
Hoạt động 1

1. Nhu cầu nghị

luận.
Gặp các vấnđề và câu hỏi H - Đọc những câu hỏi 1.a.

loại đó. Em có thể trả lợi SGK

bằng các kiểu VB đã học - Không, vì đòi hỏi phải có

như kể chuyện, miêu tả những lý lẽ xác đáng, có sức

biểu cảm hay không? giải thuyết phục phải sử dụng khái
* Nghị luận đưa ra
thích? niệ m thì người nghe mới hiểu
những nhận đinh,
và tin được
suy nghĩa quan điể m,

thái độ của mình

trước 1 vấn đề đặt ra.

G: Trả lời cho câu hỏi" hút - Bàn luận, chứng minh, giải

thuốc lá có hại ntn? thì thích, là những nhu cầu nghị

không phải chó nói hút luận trong cuộc sống đ Đó là

thuốc có hại rồi kể chuyện những tư duy khái niệ m có sử

1 người hút thuốc lá bị ho dụng nghị luận thì mới đáp ứng

lao mà phải phân tích, cung yêu cầu trả lời các câu hỏi loại

cấp số liệu thì người ta mới đó cuộc sống.

tin được.


?Để trả lời những câu hỏi - Vb nghị luận tồn
như thế, hàng ngày trên báo - Các ý kiến nào ra trong cuộc tại khắp nơi trong

đài em thường gặp những họp. cuộc sống.

kiểu VB nào? Kể tên - Bài xã luận, bình luận.

- Bài phát biểu trên báo chí.


2. Thế nàop là nghị
Hoạt động 2
luận?

H - Đọc văn bản?

" Chống nạn thất học"


? Bác Hồ viết bài này nhằm - Kêu gọi nhân dân đi học.

mục đích gì?


?Để thực hiện mục đích ấy, 1. Tác hại của chính sách ngu

bài viết nêu ra những ý dân của Pháp đối với dân trí

kiến nào? Việt Nam

Nêu ý chính (luận điể m)

của bài văn?

2. Những điều kiện cần phải có

người dân tham gia xây dựng
nước nhà.

3. Các biện pháp để chống mù

c hữ :


?Tìm những câu văn mang 1- Tác hại….

luận điể m? - Hạn chế mở trường.

?Để ý kiến có sức thuyết - 95% thất học.

phục bài viết đã nêu những đ không tiến bộ được.

lý lẽ nào?
2- Những điều kiện:
? câu có luận điể m có đặc
- Nâng cao dân trí.
điể m gì?
- Có kiến thức
Câu khẳng định 1 ý kiến, 1
- Biết đọc, biết viết
tư tưởng.
3- Các biện pháp:

- Đưa ra 1 loạt những biện phá

cụ thể.
?Bài văn là dạng nghị luận

dưới dạng ý kiến nào. - Bài xã luận: kêu gọi tuyên
truyền.

? Tác giả có thể thực hiện

mục đích của mình bằng

văn kể chuyện, miêu tả,
- Không? Vì sẽ không có sức
biểu cảm được không? Vì
thuyết phục.
sao?

G: Gọi VB"chống nạn thất

học là VB nghị luận.

? Em hiểu thế nào là VB
- Là VB được viết ra
nghị luận?
nhằ m xác lập cho
Văn nghị luận đòi hỏi yêu
người đọc, người
cầu gì?
nghe 1 tư tưởng quan

điể m nào đó.
- Có luận điểm rõ ràng.

- Có lý lẽ, dẫn chứng thuyết

phục.
?Trong giai đoạn sau CM - Nạn dốt là 1 trong những nạn,

tháng 8, bài nghị luận của cần phải xoá bỏ nhanh thì mới

chủ tịch HCM có ý nghĩa có thể xây dựng nước nhà đBài

với thực tế đời sống như viết đã đề cập tới 1 vấn đề bức

thế ? xúc nhất lúc bấy giờ, thức tỉnh

người đọc.

?Em có nhận xét gì về - Phải hướng tới quản điểm * Ghi nhớ: SGK

những tư tưởng quan điểm những vấn đề đặt ra trong đời

trong bài nghị luận sống.
Hoạt động 3 H - đọc: ghi nhớ III. Luyện tập

H - đọc bài văn " Cần tạo ra Văn bản: Cần tạo ra

thói quen tốt trong đời sống xã thói quen tốt trong

hội" đời sống.

?Đây có phải là bài ăn nghị

luận không. Tại sao? - Có vì nhan để của nó là 1 ý

kiến, 1 luận điểm.

- Bố cục 3 phần:
+ Kết quả thói quả của con

người (2 câu).

+ Biểu hiện của thói quen xấu.
? T/g đề xuất ký kiến gì?

+Rèn luyện thói quen tốt (2 câu

cuối).

?Để thuyết phục người đọc, - Vấn đề rèn luyện thói quen tốt

tác giả nêu những lý lẽ và trong cuộc sống.

dẫn chứng nào? Có 2 loại (tốt và xấu)

Dân chứng về thói quen xấu

khuyên nên rèn luyện.


?Bài nghị luận nhằm giải

quyết vấn đề có trong thực - Bài văn nêu vấn đề rất sát với

tế hay không. thực tế xã hội hiện nay.

Em có tán thành ý kiến của

bài viết không? Vì sao?
* Về nhà: Phân tích bài "Hai biển hồ" theo các câu hỏi sau.

1. 2 hai đoạn đầu là kể hay tả? Kể gì và tả ra sao?
2. Tại sao nói 2 đoạn cuối là 2 đoạn nghị luận.

3. Nhận xét về bài văn theo kiến thức đã học và cho biết đặc điể m của cách nghị

luận thể hiện ở điểm nào?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản