Tìm hiểu về công ty hợp danh tại VN

Chia sẻ: Trần Hermy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

1
591
lượt xem
218
download

Tìm hiểu về công ty hợp danh tại VN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu và chịu trách nhiệm vô hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về công ty hợp danh tại VN

 1. Nhóm 4----Lớp ĐH23C1
 2. 1 Khái niệm và đặc điểm Những 2 Cơ cấu thành viên vấn đề 3 Cơ cấu tổ chức 4 Vốn và chế độ tài chính
 3. Khái niệm: Công ty hợp danh là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu và chịu trách nhiệm vô hạn.
 4. NHIỀU TV hợp danh CHỦ SỞ HỮU TV góp vốn Cùng kinh doanh dưới 1 tên chung Đặc điểm: TV HỢP DANH: TV GÓP VỐN: -Là cá nhân - Là cá nhân hay tổ chức - Chịu trách nhiệm vô - Chịu trách hạn CÔNG TY nhiệm hữu hạn HỢP DANH KHÔNG ĐƯỢC CÓ TƯ CÁCH phát hành pháp nhân chứng khoán Xuất hiện trong MỘT SỐ NGÀNH riêng biệt
 5. Thành viên hợp danh (TVHD): Đ134LDN2005 - TVHD phải có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp; phải có chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh bắt buộc theo qui định của pháp luật. Danh sách các ngành nghề bắt buộc có chứng chỉ hành nghề. - TVHD có quyền nhân danh công ty để tiến hành các HĐKD về các ngành nghề đã đăng ký, đàm phán và ký kết hợp đồng.
 6. Thành viên hợp danh (TVHD): - Sau khi chấm dứt tư cách thành viên (TCTV), nếu tên của TVHD đó được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên cty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu cty chấm dứt việc sử dụng tên đó. - TVHD không được làm chủ DN tư nhân hoặc TVHD của cty HD khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các TVHD còn lại.
 7. Thành viên góp vốn (TVGV): Đ140LDN2005 - TVGV có toàn quyền định đoạt phần vốn góp của mình. - TVGV chỉ được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký của cty. - TVGV không được tham gia quản lý cty. - Để thành lập cty HD cần có ít nhất hai TVHD. Có thể có hoặc không có TVGV.
 8. Xác lập tư cách thành viên: TCTV hợp danh được xác nhận trong các trường hợp sau: - Thành lập cty (là các cá nhân thỏa mãn Đ13LDN). - Trường hợp tiếp nhận thành viên mới (Đ139LDN). - Nhận thừa kế (phải có sự chấp thuận của các thành viên còn lại). - Nhận chuyển nhượng phần vốn góp (phải có sự chấp thuận của các thành viên còn lại_K3Đ133LDN).
 9. Chấm dứt tư cách thành viên: Đ138LDN2005 - Chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết. - Tự nguyện rút vốn khỏi cty (K2) - Bị tòa án tuyên bố mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. - Bị khai trừ khỏi cty (K3) - Chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng của TVHD phải được hội đồng thành viên chấp thuận.
 10. Hội đồng thành viên Chủ tịch HĐTV Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám Tổng Giám đốc-giám đốc đốc- Giám đốc Kiểm soát viên Kiểm soát viên Sơ đồ công ty hợp danh
 11. Hội đồng thành viên: Đ135LDN2005 - Là CQ có quyền quyết định cao nhất - Có thẩm quyền quyết định tất cả các công việc KD của cty - Quyết định của HĐTV (K3Đ135LDN) - Tất cả TVHD đều có quyền yêu cầu triệu tập họp HĐTV - Cách thức triệu tập họp HĐTV (Đ136LDN)
 12. Chủ tịch HĐTV: - Do HĐTV bầu 1 TVHD của cty đồng thời kiêm GĐ, TGĐ hoặc bầu GĐ cty là 1 TVHD khác (Đ135LDN) - Nhiệm vụ của chủ tịch HĐTV, GĐ hoặc TGĐ (K4Đ137LDN) - GĐ hoặc TGĐ cty HD bắt buộc phải là TVHD
 13. Ban kiểm soát: - BKS do HĐTV bầu - Giúp HĐTV kiểm soát các vấn đề liên quan đến tổ chức, điều hành cty, kiểm soát việc tuân thủ các đường lối, chủ trương của cty và các vấn đề liên quan đến tài chính của cty.
 14. HĐTV Sơ đồ cơ cấu Chủ tịch HĐTV Ô. Vũ Ngọc Án tổ chức của công ty kiểm Giám đốc toán Việt Nam Ô. Nguyễn Phú Hà CPA Phó giám Công tác Kiểm Phòng Kiểm đốc chi GD KH, toán kiểm toán toán nhánh tổ chức BCTC, tư XD CP BCTC công ty Phó giám vấn Phó giám Phó giám tại đốc Phó giám đốc đốc tp.HCM Ô. Nguyễn đốc Ô. Đỗ Ô. Nguyễn Ô. Đinh Quế Ô. Nguyễn Quốc Bảo Hải Ninh VănThắn Dương Anh Tuấn g
 15. Công ty hợp danh Nguồn Tài sản vốn Đ132LDN Vốn Vốn điều huy lệ động
 16. Tăng vốn điều lệ: - Tăng vốn góp của các TV - Kết nạp thêm TV mới - Điều chỉnh tăng ứng với giá trị TS tăng lên của cty Giảm vốn điều lệ: - Hoàn trả một phần vốn góp cho TV - Mua lại phần vốn góp - Điều chỉnh giảm ứng với giá trị TS giảm xuống của cty. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ: Đ31NĐ88/2006 Đơn đăng ký thay đổi vốn điều lệ
 17. Chế độ trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm vô hạn Điều hành hoạt động kinh doanh: - TVHD phân công nhau đảm nhiệm các chức danh - Quyết định thông qua theo nguyên tắc đa số nếu việc KD do nhiều TVHD thực hiện. - Trách nhiệm thuộc về cá nhân TVHD khi KD ngành nghề cty không ĐKKD - HĐTV chỉ định TV gửi và rút tiền từ các TK tại NH (K4Đ137LDN) - Sổ sách kế toán phải được mở đúng và đầy đủ theo qui định PL Chia lợi nhuận: Đ134-140LDN
 18. Hạn chế Lợi thế CSH chịu TNVH Việc thành lập hoặc giải thể tương đối dễ dàng, ít tốn CSH chịu TN về hành động kém. của đối tác khác Kết hợp được uy tín cá nhân Có thể có bất đồng ý kiến của nhiều người. CSH có toàn quyền kiểm soát Cty HD dễ bị giải thể đối với CSKD Không được ph/hành CK CSH được hưởng toàn bộ lợi CSH không được làm chủ tức, toàn quyền quyết định cách sử dụng số tiền lợi tức DNTN hoặc cty HD khác. đó. Có sự nhập nhằng giữa TS CSH có quyền hạn ngang cty và TS cá nhân TVHD bằng nhau. Quy mô DN nhỏ nên dễ quản lý Khả năng huy đông vốn cao do cơ chế 2 loại TV

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản