Tin học lớp 4 - VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH

Chia sẻ: mobistar1209

HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích. -Rèn kĩ năng rê, kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì, sự sáng tạo cho HS.

Nội dung Text: Tin học lớp 4 - VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH

 

  1. VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH I-Mục đích yêu cầu: -HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích. -Rèn kĩ năng rê, kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì, sự sáng tạo cho HS. II-Chuẩn bị:Phòng máy III-Lên lớp: 1-Kiểm tra bài cũ (4 phút):Chơng trình vẽ Paint có thể hỗ trợ giúp em vẽ những hình gì?. 2-Bài mới (30 phút):a-Giới thiệu bài : b-Nội dung bài: Phơng pháp TG Nội dung -Gọi HS nhắc lại ch- -Có thể vẽ đợc các hình: Đờng thẳng, đ- ơng trình vẽ Paint có thể ờng cong, hình chữ nhật, hình vuông, hình hỗ trợ giúp em vẽ những tròn, hình elip.... hình gì? -GV hớng dẫn HS -Vẽ về đề tài gì. xác định nội dung của bức -Em chuẩn bị sử dụng những kiến thức
  2. tranh vẽ nào đã học trong chơng trình vẽ Paint. -GV có thể gợi ý HS -Thể hiện ý tởng của mình trên bài vẽ. dựa vào những hình mẫu cho sẵn để sắp xếp, ghép -Kích đúp vào My documents \\ Bai mau các hình đã cho thành bức -ấn Ctrl + phím A. tranh hoàn chỉnh. -Chọn Copy. -Mở Paint. -Cho HS thực hành -Chọn Paste. vẽ tranh. -Di chuyển, sắp xếp, ghép các hình để tạo thành bức tranh theo ý thích. -GV quan sát giúp đỡ HS yếu 3-Củng cố – dặn dò (2 phút): -GVtổng kết bài, nhận xét giờ học. -Hớng dẫn HS về thực hành. ____________________________________________________________
  3. VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH (Tiết 2) I-Mục đích yêu cầu: -HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích. -Rèn kĩ năng rê, kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì, sự sáng tạo cho HS. II-Chuẩn bị:Phòng máy III-Lên lớp: 1-Kiểm tra bài cũ (4 phút): Chơng trình vẽ Paint có thể hỗ trợ giúp em vẽ những hình gì?. 2-Bài mới (30 phút): a-Giới thiệu bài : b-Nội dung bài: Phơng pháp TG Nội dung -Gọi HS nhắc lại ch- -Có thể vẽ đợc các hình: Đờng thẳng, đ- ơng trình vẽ Paint có thể ờng cong, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hỗ trợ giúp em vẽ những hình elip....
  4. hình gì? -GV hớng dẫn HS -Vẽ về đề tài gì. xác định nội dung của bức -Em chuẩn bị sử dụng những kiến thức vẽ tranh nào đã học trong chơng trình vẽ Paint. -Thể hiện ý tởng của mình trên bài vẽ. -GV có thể gợi ý HS dựa vào những hình mẫu -Kích đúp vào My documents \\ Bai mau cho sẵn để sắp xếp, ghép -ấn Ctrl + phím A. các hình đã cho thành bức -Chọn Copy. tranh hoàn chỉnh. -Mở Paint. -Chọn Paste. -Cho HS thực hành -Di chuyển, sắp xếp, ghép các hình để tạo vẽ tranh. thành bức tranh theo ý thích. -GV quan sát giúp đỡ HS yếu. 3-Củng cố – dặn dò (2 phút): -GV gọi HS kể tên các ứng dụng của chơng trình vẽ Paint đã đợc sử dụng trong bài. -Hớng dẫn HS về thực hành thêm các thao tác vẽ.
  5. ________________________________________________________ ___
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản