Tin học Lớp 5

Chia sẻ: grandic

Tài liệu tham khảo giáo án khối tiểu học - Tin học Lớp 5.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tin học Lớp 5

Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :5
Bài 11:Chọn phông chữ để soạn thảo
Tiết : 1 (tuần 11)
Ngày dạy: .................
1. Mục đích yêu cầu:
- Chọn được phông chữ để soạn thảo.
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú
1.Bài mới:
- Thế nào là phông chữ?
- 2HS
30' ( Là kiểu chữ thể hiện trong văn bản)
- Để tạo ra phông chữ chúng ta có thể đọc được ta phải chú ý
điều gì?
- 2HS
(Chú ý chọn những phông chữ có kí tự VN ở đầu)
- Các thao tác để chọn phông chữ
(Có nhiều cách để chọn phông chữ: hôm nay chúng ta làm quen
3HS
với một cách chọn phông chữ bằng chuột)
- HS theo dõi từng
B1: Bôi đen chữ cần chọn phông
động tác của GV
B2: Kích chuột vào Fomat/ chọn font; một bảng hiện ra
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú
gian
Ta chọn các phông chữ có kí tự VN ở đầu trong cột Font
bằng cách dùng chuột hoặc phím di chuyển để chọn, phông
chữ nào được chọn sẽ có vết sáng xanh và đổi phông chữ cũ
ở hộp Preview. Trong quá trình chọn chúng ta nhìn vào hộp
Preview đối chiếu với phông chữ trong văn bản mẫu
B3: Kích chọn OK
- Gọi 3 HS thao tác chọn phông chữ
- Gọi HS nhận xét: bạn nào thao tác đúng nhất, bạn nào chọn - Lớp theo dõi
được phông chữ giống phông chữ mầu nhất - 2HS
- Nhận xét, cho điểm
- Yêu cầu từng HS ngồi vào máy thao tác chọn phông chữ.
2. Củng cố dặn dò: - HS thực hiện yêu
? Nêu các bước để chọn phông chữ văn bản? cầu
3
' ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có
dấu hiệu gì? 2HS
3. Trò chơi 2HS
Luyện gõ 10 ngón trong Mario
10'
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :5
Bài 11: Luyện tập chọn phông chữ
Tiết : 2 (tuần11)
Ngày dạy: .................
1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10
ngón, rồi chọn phông chữ đúng như phông chữ mẫu:
Trong sương sớm - Lần lượt từng HS thực
Sao Mai chờn vờn ngang mặt hiện yêu cầu
45'
Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi
Vừa mới bước qua ngõ duối
Đã đi lơ lửng giữa trời


Cổng làng bồng bềnh mây nổi
Bốn bề sương khói ngổn ngang
Trâu quên đôi sừng lấm đất
Tưởng mình lững thững lên Trăng


Tán đa bừng ra đột ngột
Có ai? ơ bác thợ cày
Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc
Sau lưng, đồng lếnh láng bay....
Trần Đăng Khoa
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :5
Bài 12: chọn Lại phông chữ
Tiết : 1 (tuần12)
Ngày dạy: .................
1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
1. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu các bước để chọn phông chữ văn bản? 2HS
5'
? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ 2HS
có dấu hiệu gì?
2. Bài Luyện tập
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 - Lần lượt từng HS thực
37' ngón, rồi chọn phông chữ đúng như phông chữ mẫu: hiện yêu cầu
Con chim hay hót
Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Hót rằng cây phi lao này
Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi
Phi lao mới nói rầm rì
Rằng anh bộ đội mai kia lại về
Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Trần Đăng Khoa
3. Củng Cố dặn dò:
- Nêu các thao tác chọn phông chữ văn bản
/
3
- Về nhà luyện gõ 10 ngón và chọn phông chữ bài: "Sắc 2 HS
màu em yêu".

Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :5
Bài 12: Luyện tập chọn phông chữ
Tiết : 2 (tuần12)
Ngày dạy: .................

1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
45/ - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 - Lần lượt từng HS thực
ngón, rồi chọn phông chữ đúng như phông chữ mẫu: hiện yêu cầu


Vườn Cải
Gió lên vườn cải tốt tươi
Lá xanh như mảnh mây trời lao xao
Em đi múc nước dưới ao
Chiều chiều em tưới, em rào, em trông.


Sớm nay bướm đến lượn vòng
Thì ra cải đã lên ngồng vàng tươi
Bé Giang trông thấy nhoẻn cười
Nhăn nhăn cái mũi hở mười cái răng
Trần Đăng Khoa
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :5
Bài 13:Chọn cỡ chữ để soạn thảo
Tiết : 1 (tuần 13)
Ngày dạy: .................
1. Mục đích yêu cầu:
- Chọn được cỡ chữ để soạn thảo.
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2HS
? Nêu các bước để chọn phông chữ văn bản?
- 2HS
30' ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có dấu
hiệu gì?
2. Bài mới:
3HS
- Các thao tác để chọn cỡ chữ
- HS theo dõi từng
(Có nhiều cách để chọn cỡ chữ: hôm nay chúng ta làm quen với
động tác của GV
một cách chọn cỡ chữ bằng chuột)
B1: Bôi đen chữ cần chọn cỡ chữ
B2: Kích chuột vào Fomat/ chọn font; một bảng hiện ra
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú
gian

Ta chọn các cỡ chữ trong cột Size bằng cách dùng chuột
hoặc phím di chuyển để chọn, cỡ chữ nào được chọn sẽ có
vết sáng xanh và đổi cỡ chữ cũ ở hộp Preview. Trong quá
trình chọn chúng ta nhìn vào hộp Preview đối chiếu với cỡ
chữ trong văn bản mẫu
B3: Kích chọn OK
- Gọi 3 HS thao tác chọn cỡ chữ - Lớp theo dõi
- Gọi HS nhận xét: bạn nào thao tác đúng nhất, bạn nào chọn - 2HS
được phông chữ giống phông chữ mầu nhất
- Nhận xét, cho điểm
- Yêu cầu từng HS ngồi vào máy thao tác chọn phông chữ. - HS thực hiện yêu
2. Củng cố dặn dò: cầu
3 ? Nêu các bước để chọn cỡ chữ văn bản?
'
- Thông thường chúng ta thường để cỡ chữ 14 2HS
3. Trò chơi
10' Luyện gõ 10 ngón trong Mario
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :5
Bài 13: Luyện tập chọn cỡ chữ
Tiết : 2 (tuần13)
Ngày dạy: .................

1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn cỡ chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
2. Bài Luyện tập
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 2HS
45/
ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng như cỡ chữ mẫu: 2HS
Trong sương sớm
Sao Mai chờn vờn ngang mặt
Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi - Lần lượt từng HS thực
Vừa mới bước qua ngõ duối hiện yêu cầu
Đã đi lơ lửng giữa trời


Cổng làng bồng bềnh mây nổi
Bốn bề sương khói ngổn ngang
Trâu quên đôi sừng lấm đất
Tưởng mình lững thững lên Trăng


Tán đa bừng ra đột ngột
Có ai? ơ bác thợ cày
Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc
Sau lưng, đồng lếnh láng bay....
3/
Trần Đăng KhoaMôn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :5
Bài 14: chọn Lại cỡ chữ
Tiết : 1 (tuần14)
Ngày dạy: .................
1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn cỡ chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
1. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu các bước để chọn cỡ chữ văn bản? 2HS
5'
? Thông thường chúng ta để cỡ chữ bao nhiêu? 2HS
2. Bài Luyện tập
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10
ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng như cỡ chữ mẫu: - Lần lượt từng HS thực
37'
Con chim hay hót hiện yêu cầu
Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Hót rằng cây phi lao này
Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi
Phi lao mới nói rầm rì
Rằng anh bộ đội mai kia lại về
Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Trần Đăng Khoa
3. Củng Cố dặn dò:
- Nêu các thao tác chọn cỡ chữ văn bản
- Về nhà luyện gõ 10 ngón và chọn cỡ chữ bài: "Sắc
3/
màu em yêu". 2 HS
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :5
Bài 14: Luyện tập chọn cỡ chữ
Tiết : 2 (tuần14)
Ngày dạy: .................

1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn cỡ chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú

- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 - Lần lượt từng HS thực
45/
ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng như cỡ chữ mẫu: hiện yêu cầu


Vườn Cải
Gió lên vườn cải tốt tươi
Lá xanh như mảnh mây trời lao xao
Em đi múc nước dưới ao
Chiều chiều em tưới, em rào, em trông.


Sớm nay bướm đến lượn vòng
Thì ra cải đã lên ngồng vàng tươi
Bé Giang trông thấy nhoẻn cười
Nhăn nhăn cái mũi hở mười cái răng
Trần Đăng Khoa
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :5
Bài 15: ôn tập cho phông chữ và cỡ chữ
Tiết : 1 (tuần15)
Ngày dạy: .................
1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ, cỡ chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
1. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu các bước để chọn phông chữ văn bản? 2HS
5'
? Nêu các bước để chọn cỡ chữ văn bản? 2HS
? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ 2HS
có dấu hiệu gì?
? Khi soạn thảo văn bản ta thường chọn cỡ chữ bao 2HS
nhiêu
2. Bài Luyện tập
37'
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 - Lần lượt từng HS thực
ngón, rồi chọn phông chữ, cỡ chữ đúng như phông chữ, hiện yêu cầu
cỡ chữ mẫu:
Con chim hay hót
Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Hót rằng cây phi lao này
Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi
Phi lao mới nói rầm rì
Rằng anh bộ đội mai kia lại về
Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
3/
Trần Đăng Khoa

Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :5
Bài 15: Luyện tập chọn cỡ chữ, phông chữ
Tiết : 2 (tuần15)
Ngày dạy: .................

1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn cỡ chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
2. Bài Luyện tập
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 2HS
45/
ngón, rồi chọn phông chữ, cỡ chữ đúng như phông chữ, 2HS
cỡ chữ mẫu:
Trong sương sớm
Sao Mai chờn vờn ngang mặt - Lần lượt từng HS thực
Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi hiện yêu cầu
Vừa mới bước qua ngõ duối
Đã đi lơ lửng giữa trời
Cổng làng bồng bềnh mây nổi
Bốn bề sương khói ngổn ngang
Trâu quên đôi sừng lấm đất
Tưởng mình lững thững lên Trăng


Tán đa bừng ra đột ngột
Có ai? ơ bác thợ cày
Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc
3/ Sau lưng, đồng lếnh láng bay....
Trần Đăng Khoa
Bài chọn lại cỡ chũ:
HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng như cỡ chữ
mẫu:
Con chim hay hót
Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Hót rằng cây phi lao này
Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi
Phi lao mới nói rầm rì
Rằng anh bộ đội mai kia lại về
Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Trần Đăng Khoa
Bài Luyện tập
HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng như cỡ chữ
mẫu:


Vườn Cải
Gió lên vườn cải tốt tươi
Lá xanh như mảnh mây trời lao xao
Em đi múc nước dưới ao
Chiều chiều em tưới, em rào, em trông.


Sớm nay bướm đến lượn vòng
Thì ra cải đã lên ngồng vàng tươi
Bé Giang trông thấy nhoẻn cười
Nhăn nhăn cái mũi hở mười cái răng
Trần Đăng Khoa
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản