Tín dụng thuê mua

Chia sẻ: cctaichinh

Làm quen với tín dụng thuê mua! 1. Khái niệm Là các quan hệ tín dụng nảy sinh giữa các công ty tài chính với những người sản xuất kinh doanh dưới hình thức cho thuê tài sản. -Đối tượng: đất đai,trang thiết bị,máy móc,tiền... -Chủ thể: công ty tài chính với các doanh nghiệp và người sản xuất kinh doanh. 2. Các hình thức cho thuê a. Cho thuê vận hành -Là hình thức của tín dụng thuê - mua mà thời hạn của nó nhỏ hơn so với thời hạn sử dụng của tài sản cố định. -Trách nhiệm của bên đi thuê: bảo dưỡng,...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản