Tìm hiểu về vấn đề tự học của sinh viên

Chia sẻ: nhuthanhyeudau

Đối với sinh viên tại các trường Đại học, phương pháp tự học là thành tố quan trọng, quyết định nhiều đến kết quả của quá trình học tập. Ở đại học, phương pháp học tập, môi trường học tập và yêu cầu học tập hoàn toàn khác ở phổ thông.

Nội dung Text: Tìm hiểu về vấn đề tự học của sinh viên

I. Mở đầu.
Đối với sinh viên tại các trường Đại học, phương pháp tự học là thành tố
quan trọng, quyết định nhiều đến kết quả của quá trình học tập.
Ở đại học, phương pháp học tập, môi trường học tập và yêu cầu học tập
hoàn toàn khac ở phổ thông. Sinh viên ít chịu sự quản lý của gia đình. Trong học
tập, không còn được sự quản lý chặt chẽ của người giáo viên như ở các trường
phổ thông, nhưng thay vào đó phải chịu nhiều áp lực về học tập. Điều này
đồng nghĩa mỗi người phải tự hình thành cho mình một phương pháp học tập
riêng, trong đó tự học là phương pháp cần thiết và vô cùng quan trọng. Ở đây
ngưòi học phải tự ý thức được tầm quan trọng của việc học, khối lượng kiến
thức, tiến trình học tập, tự tiến hành tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức một các tự
giác, ít phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là người giáo viên.
II. Kết quả điều tra, phỏng vấn.
Bài điều tra phỏng vấn về “Vấn đề tự học của sinh viên” được thực hiện
trên 15 sinh viên, thuộc 10 khoa (Toán, Lý, Hoá,Công nghệ thông tin, Văn, Lịch
sử, Địa lý, Sinh, và Chính tri), trong đó có 3 sinh viên năm thứ nhất, 5 sinh viên
năm thứ hai, 5 sinh viên năm thứ ba và 2 sinh viên năm thứ tư. Chủ yếu là các
sinh viên sống nội trú trong KTX trường ĐHSP Hà Nội,.
1. Phương pháp học tập(Trên lớp và ngoài lớp):
- 45,5% cho rằng tự học là học một mình, gần 30% cho rằng tự học là
học nhưng ít phụ thuộc vào người khác.
- Trên 54% đấnh giá việc học trên giảng đường dưới sự hướng dẫn của
giáo viên là rất quan trọng và cần thiết.
- Nghiên cứu giáo trình, tài liệu trước khi lên lớp: Đại đa số sinh viên có
nghiên cứu tài liệu và những kiến thức có liênquan, chuẩn bị cho bài học mới.
- Phương pháp ghi chép trên lớp: 63,6% sinh viên ghi chép ý chính, số
người ghi chép chi tiết, đầy đủ chỉ chiếm 27,2%.
- Các hoạt động trong giờ học: Phần đông sinh viên còn rụt rè trong việc
đặt câu hỏi với giáo viên của mình. Cụ thể là có tới 82% số sinh viên được hỏi
cho biết việc đặt câu hỏi với giáo viên chỉ là thỉnh thoảng. Tuy nhiên phần đông
sinh viên lại rất chủ động trong việc phản biện lại một số ý kiến của sinh viên.
- Trong hoạt động nhóm: Phương pháp học tập theo nhóm được các thầy
cô áp dụng rộng rãi và sinh viên rất hứng thú với phương pháp này. Tuy nhiên ở
mức độ nào đó phương pháp này được thực hiện chưa khoa học, bởi lẽ số sinh


Tìm hiểu vấn đề tự học của sinh viên. 1
viên trong nhóm còn qua đông, thêm vào đoêsinh viên còn bị thụ động trong việc
tiếp nhận chủ đề và thực hiện nhiệm vụ.
- Hoạt động nối tiếp sau tiết học trên giảng đường: Đa số sinh viên trả
lời việc đọc lại nhưng kiến thức sau buổi học ít được chú ý, bởi lẽ các bạn cho
rằng ở đại học chỉ cần học khi sắp thi. Vì vậy việc đọc lại ngay kiến thức sau
giờ học cũng không mang lại hiệu quả.
- Hoạt động học trên giảng đường dưới sự hướng dẫn cảu giáo viên và
việc tự học ngoài giờ của sinh viên có mối quan hệ mật thiết với nhau, bổ trợ
cho nhau. Việc tự học giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách chủ động, đa
hướng, phát huy tính tích cực, độc lập của mỗi người. Việc học trên giảng
đường dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ bổ sung, làm rõ những khúc mắc,
cũng cố kiến thức, đồng thời mỡ rộng nguồn kiến thức. Thêm vào đó sinh viên
sẽ học được những phương pháp học tập hiệu quả từ người giáo viên của
mình.
2. Thời gian và môi trườnghọc tập:
- Thời gian tự học và việc sắp sếp thời gian tự học: Trên 72% sinh viên có
lập thời gian biểu và giành trên 4h mỗi ngày cho việc tự học. Như vậy có thể
thấy sinh viên đã rất chủ động, tự giác trong nhiệm vụ học tập và biết bố trí
thời gian nhiều nhất nhằm nâng cao hiệu quả học tập của mình.
- Môi trường tự học: Do sống trong môi trường tập thể nên địa điểm học
thuận lợi nhất của sinh viên là trên thư viện. Vào thời gian ôn thi thì thư viện là
địa điểm lý tưởng cho các bạn học tập. Môi trường sống có ảnh hưởng rất lớn
đến kết quả học tập, và rất nhiều bạn cho biết hầu như rất khó có thể tập
trung học tập ở phòng của mình, một mặt là do số lượng người qua nhiều, một
mặt là các sinh viên không cùng khoa, lịch học khác nhau.
3. Thu thập tài liệu:
- Hơn 90% sinh viên được phỏng vấn cho biết việc tìm hiểu kiến thức
bên ngoài sách và giáo trình là rất quan trọng và cần được tiến hành thường
xuyên. Các kiến thưc ấy được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như: Tài liệu
trên thư viện, Internet, sách báo và các nguồn khác.
- Từ kết quả của bài phỏng vấn cho thấy phần nhiều sinh viên chọn công
nghệ thông tin là một phương tiện học tập hữu hiệu, nguồn tài liệu trên Internet
rất phong phú, dễ tìm và dễ lưu trũ.Tìm hiểu vấn đề tự học của sinh viên. 2
4. Nhận xét, đánh giá về phương pháp tự học:
- Hiệu quả của tự học: Tự học là phương pháp được đa số sinh viên sử
dụng trong quá trình học tập của mình, tuy nhiên do nhiều yếu tố chi phối cộng
thêm các bạn chưa thực sự có được phương pháp học tập phù hợp nhất nên
phương pháp tự học chưa thực sự mang lại hiệu quả cao, chưa phát huy hết khả
năng hoạt tư duy độc lập.
- Những khó khăn trong quá trình tự học: Những khó khăn mà các bạn gặp
phải trước hết là việc xác lập phương pháp học tập và môi trường sống tập
thể, sau đó là sự gò bó về thời gian.
- Biện pháp khắc phục những khó khăn trên:
Thời gian và môi trường sống tập thể: Sắp xếp lại lịch sinh hoạt, tận
dụng những thời điểm yên tĩnh để học tập. Lập thời gian biểu cho việc tựhọc
và thực hiện đúng những gì đã đạt ra, giành nhiều thời gian lên thư viện. Thay
đổi giờ học tại phòng từ việc học vào buổi tối bằng việc học vào buổi sang
sớm trong cung giờ từ 4h – 6h sáng.
Về phương pháp: Phải học hỏi những người đã thành công trong học tập,
thử nghiệm những phương pháp mới nhằm tìm ra phương pháp phù hợp cho
mình.
5. Đề xuất những phương pháp học tự học hiệu quả:
+ Lên lớp đầy đủ, chú ý nghe giảng và ghi chép bài khoa học. Tích cực
tham gia phát biểu xây dựng bài. Trước khi lên lớp phải tìm hiều trước nội dung
bài học, vạch ra những điểm chưa rõ. Sau giờ học phải xem lại bài học, đông
thời bổ sung kiến thức, liên hệ thực tế.
+ Lập thời gian biểu rõ ràng, hợp lý. Không nên dừng lại ở việc nhớ kiến
thức mà phải học hiểu và áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Trao đổi nhiều hơn với giao viên, tăng cường các hoạt động học nhóm,
trao đổi với bè theo chủ đề.
+ Học tập kết hợp với vui chơi giải trí. Phải tạo cho mình một thể chất
tốt, trạng thái tâm lý cân bằng, thoải mãi trước khi vào bnà học.

III. Ý nghĩa của bài điều tra, phỏng vấn:
Bài phỏng vấn này đã đề cập đến một vấn đề rất thiết thực và luôn luôn
được sinh viên quan tâm - Tự học. Sau khi thực hiện bài tập này bản thân rút ra
được nhiều kinh nghiệm, nhiều cách học tập hay, phương pháp thu thập tài
liệu… nhằm hoàn thiện hơn phương pháp học tập của mình. Có phương pháp
Tìm hiểu vấn đề tự học của sinh viên. 3
học tập phù hợp cộng thêm sự cần cù, bố trí thời gian khoa học, thành công sẽ
đến với bạn.
VI. Những hạn chế của bài điều tra, phỏng vấn:
- Trước tiên do những hạn chế về kiến thức của bản thân và kỹ năng xây
dựng bảng hỏi, năng lực thực hiện phỏng vấn… nên bài điều tra chưa khai thác
đầy đủ các khía cạnh của tự học trong sinh viên, còn có những câu hỏi chưa đáp
ứng yêu cầu phỏng vấn, bảng hỏi chưa khao học.
- Phạm vi thực hiện bài tập này quá hẹp, chỉ thực hiện trong phạm vi
KTX với số lượng sinh viên trả lời phỏng vấn không nhiều vì vậy những kết
quả trong bảng hỏi chưa phản ánh đúng hoàn toàn thực tế về tự học của sinh
viên hiện nay.
Tìm hiểu vấn đề tự học của sinh viên. 4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản