Tin học căn bản - Powerpoint

Chia sẻ: vusuakhongduong

Hướng dẫn sử dụng Power point trong việc trình chiếu tài liệu hội thảo. Tài liệu của khoa CNTT thuộc Đại học mở phát hành.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản