TÌM SỐ BỊ TRỪ

Chia sẻ: lotus_8

Biết cách tìm số bị trừ trong phép trừ khi biết hiệu và số trừ .  Áp dụng cách tìm số bị trừ để giải các bài tập có liên quan .  Củng cố kỹ năng vẽ đoạn thẳng qua các điểm cho trước. Biểu tượng vẽ hai đoạn thẳng cắt nhau . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :  Tờ bìa ( giấy ) kẻ 10 ô vuông như bài học .  Kéo . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Giới thiệu bài : GV viết lên bảng phép trừ...

Nội dung Text: TÌM SỐ BỊ TRỪ

TÌM SỐ BỊ TRỪ

I. MỤC TIÊU :

Giúp HS :

 Biết cách tìm số bị trừ trong phép trừ khi biết hiệu và số trừ .

 Áp dụng cách tìm số bị trừ để giải các bài tập có liên quan .

 Củng cố kỹ năng vẽ đoạn thẳng qua các điểm cho trước. Biểu

tượng vẽ hai đoạn thẳng cắt nhau .

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 Tờ bìa ( giấy ) kẻ 10 ô vuông như bài học .

 Kéo .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

1. Giới thiệu bài :

GV viết lên bảng phép trừ 10 – 6 = 4. Yêu cầu HS gọi tên các

thành phần trong phép tính trừ sau đó ghi tên bài lên bảng .

2. Dạy – học bài mới :
2.1 Tìm số bị trừ :

Bài toán 1 :

- Có 10 ô vuông ( đưa ra mảnh giấy có 10 ô - Còn lại 6 ô vuông .

vuông ). Bớt đi 4 ô vuông. Hỏi còn lại bao

nhiêu ô vuông ?

- Làm thế nào để biết rằng còn lại bao - Thực hiện phép tính 10 – 4 = 6 .

nhiêu ô vuông ?

- Hãy nêu tên các thành phần và kết quả 10 - 4 = 6

trong phép tính : 10 – 4 = 6 ( HS nêu, GV

gắn thanh thẻ ghi tên gọi ) . Số bị Số trừ Số hiệuBài toán 2 :Có 1 mảnh giấy được cắt làm - Lúc đầu tờ giấy có 10 ô vuông .

hai phần. Phần thứ nhất có 4 ô vuông.

Phần thứ hai có 6 ô vuông. Hỏi lúc đầu tờ

giấy có bao nhiêu ô vuông ?

- Làm thế nào ra 10 ô vuông ? - Thực hiện phép tính 4 + 6 = 10 .

Bước 2 : Giới thiệu kỹ thuật tính

- Nêu : Gọi số ô vuông ban đầu chưa biết là - x – 4 = 6 .

x. Số ô vuông bớt đi là 4. Số ô vuông còn lại

là 6. Hãy đọc cho cô phép tính tương ứng
để tìm số ô vuông còn lại .

- Để tìm số ô vuông ban đầu chúng ta làm - Thực hiện phép tính 4 + 6 .

gì ? Khi HS trả lời, GV ghi bảng : x = 6 + 4

- Số ô vuông ban đầu là bao nhiêu ? - Là 10 .

- Yêu cầu HS đọc lại phần tìm x trên bảng . - x – 4 = 6

x=6+4

x = 10

- x gọi là gì trong phép tính x – 4 = 6 ? - Là số bị trừ .

- 6 gọi là gì trong phép tính x – 4 = 6 ? - Là hiệu .

- 4 gọi là gì trong phép tính x – 4 = 6 ? - Là số trừ .

- Vậy muốn tìm số bị trừ x ta làm thế nào ? - Lấy hiệu cộng với số trừ .

- Yêu cầu nhiều HS nhắc lại . - Nhắc lại quy tắc .2.2 Luyện tập – thực hành :

Bài 1 :

- Yêu cầu HS tự làm bài vào Vở bài tập. 3 - Làm bài tập .

HS lên bảng làm bài .

- Gọi HS nhận xét bài bạn . - 3 HS lần lượt trả lời .

a) Tại sao x = 8 + 4 ? - Vì x là số bị trừ trong phép trừ x
a) Tại sao x = 18 + 9 ? – 4 = 8, 8 là hiệu, 4 là số trừ. Muốn

a) Tại sao x = 25 + 10 ? tính số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ

( 2 HS còn lại trả lời tương tự).Bài 2 :

- Cho HS nhắc lại cách tìm hiệu, tìm số bị - HS tự làm bài, 2 HS ngồi cạnh

trừ trong phép trừ sau đó yêu cầu các em tự nhau đổi vở để kiểm tra bài cho

làm bài . nhau.

Bài 3 :

- Bài toán yêu cầu làm gì ? - Điền số thích hợp vào ô trống .

- Bài toán cho biết gì về các số cần điền ? - Là số bị trừ trong các phép trừ .

- Yêu cầu HS tự làm bài . - HS làm bài .

- Gọi 1 HS đọc chữa bài . - Đọc chữa ( 7 trừ 2 bằng 5, điền 7

vào ô trống ... ) bài .

- Nhận xét và cho điểm .Bài 4 :

- Yêu cầu HS tự vẽ, tự ghi tên điểm .

- Có thể hỏi thêm :

+ Cách vẽ đoạn thẳng qua 2 điểm cho
trước. - Dùng chữ cái in hoa .

+ Chúng ta dùng gì để ghi tên các điểm .IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản