TIN HỌC - THỰC HÀNH TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ

Chia sẻ: toyotayaris

Tham khảo tài liệu 'tin học - thực hành tập gõ các phím ở hàng cơ sở', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: TIN HỌC - THỰC HÀNH TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ

TIN HỌC - THỰC HÀNH

TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ

(TPPCT:13,14)

I. Mục đích – yêu cầu

Giúp học sinh:

- HS biết cách khởi động/ra khỏi phần mềm Mario.

- Sử dụng được 10 ngón tay để gõ các phím trên hàng phím cơ sở và hàng phím trên.

- HS gõ phím đúng theo ngón tay quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế.

II. Đồ dùng dạy học

- GV chuẩn bị phòng máy và phần mềm để HS thực hành.

III. Các hoạt động dạy - học
Nội dung Cách thức tiến trình


A. Kiểm tra bài cũ (5 phút) HS: Ngồi theo nhóm ( 4H)

- Các bước khởi động phần mềm

- Nêu các phím ở hàng phím cơ sở
và hàng phím trên? Cách đặt các ngón tay HS: Trả lời ( 4HS)

trên hàng phím?
- HS trả lời và đặt tay đúng trên hàng

- Cách chọn bài gõ các phím ở hàng phím cơ sở (3-4HS)

phím cơ sở và hàng phím trên với phần
GV: Nhận xét , cho điểm.
mềm Mario.

B. Thực hành (30 phút)

1. Khởi động máy
HS: Khởi động máy (1HS)
- Bật công tắc màn hình

- Bật công tắc (to nhất) tên hộp điều
GV: làm mẫu 1 lượt
khiển
HS: Quan sát (nhóm)
2. Làm mẫu
HS: Thực hành (nhóm)
- Vào phần mềm
Mỗi HS làm 3 lượt -> đổi chỗ
- Chọn bài 1 "Gõ các phím ở hàng
GV: Quan sát HS thực hành -> chỉnh sửa
phím cơ sở và hàng phím trên".
lỗi khi HS mắc phải.
- Tập gõ
GV: Tổ chức cho bạn trong nhóm thi với
3. Thực hành
nhau.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của thầy
C. Củng cố dặn dò (5 phút)
GV: Kiểm tra , đánh giá
GV + HS Nhắc lại một số lỗi HS mắc

phải trong khi thực hành.

GV: Nhận xét giờ học.
Duyệt của Ban giám hiệu Xác nhận của tổ chuyên môn

Ngày….tháng…năm 2009 Ngày….tháng…năm

2009
TIN HỌC

TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN

(TPPCT: 15,16)

I. Mục đích - yêu cầu

Giúp học sinh:

- HS biết cách khởi động/ra khỏi phần mềm Mario.

- Sử dụng được 10 ngón tay để gõ các phím trên hàng phím cơ sở.

- HS có thái độ nghiêm túc khi học gõ 10 ngón tay.

II. Đồ dùng dạy học

- GV chuẩn bị phòng máy và phần mềm để HS thực hành.

III. các hoạt động dạy - học


Nội dung Cách thức tiến trình


A. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) HS: Ngồi theo nhóm (4H)

- Nhắc lại cách đặt các ngón tay lên

các phím xuất phát trên hàng phím cơ sở?
HS:Trả lời - Đặt tay trên bàn phím

B. Bài mới ( 30 phút) (3HS)
I. Giới thiệu bài GV+HS: Nhận xét, cho điểm.

II. Nội dung bài

1) Cách gõ GV: Giới thiệu trực tiếp

- Các ngón tay vẫn đặt lên các phím

xuất phát ở hàng cơ sở (H 51)

* Cách gõ các phím ở hàng phím
GV: Giới thiệu về cách đặt tay đúng.
trên
- Đặt mẫu
- Các ngón tay sẽ vươn ra để gõ các
HS: Qsát + Làm mẫu thử ( nhiều HS)
phím hàng trên như hình 51.
GV: Giới thiệu về cách gõ các phím
- Chú ý: Sau khi gõ xong một phím
trên hàng phím trên.
phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương
- Làm mẫu
ứng ở hàng cơ sở.

HS: Qsát + làm thử (5-7HS)
2. Tập gõ với phần mềm Mario

- Nháy chuột tại mục Lessons trên

màn hình chính của Mario

- Nháy chuột tại mục Add Top Row để HS: Nêu cách khởi động phần mềm

tập gõ các phím thuộc hàng cơ sở và hàng trên. Mario (2HS)

- Nháy chuột vào khung tranh số 1 - Đọc thầm sách giáo khoa (C.lớp)
để chọn bài tập gõ tương ứng. GV: Nhắc lại cách chọn (C.lớp)

- Lần lượt gõ các phím xuất hiện - Có mấy bước vào được phần gõ các

trên đường đi của Mario. phím trên hàng cơ sở ? (2-3HS)

3. Tập gõ trên phần mềm Word (10') GV: Nhận xét, đánh giá.

Nháy đúp chuột vào biểu tượng GV: Giới thiệu cách khởi động phần

Word trên nền màn hình. Tạp gõ các phím mềm

đã học. Gõ phím cách sau khi gõ một số phím
HS: Khởi động phần mềm (Nhóm)

C. Củng cố dặn dò: ( 5 phút)
Tập gõ theo nhóm

GV: Theo dõi, đánh giá.

GV:Nhắc lại nội dung chính của bài

- Dặn VN ôn lại bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản