Tìm Hiểu Về Bệnh Tự Kỷ (Autism)

Chia sẻ: anhtuyet

Trẻ em mắc bệnh Tự kỷ là một trong những đối tượng của đạo Luật, được hưởng quyền lợi về học vấn thích hợp và miễn phí. Sự hiểu biết về chứng bệnh này sẽ giúp cho phụ huynh lo liệu cho các em những quyền lợi giáo dục thích đáng theo những đạo luật liên quan hiện hành.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản