Tin học đại cương part 1 - Biểu diễn thông tin trên máy tính

Chia sẻ: hidiefei

Nguyên lý hoạt động của máy tính Biểu diễn và xử lý thông tin Đơn vị dữ liệu Hệ đếm và các phép tính Biểu diễn thông tin Biễu diễn số nguyên âm Biễu diễn các dạng thông tin khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản