Tin học lớp 4 - VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH

Chia sẻ: mobistar1209

HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích. -Rèn kĩ năng rê, kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì, sự sáng tạo cho HS.

Nội dung Text: Tin học lớp 4 - VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH

VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH

I-Mục đích yêu cầu:

-HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint

để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích.

-Rèn kĩ năng rê, kích chuột cho HS.

-GD tính kiên trì, sự sáng tạo cho HS.

II-Chuẩn bị:Phòng máy

III-Lên lớp:

1-Kiểm tra bài cũ (4 phút):Chơng trình vẽ Paint có thể hỗ trợ giúp em vẽ

những hình gì?.

2-Bài mới (30 phút):a-Giới thiệu bài :

b-Nội dung bài:

Phơng pháp TG Nội dung

-Gọi HS nhắc lại ch- -Có thể vẽ đợc các hình: Đờng thẳng, đ-

ơng trình vẽ Paint có thể ờng cong, hình chữ nhật, hình vuông, hình

hỗ trợ giúp em vẽ những tròn, hình elip....

hình gì?

-GV hớng dẫn HS -Vẽ về đề tài gì.

xác định nội dung của bức -Em chuẩn bị sử dụng những kiến thức
tranh vẽ nào đã học trong chơng trình vẽ Paint.

-GV có thể gợi ý HS -Thể hiện ý tởng của mình trên bài vẽ.

dựa vào những hình mẫu

cho sẵn để sắp xếp, ghép -Kích đúp vào My documents \\ Bai mau

các hình đã cho thành bức -ấn Ctrl + phím A.

tranh hoàn chỉnh. -Chọn Copy.

-Mở Paint.

-Cho HS thực hành -Chọn Paste.

vẽ tranh. -Di chuyển, sắp xếp, ghép các hình để

tạo thành bức tranh theo ý thích.
-GV quan sát giúp đỡ HS

yếu

3-Củng cố – dặn dò (2 phút):

-GVtổng kết bài, nhận xét giờ học.


-Hớng dẫn HS về thực hành.

____________________________________________________________
VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH

(Tiết 2)

I-Mục đích yêu cầu:

-HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint

để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích.

-Rèn kĩ năng rê, kích chuột cho HS.

-GD tính kiên trì, sự sáng tạo cho HS.

II-Chuẩn bị:Phòng máy

III-Lên lớp:

1-Kiểm tra bài cũ (4 phút): Chơng trình vẽ Paint có thể hỗ trợ giúp em vẽ

những hình gì?.

2-Bài mới (30 phút): a-Giới thiệu bài :

b-Nội dung bài:

Phơng pháp TG Nội dung

-Gọi HS nhắc lại ch- -Có thể vẽ đợc các hình: Đờng thẳng, đ-

ơng trình vẽ Paint có thể ờng cong, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn,

hỗ trợ giúp em vẽ những hình elip....
hình gì?

-GV hớng dẫn HS -Vẽ về đề tài gì.

xác định nội dung của bức -Em chuẩn bị sử dụng những kiến thức vẽ

tranh nào đã học trong chơng trình vẽ Paint.

-Thể hiện ý tởng của mình trên bài vẽ.

-GV có thể gợi ý HS

dựa vào những hình mẫu -Kích đúp vào My documents \\ Bai mau

cho sẵn để sắp xếp, ghép -ấn Ctrl + phím A.

các hình đã cho thành bức -Chọn Copy.

tranh hoàn chỉnh. -Mở Paint.

-Chọn Paste.

-Cho HS thực hành -Di chuyển, sắp xếp, ghép các hình để tạo

vẽ tranh. thành bức tranh theo ý thích.

-GV quan sát giúp

đỡ HS yếu.3-Củng cố – dặn dò (2 phút):

-GV gọi HS kể tên các ứng dụng của chơng trình vẽ Paint đã đợc sử

dụng trong bài.

-Hớng dẫn HS về thực hành thêm các thao tác vẽ.
________________________________________________________

___
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản