Tìm hiểu về mạng internet

Chia sẻ: xuantruong

Internet là liên mạng máy tính toàn cầu. Về phần cứng bao gồm các mạng LAN, WAN của cả thế giới kết nối với nhau. Về phần mềm cần phải có để các máy tính nhận ra nhau đó là giao thức TCP/IP. Có thể hiểu TCP/IP như là ngôn ngữ chung cho các máy tính thuộc internet.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản