Tìm hiểu mạch điện dùng trong công nghiệp

Chia sẻ: Vu Minh Toi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

2
1.628
lượt xem
494
download

Tìm hiểu mạch điện dùng trong công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương: Các mạch điện dùng để khởi động cơ điện. Các mạch điện dùng để đảo chiều động cơ điện. Các mạch điện dùng để hãm động cơ điện. Tài liệu tham khảo. Các mạch điện dùng để điều khiển động cơ điện. Các mạch điện thông dụng khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu mạch điện dùng trong công nghiệp

 1. Điện công nghiệp – mạch điện công nghiệp Tại sao phải hiểu mạch điện công nghiệp ?
 2. Nội dung chương - mạch điện công nghiệp 1. Các mạch điện dùng để khởi động cơ điện 2. Các mạch điện dùng để đảo chiều động cơ điện 3. Các mạch điện dùng để hãm động cơ điện 4. Các mạch điện dùng để điều khiển động cơ điện 5. Các mạch điện thông dụng khác 6. Tài liệu tham khảo
 3. Các mạch điện dùng để khởi động cơ điện  Mạch khởi động đ/c KĐB 3 pha dùng khởi động từ đơ n L1 L2 L3 N  Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ? CB  Các khí cụ điện dùng trong mạch ?  Nguyên lý hoạt động ? FUSE  Các sự cố xảy ra ? K11 220V AC L N OLR ON OFF K1 OLR   M K12
 4. 2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp L1 L2 L3 220V AC N 1 OFF JOG ON OLR CB K 12 FUSE K 11 K OLR ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý hoạt động M ­ Những vấn đề liên quan
 5. 3. Mạch điện mở máy động cơ điện hai vị trí 1 2 L 3 L 220V AC N L 1 1 1 2 OLR CB ON OFF OFF K FUSE 2 11 ON K 12 OLR K ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý hoạt động M ­ Những vấn đề liên quan
 6. 4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn kháng 1 2 220 V AC L3 1 OFF ON OLR L N 11 L K CB 12 T FUSE 12 2 K22 T K K 1 11 21 T K K OLR ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý hoạt động ­ Những vấn đề liên quan M
 7. 5. Mạch khởi động sao – tam giác 1 2 220V AC L3 OFF ON 11 2 L N 32 OLR L 11 T K K CB K 12 3 FUSE 22 T K K 1 11 T K OLR 1 31 K K ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý hoạt động ­ Những vấn đề liên quan 21 K
 8. 6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha L1 ­ Trang bị điện của mạch điện L2 ­ Nguyên lý hoạt động L3 ­ Những vấn đề liên quan N CB FUSE 220V AC OFF ON2 ON1 K1 OLR K23 K11 K21 K12 K2 K13 OLR K22 M
 9. 8. Hãm động năng dùng nguồn một chiều  L1 L2 L3 220V AC N ON K1 OFF OLR CB K23 + - K12 FUSE K11 K21 K2 T11 K13 K22 T1 OLR ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý hoạt động M ­ Những vấn đề liên quan
 10. 7. Mạch điện tự động giới hạn hành trình  L1 LS 2 LS 1 L2 1 2 L3 A B N 220V AC ON1 K1 CB OFF ON2 OLR K23 LS12 FUSE K12 LS21 K2 K11 K21 K13 LS22 K22 LS12 OLR ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý hoạt động ­ Những vấn đề liên quan M
 11. 9. Mạch hãm ngược  L1 L2 220V AC L3 ON N OFF K1 OLR K23 CB K12 FUSE K2 T11 K13 T12 K11 K21 T1 OLR ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý hoạt động ­ Những vấn đề liên quan M
 12. 10. Mạch điều khiển đ/cơ hai cấp tốc độ kiểu ∆ /YY  L1 220V AC L2 K1 L3 OFF ON1 ON2 OLR1 OLR2 N K23 CB K2 K13 FUSE K12 K22 K3 K21 K11 OLR2 ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý hoạt động OLR1 ­ Những vấn đề liên quan A X Z K31 K31 B Y C
 13. 11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho đ/cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N CB CB 1 2 FUSE 22 1 FUSE 12 2 K K K RL K RL RL 11 21 K K ­ Trang bị điện của mạch điện Động cơ ­ Nguyên lý hoạt động ­ Những vấn đề liên quan
 14. 12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự 220V AC 1 1 1 1 L1 L2  OFF   ON     K      OLR    L3 12 N 2 2 2 2 K    C B   ON   OFF         K OLR   FU SE 22 3  3 3 3 K ON 32         OLR OFF   K      11 21 31 K     K 1 K 2 K 3 O LR O LR   LR O 1 2 3 ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý hoạt động   M   M  M   ­ Những vấn đề liên quan
 15. 13. Mạch điều khiển một động cơ chạy tắt luân phiên L1 ­ Trang bị điện của mạch điện L2 L3 ­ Nguyên lý hoạt động N ­ Những vấn đề liên quan CB 220    C VA FU SE O FF O N     1  K  T11    T13     LR   O K 11   L1 R O LR   T1     T2     T12     T2         T21 M     T22  R L  
 16. 14. Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi động cơ chạy chính bị sự cố 220V AC ON 1 1 OFF SW 23 L1 K OLR L2 K12 K L3 22 2 2 2 N 13 RL K OLR CB K 1 K RL FUSE RL 11 21 K K2 ­ Trang bị điện của mạch điện 1 OLR OLR ­ Nguyên lý hoạt động ­ Những vấn đề liên quan 2 2 M M
 17. Tài liệu tham khảo: 1. Điện công nghiệp – Bộ xây dựng 2. Bài giảng Điện công nghiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản