TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

Chia sẻ: lotus_4

Giúp HS biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - GiảI các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Hình minh hoạ cho bài toán. phiếu viết sẵn ND phần KTBC - HS: Vở ô li III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung A.Kiểm tra bài cũ: phút) - Tô màu 1/2 số lá B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (1 phút) G: Giới thiệu qua KTBC...

Nội dung Text: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

 

  1. TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ I.Mục tiêu: - Giúp HS biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - GiảI các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Hình minh hoạ cho bài toán. phiếu viết sẵn ND phần KTBC - HS: Vở ô li III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành H: 1 HS lên bảng tô A.Kiểm tra bài cũ: (5 H+G: Nhận xét, đánh giá. phút) - Tô màu 1/2 số lá B.Bài mới: (1 phút) G: Giới thiệu qua KTBC 1, Giới thiệu bài: 2, Hình thành KT mới: ( 12 G: Nêu đề toán( SGK) phút ) H: Xác định yêu cầu của bài toán a. Tìm một trong các phần H+G: Phân tích, tóm tắt bài toán trên bằng nhau của một số.
  2. Chị cho em số kẹo là: SĐ G: HD giải bài toán 12 : 3 = 4( cái ) Đáp số: 4 cái kẹo H: Nêu miệng lời giải và phép tính H+G: Nhận xét, bổ sung - Tìm 1/4 của 12 cái kẹo G: Đưa thêm 1 số VD khác để HS vận - Tìm 1/3 của 15 cái kẹo dụng - Tìm 1/2 của 16 điểm tốt H: Nêu yêu cầu bài tập b. Thực hành: (14 phút) Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ H: Dựa vào phần bài mới để làm bài chấm - Làm bài vào vở a) 1/2 của 8kg là ... kg - Lên bảng chữa bài ( 2 em) b) 1/4 của 24l là ... l H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của Tìm 1/5 của 40 Bài 2: bài toán. H: làm bài vào vở H: Lên bảng thực hiện( 1 em) - Nêu rõ cách tính. H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
  3. G: Nhận xét chung giờ học. G: HD bài tập 1, 2, 3 ( VBT) 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút )
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản