Time Management Part 4

Chia sẻ: Leslie Leslie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
67
lượt xem
16
download

Time Management Part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chapter 4: Procrastination: The Thief of Time Everyone does it. Everyone feels guilty when they do it. And everyone resolves never to do it again. But they do. Everyone procrastinates.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Time Management Part 4

Đồng bộ tài khoản