Tìm hiểu mạch điện dùng trong công nghiệp

Chia sẻ: vuminhtoi

Nội dung chương: Các mạch điện dùng để khởi động cơ điện. Các mạch điện dùng để đảo chiều động cơ điện. Các mạch điện dùng để hãm động cơ điện. Tài liệu tham khảo. Các mạch điện dùng để điều khiển động cơ điện. Các mạch điện thông dụng khác.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tìm hiểu mạch điện dùng trong công nghiệp

Điện công nghiệp – mạch điện công nghiệp

Tại sao
phải hiểu
mạch điện
công
nghiệp ?
Nội dung chương - mạch điện công nghiệp

1. Các mạch điện dùng để khởi động cơ điện
2. Các mạch điện dùng để đảo chiều động cơ điện
3. Các mạch điện dùng để hãm động cơ điện
4. Các mạch điện dùng để điều khiển động cơ điện
5. Các mạch điện thông dụng khác
6. Tài liệu tham khảo
Các mạch điện dùng để khởi động cơ điện
 Mạch khởi động đ/c KĐB 3 pha dùng khởi động từ
đơ n
L1
L2
L3
N
 Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ?
CB  Các khí cụ điện dùng trong mạch ?
 Nguyên lý hoạt động ?
FUSE
 Các sự cố xảy ra ?
K11
220V AC
L N
OLR
ON
OFF K1 OLR
 


M K12
2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp
L1
L2
L3 220V AC

N
1
OFF JOG ON OLR
CB K

12
FUSE
K
11K
OLR­ Trang bị điện của mạch điện
­ Nguyên lý hoạt động
M ­ Những vấn đề liên quan
3. Mạch điện mở máy động cơ điện hai vị trí
1


2
L
3
L 220V AC
N
L 1
1
1 2
OLR
CB
ON
OFF OFF K
FUSE
2


11 ON

K 12


OLR
K


­ Trang bị điện của mạch điện
­ Nguyên lý hoạt động
M
­ Những vấn đề liên quan
4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn kháng

1

2
220 V AC L3
1
OFF ON OLR L
N
11 L
K CB
12
T FUSE
12 2
K22
T K
K 1
11
21
T
K
K
OLR
­ Trang bị điện của mạch điện
­ Nguyên lý hoạt động
­ Những vấn đề liên quan
M
5. Mạch khởi động sao – tam giác
1
2

220V AC L3
OFF ON 11 2 L
N
32 OLR
L
11
T K
K CB

K
12 3 FUSE
22

T K
K
1
11


T
K
OLR
1

31

K
K­ Trang bị điện của mạch điện
­ Nguyên lý hoạt động
­ Những vấn đề liên quan 21K
6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha
L1
­ Trang bị điện của mạch điện L2
­ Nguyên lý hoạt động L3
­ Những vấn đề liên quan N

CB

FUSE
220V AC

OFF ON2 ON1 K1 OLR
K23
K11 K21
K12

K2
K13
OLR
K22


M
8. Hãm động năng dùng nguồn một chiều 
L1
L2
L3
220V AC N

ON K1
OFF OLR CB
K23 + -
K12 FUSE


K11 K21
K2
T11 K13
K22
T1
OLR
­ Trang bị điện của mạch điện
­ Nguyên lý hoạt động M
­ Những vấn đề liên quan
7. Mạch điện tự động giới hạn hành trình 
L1
LS 2 LS 1 L2
1 2
L3
A B
N
220V AC

ON1 K1 CB
OFF ON2 OLR
K23 LS12
FUSE
K12

LS21

K2
K11 K21
K13 LS22

K22

LS12

OLR

­ Trang bị điện của mạch điện
­ Nguyên lý hoạt động
­ Những vấn đề liên quan M
9. Mạch hãm ngược 
L1
L2
220V AC
L3
ON N
OFF K1 OLR
K23
CB
K12
FUSE

K2
T11 K13

T12 K11 K21
T1OLR


­ Trang bị điện của mạch điện
­ Nguyên lý hoạt động
­ Những vấn đề liên quan M
10. Mạch điều khiển đ/cơ hai cấp tốc độ kiểu ∆ /YY 
L1
220V AC L2
K1 L3
OFF ON1 ON2 OLR1 OLR2 N
K23

CB

K2
K13 FUSE

K12 K22
K3

K21


K11

OLR2
­ Trang bị điện của mạch điện
­ Nguyên lý hoạt động OLR1

­ Những vấn đề liên quan A

X Z

K31
K31
B Y C
11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho đ/cơ khi
nguồn chính bị sự số mất điện
L1 L1

L2 L2
L3 L3
N N

CB CB
1 2
FUSE 22 1
FUSE 12 2

K K
K RL K RL
RL


11 21K K
­ Trang bị điện của mạch điện
Động cơ ­ Nguyên lý hoạt động
­ Những vấn đề liên quan
12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự
220V AC
1 1 1
1
L1
L2  OFF
  ON
    K
     OLR
  
L3 12

N 2 2 2 2
K
 
 C B
 
ON
  OFF     
   K OLR
 
FU SE 22
3  3
3 3
K
ON
32         OLR
OFF   K     
11 21 31

K
  
 K 1 K 2 K 3O LR O LR   LR
O

1 2 3 ­ Trang bị điện của mạch điện
­ Nguyên lý hoạt động
 
M  
M  M
  ­ Những vấn đề liên quan
13. Mạch điều khiển một động cơ chạy tắt luân phiên
L1

­ Trang bị điện của mạch điện
L2
L3
­ Nguyên lý hoạt động
N
­ Những vấn đề liên quan
CB

220    C
VA
FU SE
O FF O N     1
 K
 T11
   T13
    LR  
O
K 11
  L1
R
O LR   T1
  
 T2
 

  T12
    T2
 
   
  T21
M
  
 T22
 R L
 
14. Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi
động cơ chạy chính bị sự cố
220V AC
ON 1 1
OFF SW 23

L1
K OLR
L2 K12 K
L3 22
2 2 2
N 13

RL K OLR
CB K 1
K
RL
FUSE RL


11 21K K2
­ Trang bị điện của mạch điện
1OLR OLR ­ Nguyên lý hoạt động
­ Những vấn đề liên quan
2 2M M
Tài liệu tham khảo:

1. Điện công nghiệp
– Bộ xây dựng
2. Bài giảng Điện
công nghiệp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản