Tìm hiểu về FTP

Chia sẻ: huyhoang

FTP là chữ viết tắc của File Transfer Protocol - Giao thức truyền file. FTP là một giao thức truyền file trên mạng dựa trên chuẩn TCP nên rất đáng tin cậy! Sau đây là danh sách một số lệnh thường dùng kèm theo hướng dẫn mà bạn cần biết! ascii chuyển sang chế độ truyền file theo dạng văn bản binary chuyển sang chế độ truyền file theo dạng nhị phân cd [directory] chuyển vào thư mục directory cdup chuyển lên thư mục cấp trên một cấp close ngắt kết nối với máy chủ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản